Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
01
Name of the movie Boavista, on the verge of change
Country of origin Netherland
Director Edward Snijders
Screenplay Freek Titselaar
Summary Souostroví Kapverdy se mění v oblíbenou turistickou oblast. Kvůli těmto okolnostem se tvůrci filmu zaměřili na ostrov Boavista, třetí největší v souostroví Kapverd.
The archipelago of Cape Verde is becoming a huge tourist destination. These questions triggered the production of the documentary on the island of Boavista, the third largest in the Cape Verde archipelago.
Duration 26 min. Year of origin 2012
02
Name of the movie Mission Africa
Country of origin Monaco
Director Vivien Floris
Screenplay Vivien Floris
Summary Between May and June 2012, the VenturiEco-adventurer Xavier Chevrin went through a part of Southern Africa driving an electric vehicle self-sufficiency. A challenge in this vast space where 70% of people have no access to electricity. A 38-day adventure through six countries on 5800 km ... A technological and human challenge
Duration 52 min. Year of origin 2012
03
Name of the movie Sport Success
Country of origin Czech Republic
Director Jiří Vávra
Screenplay Jiří Vávra, Martin Erben, Klára Šebestová
Summary Základní myšlenka sportu spočívá v radosti z pohybu, z rozvoje vlastního těla i duše, z překonávání soupeřů i sama sebe. Motivace profesionálních sportovců byla takto prostá a ušlechtilá a sláva či peníze byly vítaným, avšak neplánovaným bonusem. Ale jak je tomu v současné konzumní společnosti, kde vítězí materiální hodnoty nad vším ostatním?
Duration 20 min. Year of origin 2013
04
Name of the movie White paradise
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Belgičtí vědci se vracejí do Antarktidy – a jedná se o historickou událost. Ale tomu všemu předchází impozantní lidské, vědecké a technologické dobrodružství: Výprava napříč nejextrémnějším kontinentem naší planety. Vybudovat stálou, inovativní a k čistotě ovzduší přátelskou základnu, to byla obrovská výzva – a Matiere Grise byl při tom, aby mohl vyprávět tento příběh.
Belgian scientists are back into the Antarctic, and this is a historical event. But before all it is a formidable human, scientific and technological adventure, through the most extreme continent of our planet. To build a permanent, innovative and non polluting research base was an enourmous challenge, and Matiere Grise was there to tell its story.
Duration 25 min. Year of origin 2011
05
Name of the movie Plane goes green
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Dokonce i v době, kdy se celý svět soustředí na hledání nejlepších cest jak produkovat trvale udržitelnou energii, letadla stále ještě létají na starý dobrý ovzduší znečišťující kerosin. A co kdyby revoluce vyšla ze stodoly, tak jako první letadlo ve Virginii před více než stoletím?
At a time when the world focuses on the best ways to work on sustainable energy, planes are still flying with the good old polluting kerosene. What if the revolution came out of a barn, like the first airplane in Virginia more than a century ago?
Duration 26 min. Year of origin 2011
06
Name of the movie Patagonia
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Charles Darwin učinil první pozorování, která ho vedla k slavné evoluční teorii, při cestě na Galapágy. První postřehy si nicméně přivezl z jiné cesty, tentokrát po Patagonii na úplném jihu Argentiny a Chile. Patagonie je úžasné místo, kde se příroda ukazuje ve vší své divokosti a které zároveň slouží jako barometr globálního oteplování. A tak dnes Charlese Darwina následují do Patagonie další vědci.
Its during a journey to the Galapagos that Charles Darwin made its first observation that led him to its famous theory of evolution. But its first insights came after another trip, this time in Patagonia, at the extreme south of Argentina and Chili. An amazing region, where nature unleashes all its wilderness. Today, other scientists follow the steps of Charles Darwin in this region that is also a barometer of global warming.
Duration 26 min. Year of origin 2011
07
Name of the movie Neem tree
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Mohl by být strom, sám o sobě, schopen léčit všechny nemoci? V Indii jeden takový zázračný strom existuje a je už od pradávných časů známý svými léčivými účinky. Jmenuje se nimba. V těch nejodlehlejších vesničkách stejně jako ve velkých high tech městech se mu přezdívá „lékárnou“. Jeho listy, kořeny a kůra jsou pravidelně využívány k léčbě různých onemocnění, zažívacích či kožních potíží jako je například ekzém. Jelikož je u nás neznámý, vzbuzuje u vědců velký zájem. Jaká jsou jeho tajemství? Vydejte se s námi na cestu do Indie, abychom tu roušku tajemství poodhalili…
Would a tree be able, by itself, to heal all diseases? In India, there’s a famous virtuous tree known since ancient times for its healing powers. Its name: the Neem. In the most remoted villages, but also in the huge high tech cities, this tree is called "the pharmacy". Its leaves, roots and bark are used regularly to treat a variety of diseases, including digestive disorders or skin illnesses like eczema. Unknown to us, it arouses the curiosity of researchers. What are its secrets? Follow us on our Indian tour to lift the veil...
Duration 8 min. Year of origin 2011
08
Name of the movie Solar kitchen
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg / Tatiana Schmitz
Screenplay Patrice Goldberg / Tatiana Schmitz
Summary Jak to v Indii dělají, že nasytí tak velkou populaci bez jakýchkoli technických či finančních potřeb? Jak můžeme vybudovat udržitelnější svět, který by přitom stále dobře fungoval? Představte si jídelnu šetrnou k životnímu prostředí, která je každý den schopna nasytit 50 tisíc lidí a to bez použití elektřiny. Je to možné díky solární energii a troše důvtipu…
In India, how do people do to feed a huge population without any technical or financial needs? How can we build a more sustainable world while remaining efficient? Imagine an ecological canteen, able to feed up to 50.000 persons every day without using electricity. This is possible thanks to solar energy and a bit of ingenuity…
Duration 6 min. Year of origin 2011
09
Name of the movie Voices of Transition
Country of origin France, Germany
Director Nils Aguilar
Screenplay Nils Aguilar
Summary ‘Voices of Transition’ is an enthusiastic documentary on farmers- and community-led responses to food insecurity in a scenario of climate change and peak oil. Those ‘voices’, recorded in Cuba, France and the UK, tell us of a future society where our deserts will once again be living soil and where independence from oil will help us to live a richer and more fulfilling life.
Duration 53 min. Year of origin 2012
10
Name of the movie Pollution
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg / Felice Gasperoni
Screenplay Patrice Goldberg / Felice Gasperoni
Summary Znečištění ovzduší – to není jen číslo ze statistiky. Zabíjí více a častěji, než bychom si mohli myslet. Mezi všemi jedovatými látkami, které ohrožují naše těla zaujímají drobné prachové částice první příčku. Ty jsou totiž tak jemné, že jsou schopny proniknou do nejhlubších tkání našich těl. Ve skutečnosti tyto mikroskopické částice existují od stvoření Země, protože je přirozeně vytvářejí sopky, prachové bouře, lesní požáry a vegetace. Ovšem v dnešní době má převážnou většinu jemných prachových částic, které vdechujeme na svědomí člověk a jeho činnost. Jaký je vliv znečištění na naše zdraví? Jsou plíce naším jediným ohroženým orgánem? Mohou být postiženi i mladí lidé? Provádějí se nějaké výzkumy, které by pomohly najít řešení?

Air pollution is not only a statistic: it kills more often than we think. Among the army of toxic substances that threaten our body, fine particles are ranked number one. They are so tiny that they are able to cross the deepest tissues of our body. In reality, those particles exist since the creation of the Earth because they are naturally produced by the volcanos, dust storms, forest fires and vegetation. But today, human activity generates most of the fine particles that we breathe. What is the impact on our health? Are our lungs the only threatened organs? Can young people be affected? Do researches exist in order to find solutions?
Duration 44 min. Year of origin 2011
11
Name of the movie A Magical Story
Country of origin Indonesia
Director Budiyanto
Screenplay Budyianto
Summary Storytelling a fairy tale is a tradition of our ancestors in Indonesia, but today's parents rarely did that tradition. Whereas, when we tell stories to the children, we can help the children to learn the moral values implied in the story. Fairy tales are magical, because fairy tale can heal trauma through change of our mind set. Arya, 5 years old, a child who has phobia of the rain and the darkness, in the end his recovered from his phobia after listening fairy tale about the rain which made by his private teacher. Besides, fairy tale can also be an effective communication media for Down syndrome child like Salwan 5 years old, who have difficulty to speak. Aryo 29 years old, was a volunteer behind their success story above. Aryo want to restore the fairy tale culture in Indonesia and make everyone to conserve the fairy tale culture for developing future generation. Aryo believe that fairy tale culture can create an intelligent nation's children.
Duration 17 min. 38 sec. Year of origin 2010
12
Name of the movie Mishrit Fasal
Country of origin India
Director Laxminarayan Davda
Screenplay Laxminarayan Davda
Summary A small and marginal farmer from a remote tribal village in the drylands of Central India narrates the story of his family, of realizing that the traditional practice of mixed cropping is probably the safest way of insuring food security in the uncertain times of changing climatic conditions. Traditional variety of sorghum, millets, maize along with varieties of lentils and vegetables ensures nutrition as well as food for the family through the year.
Duration 9 min. Year of origin 2012
13
Name of the movie SEMALU
Country of origin Belgium / Malaysia
Director Jimmy Hendrickx
Screenplay Jimmy Hendrickx
Summary Semalu which means Sensitive Plant in Malay, is a cinematic portrait of the children of Cheras, a suburb in Kuala Lumpur. A place in the middle of a transition period of modernization. Between a noisy landscape of construction works we see the youngest generation grow up. The ancestors of this children did not grew up here, they came live here to build a new future. 30 years ago this territory was still jungle and swamp. Far away from the jungle this new urban area will be the kids’ new playground. Here they discover themselves. Here they discover God.
Duration 20 min. Year of origin 2013
14
Name of the movie People of the Lake
Country of origin Turkey
Director Ensar Altay
Screenplay Ensar Altay
Summary Aralské moře, které se nachází mezi Uzbekistánem a Kazachstánem, bývalo kdysi 4. největším jezerem na světě – ohromné množství sladké vody pokrývalo plochu o rozloze 68 000 km2. Pak se ale Sovětský svaz rozhodl podpořit pěstování bavlny, byly vybudovány přehrady na dvou velkých řekách Amudarji a Syrdarji přitékajících do Aralského moře. Když jsem se setkal s místními obyvateli a uviděl, jak hluboce byli zasaženi oněmi drastickými změnami, a jak silný vztah k jezeru chovají, věděl jsem, že tento hluboce lidský příběh bude klíčovým motivem mého filmu. Bude to film o lidech od jezera.
The Aral Sea, located between Uzbekistan and Kazakhstan, was once the fourth-largest lake in the world - an immense body of fresh water covering a surface area of 68,000 square kilometers. But then the Soviet Union decided to boost cotton farming by constructing dams on the two large rivers that flowed into the Aral Sea, the Amu Darya and the Syr Darya rivers. When I met the locals and saw how deeply they had been impacted by the drastic change in the Aral and how organic their relationship was with the lake, I knew that this human story had to be a key element of the film. This had to be the story of the people of the lake.
Duration 44 min. Year of origin 2012
15
Name of the movie Activist Pulse
Country of origin France
Director Margaux Dufourmentel & Arnaud Biaujaud
Screenplay Margaux Dufourmentel & Arnaud Biaujaud
Summary The documentary échos militants, rendered in English as activist pulse, was in the making from 2008 to 2012, a dream come true for two young French film makers, Margaux Dufourmentel and Arnaud Biaujaud, who spent a year travelling the length and breadth of Australia interviewing ecological activists and groups. Through the film, they share their impressions of the lives, struggle and convictions of the eco-activists they met, without ever appearing on the screen or commenting. As it works out, the different players are interconnected by word and deed and although not always in agreement, they join forces to build a vision of a realistic world, where everyone would feel responsible for and vitally concerned with the future of our planet both in their own interests and for the common good.
Duration 85 min. Year of origin 2013
16
Name of the movie CERRADO, Beyond the Mist
Country of origin Brazílie
Director 25 min.
Screenplay Christian Spencer, Marc Egger, Gibby Zobel
Summary The film takes the viewer on a magical journey into the little known brasilian ecosystem of the Brasilian Cerrado.Reenacting a primal creation story with original music and artistic vision, the film shows rarely seen animals such as the Giant armidilho and the manned wolf.
Applicant: christian spencer
Duration Christian Spencer, Marc Egger, Gibby Zobel Year of origin 2013
17
Name of the movie Spotter Come - Home
Country of origin Itálie
Director Giuseppe Bucciarelli
Screenplay Giuseppe Bucciarelli
Summary Spotter, a five- year-old male Black Rhino, just decided to explore the world outside Lewa Downs, his heavily protected conservancy. Now he roams a land where armed poachers are after him and his immensely valuable horn. He must immediately be brought back home to save his life.
Duration 7 min. Year of origin 2012
18
Name of the movie
Country of origin Germany
Director Bertram Verhaag
Screenplay Bertram Verhaag
Summary Franz Josef Kögl betrieb Hochleistungssport. Nicht er selbst, sondern seine Rinder mussten Hochleistung abliefern – täglich und unerbittlich wollte er von ihnen immer mehr Milch. Doch diesem Leistungsdruck konnten sie nicht standhalten und wurden krank. So musste er am eigenen Leib erfahren, dass sich Hochleistung am Ende weder für die Tiere noch für den Menschen auszahlt. Er besann sich auf alte Werte: artgerechte Rinderhaltung, artgerechte Fütterung ohne eiweißreiches Kraftfutter ausschließlich mit Gras und Heu und artgerechte Haltung auf der Weide. Und obendrein ließ er ihnen ihre Persönlichkeit: ihre Hörner. Die Rinder danken es ihm mit einer eisernen Gesundheit und natürlicher Milch. Freimütig steht Kögl zu seinen Fehlern in der Vergangenheit und provoziert mit dem Ausspruch „lasst mich Bauer sein, früher war ich Zerstörer“. Susanne und Walter Schwärzler setzen sich für die Unversehrtheit der Rinder ein. Für sie sind Rinder ohne Hörner undenkbar, denn das Horn gehört zur Kuh wie ihr Euter. Kein Körperteil an einem Tier ist ohne Funktion, meinen sie und wehren sich gegen die Amputation. Josef Notz ist Bauer aus Leidenschaft, seine Original Allgäuer Braunviehherde behält nicht nur ihre Hörner, sondern sie erfreuen sich eines besonders langen Lebens. Die Tiere werden nach der Milchleistung ihres gesamten Lebens beurteilt und nicht nach kurzen Spitzenleistungen. Der Bauer fordert ein generelles Umdenken bei der Beurteilung der Rinder auf ihre Lebensleistung und führt die Hochleistungszucht ad absurdum.
Duration 45 min. Year of origin 2013
19
Name of the movie Escape to ahity and his islands
Country of origin Czech Republic
Director Libor Špaček
Screenplay Libor Špaček a Petra Doležalová
Summary Druhý ze série cestopisných dokumentů „Útěk do přírody” nabízí nevšední pohled na další z nejkrásnějších míst na Zemi - Společenské ostrovy Francouzské Polynésie. Jaká je dnešní podoba ostrovů, které se již před dvěma staletími proslavily úchvatnou přírodou, magickými rituály a tancem plným nespoutané vášně? Existují tajuplné obřady i v 21. století, nebo jsou to jen pouhá představení pro turisty? Zachovali si místní obyvatelé vztah k přírodě, z níž po staletí čerpali hluboké poznání? Nitky vzájemných souvislostí protkávají příběhy tvůrců Útěku nejen na Zemi, ale i pod hladinou oceánu. Vzrušující setkání autorů s inteligentními žraloky boří mýty o krvelačných predátorech a líčí nezapomenutelné dojmy z prvních setkání s těmito vládci hlubin. Žraloci, stejně jako mořské želvy, přežili stovky milionů let, aby se dnes díky člověku ocitli na pokraji vyhubení. Poetické ladění, ale i akční záběry predátorů, přibližujících se často na dosah, vzbuzují v divácích mnoho asociací s vlastními prožitky. Řada dokreslujících témat dotváří stěžejní ideu dokumentu, a oslovuje širokou škálu diváků. Harmonické souznění obrazu, hudby a komentáře poskytuje nevšední intimní zážitek. Útěk na Tahiti provází diváka nenásilně, ale přesto naléhavě při pokorném vstupu do nádherného chrámu matky přírody. Film vznikl na ostrovech Francouzské Polynésie (Společenské ostrovy – Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha, Huahine, Maupiti, Bora Bora).
Duration 52 min. Year of origin 2011
20
Name of the movie Escape to Sant Lucy
Country of origin Czech Republic
Director Libor Špaček
Screenplay Libor Špaček a Petra Doležalová
Summary O Svaté Lucii s magickým dvojvrcholem Malých Antil se tvrdí, že je perlou mezi karibskými ostrovy. Ale nejsou to jen písčité pláže, nejkrásnější sopečné útvary celého Karibiku, deštný prales se vzácnými živočichy a bohaté korálové útesy, co stojí za poznání. Ta nejsilnější místa a zážitky jsou spojeny s příběhy těch, kteří se tu rozhodli dát svým snům konkrétní podobu. Jedním z nich je i místní instruktor potápění Viktor, který je držitelem světového rekordu v počtu ponorů. Pod vodou strávil už více než sedm let a získal přezdívku „lidská ponorka“. Dokument zachycuje i to, co se skrývá za hranicemi dokonalosti vnímané „obyčejnými návštěvníky“. Petra s Liborem jsou současně průvodci na souši i pod vodní hladinou a své zážitky a pocity z pozoruhodných setkání předávají divákovi.
Duration 52 min. 40 sec. Year of origin 2013
21
Name of the movie Horisont
Country of origin Norway
Director Skule Eriksen
Screenplay Skule Eriksen
Summary The film is about a beggar boy, who lives in non-functioning trolleybus. His regular begging place is opposite the laptop shop. Every day he stands there watching his beloved red laptop. His life changes when “he’s” notebook is bought by a young boy, as a present for his wife.
Duration 22 min. Year of origin 2013
22
Name of the movie The Most Precious
Country of origin Georgia
Director Joseph (Soso) Bliadze
Screenplay Joseph (Soso) Bliadze
Summary Film pojednává o chlapci, který žije v nefunkčím odstaveném autobuse a živí se žebráním. Pravidelně chodí žebrat k obchodu s notebooky. Každý den tam stojí a dívá se na svůj milovaný červený notebook. Jeho život se změní po té, co „jeho“ notebook koupí mladý muž jako dárek pro svou ženu.
The film is about a beggar boy, who lives in non-functioning trolleybus. His regular begging place is opposite the laptop shop. Every day he stands there watching his beloved red laptop. His life changes when “he’s” notebook is bought by a young boy, as a present for his wife.
Duration 28 min. Year of origin 2012
23
Name of the movie The Man From Hankow Road
Country of origin Northern Ireland
Director Maxmilian Nemec
Screenplay Maxmilian Nemec, Salima Tali, Jack Borucz
Summary The main hero makes an agreement with the devil and tries to negotiate the cancellation when it is in due. Hlavní hrdina, který upsal duši ďáblu výměnou za splněné sny, se snaží temné síly obelstít...
Duration 8 min. Year of origin 2013
24
Name of the movie SAND WARS
Country of origin France, Canada
Director Denis Delestrac
Screenplay Denis Delestrac
Summary Válka o písek je překvapivým investigativním nahlédnutím na jeden z nejvíce spotřebovávaných přírodních zdrojů naší planety. Kvůli velké poptávce po písku jsou zásoby na naší Zemi ohroženy. Tři čtvrtiny všech pláží na světě ustupují a hrozí, že jako oběti eroze nebo pašování písku nadobro zmizí. Písek je zdrojem oxidu křemičitého, minerálu, který můžeme najít ve víně, čistících prostředcích a pracích prášcích, v papíru, dehydrovaných potravinách, zubních pastách, kosmetice a v dalším nepřeberném množství výrobků, které dennodenně používáme. Také domy, mrakodrapy, mosty, letiště a chodníky jsou z části tvořeny pískem. Písek je nepostradatelným prvkem, na kterém je založen celý náš moderní rozvoj. Následkem ohromné bytové výstavby drancují skupiny pašeráků neboli „písečné mafie“ kvůli této vysoce ceněné komoditě pláže a řeky. Válka o písek vás provede po celém světě, abyste mohli být přímými svědky této novodobé zlaté horečky.
By the end of the 21st century, beaches will be a thing of the past. That is the alarming forecast of a growing number of scientists and environmental NGOs. Sand has become a vital commodity for our modern economies: we use it in our toothpaste, detergents, and cosmetics, and computers and mobiles couldn’t exist without it. Our houses, skyscrapers, bridges and airports are all basically made with sand: it has become the most widely consumed natural resource on the planet after fresh water. The worldwide construction boom fuelled by emerging economies and increasing urbanization has led to intensive sand extraction on land and in the oceans, with damaging environmental impacts. Sand Wars takes us around the world as it tracks the contractors, sand smugglers and unscrupulous property developers involved in the new gold rush, and meets the environmentalists and local populations struggling to reverse the threat to the future of this resource that we all take for granted.
Duration 74 min. Year of origin 2013
25
Name of the movie CAPACITIES
Country of origin Germany
Director Kuesti Fraun
Screenplay Kuesti Fraun
Summary A description of capacity, as it exists in general and un/limited nature for man and his environment
Duration 11 sec. Year of origin 2011
26
Name of the movie Constellation
Country of origin France
Director Muriel Montini
Screenplay Muriel Montini
Summary A bear in the zoo. A bear out of the world.
Duration 5 min. Year of origin 2011
27
Name of the movie The man who plants trees
Country of origin Czech Republic
Director Michal Gálik
Screenplay Michal Gálik
Summary Mnoho lidí si myslí, že povídka o muži, který sázel stromy, je fiktivní. Ve skutečnosti tento muž existuje, jmenuje se Ernest Vunan a žije v mlhou zahalených horách v srdci Afriky. Film Michala Gálika vám představí inspirativní příběh člověka, kterému osud jeho země není lhostejný a svým snažením chce obnovit vzácné horské pralesy v oblasti svého kmene Kedjom-Keku na severozápadě Kamerunu. Vydejte se s námi na cestu po této rozmanité africké zemi, přesvědčte se o tom, že i jednotlivec dokáže změnit to, jak bude Země vypadat, a poznejte partu mladých lidí z Česka a Slovenska, kteří se rozhodli Ernestovi pomoci v jeho aktivitách a přispět tak k ochraně místní přírody.
Duration 52 min. Year of origin 2013
28
Name of the movie Mr. Love Questions
Country of origin Czech Republic
Director Dagmar Smržová
Screenplay Dagmar Smržová
Summary Nový dokument scenáristky a režisérky Dagmar Smržové nahlíží do každodennosti mladého muže, postiženého schizofrenií. Třicetiletý Jiří Láska, jenž žije v podhorské vsi Batňovice poblíž Trutnova, se apatickým pacientům psychiatrických léčeben zásadně vymyká. Pomocí moderních technologií komunikuje s okolím, pečuje o své nejbližší a pozoruhodně uvažuje o smyslu života i o své klopotné existenci. Kronika, snímaná během jednoho roku, líčí jeho soužití se stařičkou babičkou i s nemocnou matkou. Poukazuje i na malicherné sváry v Jiřího sousedství. Unikátní portrét Otázky pana Lásky přerůstá v esej o relativitě hranic mezi zdravými a nemocnými. Vypráví o neobvyklých formách lásky a potřebě tolerance vůči lidským jinakostem. Režisérka Smržová o svém dokumentu uvedla: Tragikomické situace z Jiřího života, zarážející reakce jeho okolí i jeho amatérská videa vypovídají o tom, ō e schizofrenie není jen problém nadaného a člověka, ale také problém fungování moderní společnosti.
Duration 73 min. Year of origin 2013
29
Name of the movie Gen D - For the light of darkness
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Otto Bureš
Screenplay Pavel Otto Bureš
Summary Dokument Gen D sonduje osudy tří lidí, postižených unikátní chorobou zvanou porfýrie. Tato vzácná nemoc, jež souvisí s poruchou krvetvorby a v některých případech znemožňuje pobyt na denním světle, kdysi zřejmě iniciovala legendy o upírech.
Duration 64 min. Year of origin 2012
30
Name of the movie In the heart of the Balkans - The Pelicans of Prespa Park
Country of origin Germany
Director Cornelia Volk
Screenplay Cornelia Volk
Summary The nesting sites of the Dalmatian pelicans in the Small Prespa Lake are always surrounded by water – to be safe from fox or marten. Additionally conservationists have created a strictly protected zone to keep fishermen and tourists from disturbing the sensitive birds during the breeding season. In 2000, the three countries bordering the Prespa Lakes – Albania, Greece, Macedonia – launched the first trans-boundary conservation project on the Balkans, the Prespa Park. It bears first fruits: While in 1980 less than 200 of Dalmation Pelicans were nesting in the area, biologists meanwhile count 3000 every year: the biggest breeding colony of these birds in the world.
Duration 44 min. Year of origin 2011
31
Name of the movie In the Heart of the Balkan - In Search of the Lynx
Country of origin Germany
Director Cornelia Volk
Screenplay Cornelia Volk
Summary Gjeorge Ivanov a jeho tým nastražili v makedonském Národním přírodním parku Mavrovo šest velkých kotců, které budou sloužit jako pasti.. Biologové dlouhodobě usilují o odchycení balkánského rysa – nejvzácnější kočkovité šelmy, obývající evropský kontinent. V březnu se konečně stane zázrak: Do pasti se chytil mladý sameček. Dali mu jméno Marko a vybavili jej obojkem se satelitní vysílačkou. Tímto způsobem se jim, jak aspoň doufají, podaří dozvědět se něco více o zvycích rysů a rozsahu teritorií, na kterých se tyto enormně ohrožené zvířecí druhy pohybují. Po nějaký čas se jim dařilo sledovat jejich denní trasy.. až z ničeho nic přestali dostávat GPS souřadnice obsahující údaje o pohybu označeného rysa. Kde je Marko? Gjeorgemu se podaří opět najít Markovu stopu – a filmový štáb, který s ním akci sleduje, má možnost natočit historicky první pohyblivé obrázky balkánského rysa.
Gjorge Ivanov and his team put up six box traps in the Macedonian Mavrovo National Park. The biologists want to catch a Balkan lynx, the rarest cat in Europe. In March the miracle happens: A young male is in the trap. They call it Marko and fit it with a satellite collar. Thus they hope to find out more about habits and range of the highly endangered species. For a while they can follow the animal's rambles. All of a sudden they don't receive GPS data any more. Where is Marko? Gjorge manages to find the animal again – and the film team gets the first moving images ever made of a Balkan lynx. 

Duration 44 min. Year of origin 2011
32
Name of the movie Latvia's coast - Slītere
Country of origin Germany
Director Beatrix Stoepel und Valdis Abols
Screenplay Beatrix Stoepel
Summary Národní park v severozápadní Litvě představuje mimořádnou rozmanitost krajiny: bažinaté lesy, vřesy, jezera a nedotčené pláže. Na tomto místě vzácní živočichové jako rys, nebo černý čáp, vychovávají svá mláďata. Daňci se toulají skrz lesy, které jsou nepřetržitě přetvářeny bobry. Litevské pobřeží je také domovem pro brouky z čeledi tesaříkovitých, mihule potoční, ropuchy krátkonohé. Letecké snímky prokazují důvod, proč je tento národní park často považován za muzeum beze střechy: fascinující geologická historie Baltského moře zanechala své stopy v Slīterské krajině.
The film is a coproduction of German author Beatrix Stoepel and Latvian nature film-maker Māris Maskalāns (oder: of German NRD Naturfilm and Latvian VFS-Films on behalf of MDR). It portrays Slītere National Park located in northwestern Latvia, which includes an extraordinary variety of landscapes such as swampy woods, lakes, heather and unspoilt beaches of the Baltic Sea. In stunning pictures Māris Maskalāns shows how the offspring of rare species like Lynx or Black Stork change from help-less animal babies into grown-up youngsters. He watches beavers changing the landscape and also portrays little animals like Long horned Beetle and Natterjack Toad. Pictures of animals alternate with beautiful shots of landscape. The film also tells the fascinating geological history of the Baltic Sea, which has left its imprints in Slītere´s landscape, and the story of the Livonians living in the National Park, one of the smallest ethnic groups of whole Europe.
Duration 44 min. Year of origin 2013
33
Name of the movie Journey of Dreams of Petr Koukal
Country of origin Czech Republic
Director Vladimír Barák
Screenplay Ivan Křenek
Summary Tento dokument – realizovaný v koprodukci HBO Europe a společnosti Total HelpArt – mapuje klíčovou životní etapu vrcholového sportovce, dočasně postiženého zhoubnou chorobou. Jeho hrdinou je špičkový badmintonista Petr Koukal (nar. 1985), jenž podstoupil odstranění zhoubného nádoru, bez ohledu na pooperační komplikace však pokračoval v tréninku a své úsilí korunoval účastí na olympiádě v Londýně v roce 2012. Svědectví o nezlomné vůli natočil režisér Vladimír Barák podle námětu Koukalova duševního kouče a dlouholetého rodinného přítele Ivana Křenka.
Duration 56 min. Year of origin 2012
34
Name of the movie Little Hanoi
Country of origin Czech Republic
Director Martina Saková
Screenplay Martina Saková, Martin Kleinmichel
Summary Dokument Malá Hanoj, realizovaný v koprodukci HBO Europe a společností Projector 23 a FilmFrame, vypráví o vietnamské komunitě v posttotalitních Čechách. Protagonistkami časosběrné kroniky, vzniklé ve spolupráci tří zemí (Slovensko, Německo, ČR), jsou dvě mladé Vietnamky, jež původně pracovaly na tržišti v Dubí u Teplic. Svědectví slovenské režisérky Martiny Sakové se natáčelo více než šest let.
Duration 76 min. Year of origin 2012
35
Name of the movie Greenland sketchbook - picture of the present
Country of origin Czech Republic
Director Alena a Jaroslav Klempířovi
Screenplay Alena Klempířová
Summary Grónský skicář – obraz současnosti je film Aleny a Jaroslava Klempířových, sociálních geografů, etnografů, novinářů, uznávaných znalců Grónska,země, která se jim po dlouhé roky pracovních pobytů doslova stala druhým domovem. Mezi osobní přátele patří jak přední vědci, umělci, tak politici, lovci i rybáři.
Film z roku 2013 je pohledem do běžného života společnosti, která je z celé planety Země nejvíce vystavena klimatickým změnám. Jak se chová populace Gróňanů při změnách klimatu? Zcela normálně, bez hysterie, v zásadách historických vztahů Inuitů k životu v drsné přírodě. Společnost je na tyto velké změny připravena především vědecky.
O tom svědčí i vyjádření Lene Kielsen Holm, vedoucí projektu IPCC,(Mezivládní panel pro změny klimatu), změn klimatu na sociální prostředí v Grónsku:
„Od založení Grónského klimatologického centra v roce 2009 se vědci z Centra zabývají nejen přírodními vědami, ale do výzkumu byly začleněny i vědy společenské, které se zabývají předpokládanými vlivy klimatických změn na společnost, které zkoumají, jak by se společnost měla nové situaci přizpůsobit.V souvislosti s předpokládanými změnami klimatu, které na Arktidu dopadnou úplně nejvíc, chceme porozumět tomu, jak se komunity nejlépe přizpůsobí této nové situaci.“
Grónský skicář - obraz současnosti, film z roku 2013, zachycuje Grónskou společnost v okamžiku, který může být v dobách příštích jen pouhým obrazem minulosti.
Duration 38 min. Year of origin 2013
36
Name of the movie Shadow Seekers
Country of origin Slovakia
Director Pavol Barabáš
Screenplay Pavol Barabáš
Summary Po niekoľkohodinovom stúpaní na masív Javorinskej Širokej a nekonečných desiatkach metrov pod zemou v úzkej plazivke sme sa ocitli v jaskyni obrovských rozmerov. Sprevádza nás Igor Pap, ktorý ju spolu s priateľmi objavil v roku 2004. Jaskyňa Mesačný tieň s jej aktuálnymi rozmermi je najrozsiahlejšou jaskyňou Vysokých Tatier, no útočí hneď na niekoľko slovenských speleologických rekordov. Hľadači tieňa je príbeh o Igorovej intuícií, motivácii a odhodlaní objavovať aj napriek prekážkam jednu z najťažšie dostupných a najdobrodružnejších jaskýň Slovenska. Je sondou do jeho jaskyniarskej duše. Vo filme sú autentické zábery a situácie, ktoré vznikali priamo pri objavovaní nových priestorov a najväčších vertikálnych šácht v podzemí Slovenska.
Duration 32 min. Year of origin 2013
37
Name of the movie When you’ve gone I’ll still be there
Country of origin Germany
Director Henriette Bornkamm, Carl-A. Fechner
Screenplay Henriette Bornkamm
Summary Vy už tady nebudete – ale my stále ano! – to jsou příběhy dětí, které se rozhodly už dále nespoléhat na dospělé. Pustili se do řady projektů ve snaze udělat ze světa lepší místo k životu. Za svými sny jdou s neuvěřitelnou energií. Mají své webové stránky. Diskutují o svých projektech online. Sadí stromy, pronášejí proslovy na dětských konferencích a někdy dokonce i na mezinárodních sympoziích. Pracují profesionálně jako dospělí, ale mají zcela odlišný úhel pohledu. Tento film ukazuje, jak děti dosahují svých cílů. Sledujeme celosvětové problémy pohledem dětí. Mnoho věcí se ukáže ve zcela novém světle a pozorovatele se to často velmi hluboce dotkne.
Duration 43 min. Year of origin 2012
38
Name of the movie Kotan’s Children
Country of origin Poland
Director Miroslaw Dembinski
Screenplay Miroslaw Dembinski
Summary 10 years after the death of Mark “Kotan” Kotański, thousands of young people in 30 Monar centres around Poland are still trying to live according to the principle that Kotan described as “giving yourself to others”. The film tells the story of Bogusia and Adam, the leaders of the centre in Nowolipsk; and the centre residents.
Duration 66 min. Year of origin 2012
39
Name of the movie From Grain to Painting
Country of origin Croatia
Director Branko Istvancic
Screenplay Branko Istvancic
Summary The film focuses on straw-girls, Croatian female folk artists (Bunjevci) from Vojvodina (Serbia), who are something like forgotten miracle. They found their medium of choice in ecological material of straw, using it to create beautiful paintings, sculptures and applied art objects, as poetic description of their hard and lonely life in immense Panonian golden plain. At the 1976 international exhibition of naive art in Moscow Ana Milodanovic won the gold medal with her work with straw weaving. Also, Kata Rogic had exceptional honour to present her work to Pope Paul the 6th in Vatican in 1964. From Grain to Painting explores the culture and artistic expression of the Croatian minority in Serbia. The film focuses on "straw-girls", who found their medium of choice in ecological material of straw, using it to create paintings, sculptures and applied art objects. The film depicts the connection between their everyday lives and artistic expression, their specific social and national position. The film protagonists are famous straw-girls Ana Milodanovic and Jozefa Skenderovic, art historian Bela Duranci, priest Andrija Kopilovic and writer Naco Zelic. Through a series of interviews and authentic footage, the film promotes a renaissance of this craft which slowly, but definitely vanishes. One of the characters in Istvancic's film is Ivo Skrabalo, the recently deceased Croatian film critic, historian and director, who made a film on this subject in 1971, "Slamarke divojke" (Strawgirls), one of the best Croatian documentaries of all times. Filmmaker Branko Istvancic, the director of live-action (The Ghost in the Swamp, 2006) and award-winning documentary films (The Cormorant Scarecrow, 1998 and Wellman, 2003), born in Subotica and his family is from Tavankut, where a large part of the film takes place, devoted a lot of attention to the poetic atmosphere and visuals. A special accent was placed on the frame composition, its richness in content and meaning, authenticity of colours and visuality, as well as on the 'girls' paintings'. The message is clear: life and art are not separated, they comprise one unique life.
Duration 75 min. Year of origin 2012
40
Name of the movie Recycling
Country of origin Croatia
Director Branko Istvancic
Screenplay Edi Muzina
Summary Brzo ráno se rodina, patřící k romské menšině, přesunuje z periferie velkého evropského města na městskou skládku nasbírat nějaké potřebné věci. Tam jednou najde velice zachovalé pánský oblek, sako a kravatu. Do něj se oblékne nejstarší syn Safet a celá rodina i se sousedy se vydává do nejmodernější továrny na recyklaci odpadu ve městě. Safetovi začíná první pracovní den. Ideou tohoto krátkého smyšleného příběhu je ukázat, jak se v procesu recyklace věci mění a zapojuje se do něj jak moderní společnost, tak i romská menšina obyvatel města. Romská rodina sebere a recykluje oblek, který už měl skončit v továrně na recyklaci, aby se v něm syn vydal do svého první zaměstnání v téže továrně.
Early in the morning Roma minority family goes from the European city periphery to the city dump collecting goods. They found almost new garment, suit and a tie. They put clothes on their eldest son Safet and together with neighbours, go to the most modern factory for recycling. It's Safet's first working day. The idea of this short fiction story is to show changes through recycling cycle which engages the modern society and Roma minority in a European city. Roma family collects and recycles clothes, which was already supposed to end at the factory for recycling, to prepare a son for a job in the same factory.
Duration 15 min. Year of origin 2010
41
Name of the movie Organic farming
Country of origin Poland
Director Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Screenplay Włodzimierz Markiewicz
Summary In the film there have been described the general principles of organic agriculture. In the first part, concerning the organic plant production, there have been shown selected farming issues, with particular reference to soil cultivation. There have been shown and discussed tools for soil cultivation without ploughing (mulching) when working: cultivators, disc harrows, rotary rippers. There have been presented and discussed cultivation and growing of root vegetables in organic plantations as well as the methods how to care for good quality of meadows and pastures. In the part concerning livestock production special attention has been paid to both animal welfare and feeding with farm fodder.
Duration 12 min. Year of origin 2012
42
Name of the movie Soil Cultivation System For Sustainable Agriculture
Country of origin Poland
Director Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
Screenplay Włodzimierz Markiewicz
Summary V úvodu filmu se seznámíme s nejdůležitějšími pojmy: trvale udržitelné zemědělství, kultivace bez orby, mulčování a podobně. Dále se ve snímku probírají jednotlivé kultivační systémy, jako jsou posklizňová kultivace, kultivace před setbou a obdělávání orné vrstvy. V každé části filmu jsou představeny jednotlivé stroje na obdělávání půdy přímo při práci. Jsou zde vysvětleny principy jejich fungování, účel využití a rámcový návod k jejich praktickému využití. Film představuje a ukazuje stroje fungující v systému trvale udržitelného zemědělství: kultivátory, kypřiče, diskové brány, vyrovnávací disky, rotační kypřiče půdy, válce a také pluhy a podmítače strnišť.
The introduction explains the following terms: sustainable agriculture, no-tillage cultivation, mulch, etc. The film discusses the cultivation systems including: - post-harvest cultivation, - pre-sowing cultivation - cultivation of the arable layer. Every part of the film presents the used cultivation tools during operation. There has been explained the nature of their operation, the purpose of their application and gudelines for their use in practice. There have been shown the machines used in sustainable agriculture: cultivators, disc harrows, looseners, land levellers, cultivation aggregates as well as a plough and a subsoiler.
Duration 16 min. Year of origin 2012
43
Name of the movie Wildbachtoni: Naturschutz
Country of origin Germany
Director Richartd Westermaier
Screenplay Richartd Westermaier, Moses Wolff
Summary Der Bergmensch "Wildbachtoni" erklärt einer Umweltaktivistin, von welchem Tier das Leder seiner Lederhose (bayerische Tracht) stammt und den Zuschauern, was der beste Umweltschutz ist.
Duration 4 min. Year of origin 2010
44
Name of the movie Magie Pond Pastor
Country of origin Czech republic
Director Hugo Habrman
Screenplay Hugo Habrman
Summary U obce Bitovany, leží malý nenápadný rybník. Díky výskytu vzácné rostliny Kotvice plovoucí je velice významnou státem chráněnou přírodní památkou. S chovem kaprů se tady hospodařilo už odpradávna. Chov ryb však ukončil špatný technický stav hráze a napouštěcího zařízení. . Život se ve vodě začal vyvíjet jen díky přírodě. V křišťálové vodě žije plno drobných živočichů. Část filmu se věnuje i kotvici, rybám a všemu živému pod vodou i na březích rybníka. Co se stane když člověk svoje aktivity v rybníku obnoví? Právě o tom vypráví unikátní dokumentární film.
Duration 34 min. Year of origin 2013
45
Name of the movie Harvesters of the Bay
Country of origin France, Great Britain
Director Oliver Dickinson
Screenplay Oliver Dickinson
Summary Ten years ago, a few enthusiasts decided to revive the historic salt production of Bourgneuf Bay in the west of France. They dug out and cleared the ancient salt pans to harvest Bay Salt once again. Over the course of a year, we come to appreciate Bernard, Daniel and Mano, three different personalities, united by a genuine attachment to their work and a deep respect for nature.
Duration 52 min. Year of origin 2013
46
Name of the movie A place at the table
Country of origin USA
Director Kristi Jacobson, Lori Silverbush
Screenplay Kristi Jacobson, Lori Silverbush
Summary Spojené státy Americké; pro mnohé z nás země neomezených možností, bohatství, blahobytu, plná jídla a obézních Američanů .V Americe však žije skoro 50 miliónů lidí, kteří nemají co jíst. Každý den musí matky přemýšlet, jak nasytí své děti, když nemají téměř žádný příjem. Americká vláda již několik let selhává a není schopna problém hladovějících rodin a dětí účinně řešit. Věděli jste například, že lidé, kteří trpí největší potravinovou nouzí také paradoxně bojují s největší obezitou? Jak je možné, že se jedna z nejmocnějších a nejbohatších zemí světa nedokáže postarat o rodiny, které živoří na okraji bídy? Sledujte s námi příběh několika lidí, pro které se hlad stal nejhorším životním nepřítelem.
Around 49 million Americans struggle with the problem of not knowing where their next meal is going to come from. The stories of three people from Colorado, Pennsylvania and Mississippi shed light on the underlying causes of this huge problem. Rosie is so hungry that she can’t concentrate on schoolwork. Young Tremonica is severely overweight and suffering from asthma because of the cheap high-calorie food she gets at home - but it’s the only food her mother can afford. And Barbie, a single mother of two, struggles to get nourishing food for her young ones. Fresh products are very expensive - especially if you’re trying to survive on minimum wage or food stamps - but in some areas of the United States, they’re not even available if you have the money to pay for them. Take Barbie, for example: she has to travel a full hour to buy fruits and vegetables. Politicians have been condemning hunger since the 1970s, but the figures have kept rising all the while. As we watch the detrimental impact of malnutrition on the physical and mental development of Rosie, Tremonica and Barbie’s children, the film highlights various social, economic and cultural causes. They range from the subsidy system for food production (84 percent goes to soya beans, corn, cotton, cereals and rice, w hile only one percent goes to fruits and vegetables) to the emphasis on individual responsibility and private assistance
Duration 84 min. Year of origin 2012
47
Name of the movie Green Desert
Country of origin Czech republic
Director Michal Gálik
Screenplay Michal Gálik
Summary Průměrný Evropan nebyl nikdy zodpovědný za kácení tropických deštných pralesů tak, jako je tomu dnes. Čím je to způsobeno a jak tomu můžeme zabránit? Odpověď poskytuje dokumentární film Michala Gálika, který nás zavede na druhý konec planety, a to na tropický ostrov Borneo. Film poodhaluje zarážející tajemství, které se skrývá za dnes velmi rozšířenou surovinou - palmovým olejem. Borneo bylo již odedávna symbolem bohaté neprobádané přírody. Dnes však jeho pralesy mizí závratnou rychlostí a spolu s nimi i jejich obyvatelé, včetně našeho příbuzného lesního člověka - orangutana. Svět už není tak velký, abychom si mohli dovolit ignorovat to, co se děje na druhé straně zeměkoule.
Duration 20 min. Year of origin 2012
48
Name of the movie Hot Tuna
Country of origin USA
Director Rick Rosenthal
Screenplay Jonathan Grupper
Summary “HOT TUNA” Synopsis It is the ultimate fish – one of the fastest, most powerful and most intelligent in the sea. But it’s also the most highly prized. Worth more than its weight in silver, it’s being fished to the brink of extinction. Now, in an epic quest, three-time Emmy award-winning cinematographer Rick Rosenthal plies the Atlantic to plumb the secrets of the bluefin tuna.
Duration 52 min. Year of origin 2012
49
Name of the movie Killer in the Caves
Country of origin Germany, USA
Director Dennis Wells
Screenplay Dennis Wells
Summary Milióny netopýrů v Severní Americe vymírají - jedná se o jednu z největších přírodních katastrof v historii. Tým vědců se pokouší nalézt způsob, jak nebezpečnou epidemii zastavit. Díky revolučním výzkumným postupům a technickým vymoženostem nám tak nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa tohoto tajemného - a častokráte démonizovaného - živočicha. Podaří se vědcům zvrátit běh evoluce? Souboj s časem začíná - v sázce je mnoho.
Duration 52 min. Year of origin 2013
50
Name of the movie Meeting
Country of origin Czech republic
Director Martina Spurná
Screenplay Martina Spurná
Summary První dokumentární film Setkání se snaží zachytit různé podoby vztahu lidí ke koním a zamýšlí se nad tím, zda my lidé i přes dnešní „BIO“ dobu nemáme ke zvířatům stále dál. Máme v dnešní době dostatek času a trpělivosti se s koňmi doopravdy setkat? Jak vlastně zvířata vnímáme? Historie soužití člověka s koněm - ale i koně s člověkem - je hluboká. S dobou se tento vztah neustále vyvíjí. Je ale otázka, jakým směrem. Film nahlíží z různých úhlů pohledu na často diskutovaná témata dotýkající se dnešního vztahu a především komunikace člověka s koněm.
Duration 21 min. Year of origin 2011
51
Name of the movie Horní Jiřetín
Country of origin Czech republic
Director Martina Spurná
Screenplay Martina Spurná
Summary Dokumentární film o tom, jak reálně se hrozba prolomení limitů těžby hnědého uhlí dotýká osobního života obyvatel žijících v Horním Jiřetíně. Pohled do každodennosti lidí, kteří jsou i přes ne právě ideální životní prostředí Mostecka spjatí s přírodou, se samotnou zemí a prostředím, které je obklopuje. Film o naději, která zbývá krajině a přírodě, kde jsou stále ještě lidé, rozhodnutí neodejít. Film o neustálé životní nejistotě. Kde je to pravé bohatství? Kdo ho má a kdo ne? A proč?
Duration 16 min. Year of origin 2010
52
Name of the movie Cesty české rozvojové spolupráce - Bosna a Hercegovina
Country of origin Czech republic
Director Jiří Vrba
Screenplay Eva Vernerová, Jiří Vrba
Summary Film Cesty české rozvojové spolupráce - Bosna a Hercegovina je dokument mapující aktivity České republiky, které mají této zemi napomoci k efektivnějšímu rozvoji. Přestože od válečného konfliktu uběhlo již 18 let, patří Bosna a Hercegovina stále k nejméně rozvinutým zemím Balkánu i celé Evropy. Na základě dlouhodobých kontaktů sahajících až do období Rakouska-Uherska a znalosti poměrů v této malé a malebné zemi, byla Bosna a Hercegovina vybrána za jednu z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. Celý dokument, který v minulém roce natočila Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedle ukázek vzájemné spolupráce na konkrétních projektech sleduje také komplikovanou náboženskou a politickou situaci v současné Bosně a Hercegovině.
Duration 27 min. Year of origin 2012
53
Name of the movie The Fairy Trail
Country of origin Germany
Director Britta Schmidtke, Till Gerhard
Screenplay Britta Schmidtke, Till Gerhard
Summary Elfové, víly, skřítci, mořské panny, nymfy a šotci – tyto efemérní bytosti, známé od autorů jako Shakespeare, bratři Grimmové, J.R.R. Tolkien nebo J.K. Rowling ožívají ve filmu „Vílí stezkou“. Filmaři Till Gerhard a Britta Schmidtke hledají odpovědi na otázku: Co jsou přírodní duchové, a proč jsou jimi lidé po staletí fascinováni? V 96 minutách se divák vydá na úžasnou cestu za kouzelnými místy a jejich obyvateli. Film vzdává hold přírodě a živlům: vodě, ohni, půdě a vzduchu, bez kterých by život nebyl možný. Objevují se otázky jako: Jakou hodnotu má příroda v dnešní civilizované společnosti? Co jí dáváme, co si od ní bereme? Jak můžeme dnes žít v souladu s přírodou a obnovit s ní zdravý kontakt? V poetických obrazech filmaři evokují touhu po znovuzískání ztraceného ráje.
The Fairy Trail - a documentary Elves, fairies, gnomes, dwarves, mermaids, nymphs and goblins - these ephemeral beings known from authors like Shakespeare, the brothers Grimm, J.R.R.Tolkien or J.K. Rowling come alive in the film “The Fairy Trail”. Filmmakers Till Gerhard and Britta Schmidtke look for an answer to the question: What are nature spirits and why are human beings fascinated by them since centuries? In 96 min the viewer is taken on a amazing journey to magic places and their inhabitants. The film is a homage to nature, to the elements water, fire, earth and air without whom live would not be possible. Questions occur like: Which value does nature have in our civilized society? What do we get, what do we give? How can we live with nature today and how can we re-establish a wholesome contact to it? In poetic pictures the filmmakers evoke the longing to recapture the lost paradise.
Duration 96 min. Year of origin 2013
54
Name of the movie Krasna Malanka
Country of origin Ukraine
Director Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Screenplay Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Summary Krasna Malanka je příběh o lidech z rumunské vesnice Krasna v ukrajinském teritoriu, která se připravuje na oslavu svátku Malanka. Tento svátek je klíčovou událostí pro všechny z Krasny, zejména pro mladé muže, pro ně je to součást uvedení do života. Malanka je karneval, výstřední a podivná pohanská zábava, kde má každý svou roli.
Krasna Malanka is a story about people from Romanian village Krasna on the territory of Ukraine, which are getting prepared for the Malanka holiday. This holiday is a landmark event for everybody in Krasna, especially for young men, for them it’s the main initiation in life. Malanka is a carnival, a queer pagan show where everyone has his own part.
Duration 90 min. Year of origin 2013
55
Name of the movie The Harvest
Country of origin USA
Director U. Roberto Romano
Screenplay U. Roberto Romano
Summary In the burning hot sun, children, as young as 12, work in the fields twelve hours a day, six months a year, without the protection of child labor laws in America. Not since the work of Walker Evans has the world of these agri-cultural workers been so vividly and intimately depicted.
Duration 80 min. Year of origin 2010
56
Name of the movie Pandora's Promise
Country of origin USA
Director Robert Stone
Screenplay Robert Stone
Summary All environmentalists and left-leaning political activists oppose nuclear energy, right? Wrong. We all know the nuclear meltdowns in Chernobyl, Three Mile Island and now Fukushima all of which all of which signal the potential of a global nuclear holocaust, right? Wrong. What if everything we knew about nuclear energy was wrong? What if nuclear power is the only energy source that has the ability to stop climate change? Former nuclear energy critic and documentarian Robert Stone, who was nominated for an Academy Award for Radio Bikini, examines some of the widespread beliefs about the dangers of nuclear energy in an illuminating, myth-shattering and riveting film. Whatever your stance, Stone’s compelling film opens Pandora’s box and promises to change the conversation for years to come.
Duration 89 min. Year of origin 2013
57
Name of the movie The Moo Man
Country of origin Great Britain
Director Andy Heathcote, Heike Bachelier
Screenplay Andy Heathcote, Heike Bachelier
Summary Dairy farmer Stephen Hook decides to turn his back on the cost cutting supermarkets and instead sell his milk raw and direct. He hopes that by staying small he can keep the great relationship he has with his 55 cows, especially with Ida, the queen of his herd. The result is a surprisingly funny. A heart warming tearjerker about the incredible bonds between farmer, animal and countryside in a fast disappearing England.
Duration 98 min. Year of origin 2013
58
Name of the movie If stones were talking
Country of origin Czech Republic
Director Martin Maška
Screenplay Daniel Smutek, Jan Doucek
Summary Příroda a krajina nejsou pouze rostliny a živočichové. Její neživá část může být stejně tak fascinující a Železné hory jsou toho důkazem. Poutavé vyprávění geologů, kameníka a horníka nás provede čtveřicí příběhů, v nichž hlavní roli hrají skryté přírodní síly a lidé, kteří se s nimi dennodenně stýkají. Poznáme, jak vznikají prameny, bez nichž bychom nemohli žít, cestu kamene z lomů do celého světa, formování krajiny, jejíž pohyby mohou trvat tisíce, ale i pouze několik let, a dolování minerálů, přinášející chvíle radosti, ale i tragédie.
Duration 25 min. Year of origin 2013
59
Name of the movie Ocarina
Country of origin Russia
Director Igor Poleschouk
Screenplay Igor Poleschouk
Summary První film z dokumentárního cyklu „Okarína“ vypráví o vesnici. Autoři tohoto filmu se snažili přinést reportáž co nejautentičtější, o tom, jak vypadá každodenní život obyvatel vesnic ve státě Karélie (na severozápadě Ruska) v konfrontaci se sociálními šoky, které se na území Ruska objevily v posledních dvaceti letech. Emoce starých lidí a vyhlídky mladých ve vztahu k jejich malé rodné zemi jsou tak přirozené, jak je jen možné, protože autoři se snažili vyjádřit co nejvěrněji atmosféru dnešní reality, i když neměli k dispozici obšírné sociologické průzkumy a dokonce se nemohli spolehnout ani na řádné demokratické mechanismy. Vidíme tady opravdu bojové podmínky pro přežití jednotlivce, žádnou šanci rozhodovat o svém osudu, ale také naděje místních rodáků, že sde jim podaří zde přežít. Postup státních úřadů postupně v lidech ničí to nejdůležitější – víru. A toto všechno stojí tváří v tvář grandiózním průmyslovým projektům, nákladným oslavným trachtacím a lákavým sloganům.
The first movie from the documentary cycle "OCARINA" tells about the village. Authors of the movie, tried to report extremely authentically, a current state of the people living in the Karelian villages, against social shocks which last 20 years, in the territory of Russia occur. Emotions of old men, the relation and views of youth of destructive processes, for their small Homeland, are natural and as it is impossible precisely transfer the general atmosphere of today's reality, without demanding any sociological polls and democratic procedures. Fight conditions for a survival in which to be the person, destroy lack of a choice and erase his individual traits, hope of revival of its native land in the Person … Movement of the power continues to destroy in people the most important - Belief …. And all this occurs against grandiose industrial projects, various shows and colourful slogans. ".
Duration 39 min. Year of origin 2013
60
Name of the movie The Yurt
Country of origin Russia
Director Yanchoglov Igor
Screenplay Yanchoglov Igor
Summary Primeval rhythm of existence ‒ completely lost in hustle and bustle of big cities. Primal basis of space and time. The canopy of heaven as big as a half of the world. Untouched colors of life. The life simple, hasteless, unpretentious. The life in a yurt. Batnasan, a young Mongolian nomad goes to school only in winter, the rest of the year being a vacation for him. He is supposed to relax and have a good time. But whether he likes it or not, he needs to wake up at 4 am every day, catch a couple of fast-running horses up in the mountains and take them down to the valley to help him to herd loud goats and silent sheep. He is preoccupied with collecting firewood, making harness, taming horses ‒ with everything he learnt from his father. He is the best rider in the neighborhood. But nobody can ever predict how a horse would behave during the races. Will he be able to carry the palm once again? Batnasan and his sister Erdene are no more than a year apart in age. She is also quite a good rider. But they always make her stick with her mother at the fireplace, to cook cheese and look after Bembazhav, her 3-year-old bother. The only entertainment available is a Russian TV channel. Sometimes they take her down to collect firewoods. But they would never take her to the wedding ceremony in a nearby village. Strange, quiet, mysterious Mongolian wedding. There are about 70 people packed up in a yurt erected for the newlyweds but it seems to be able to fit twice as many. Tradition requires going through a solemn moment in a slow and thoughtful manner. Flamboyant elders are exchanging their family snuffboxes and drinking horse milk in dignity and silence. Not many words are spoken, but those that are carry a deep meaning…
Duration 56 min. Year of origin 2013
61
Name of the movie Paolo Soleri: A City to Save Mankind
Country of origin Italy
Director Giosuè Boetto Cohen
Screenplay Giosuè Boetto Cohen
Summary Paolo Soleri, a Turin-born architect and town planner and pupil of Frank Lloyd Wright, has spent the last sixty years designing a sustainable city in the Arizona desert. Generations of students have worked in the village-laboratory of Arcosanti, studying its philosophy and building with their own hands prototypes of essential buildings, super-eco homes, squares, agoras, as well as numerous artefacts. Soleri’s “arcological” metropolis, heated and cooled by natural resources, densely built to conserve the territory, free of cars, optimising connections between production, management and residential centers, has been the focus of books, exhibitions and conferences. The life-size scale model of Arcosanti, which was developed in the ‘70s and is an ongoing work in progress, gave shape to pilot buildings on which to experiment the concepts underlying Arcology. The long interview is set against the backdrop of modern-day America and all its excesses – perhaps comprehensible up to forty years ago but no longer tolerable today. The destruction of the territory, urban overcrowding, the cost of energy sources and raw materials now impose a trend reversal and make Soleri’s school of thought all the more topical.
Duration 31 min. Year of origin 2012
62
Name of the movie Bonjour Liberté
Country of origin Germany
Director Kuesti Fraun
Screenplay Kuesti Fraun
Summary A man feels free.
Duration 4 min. Year of origin 2012
63
Name of the movie Ecopia - Intelligent Building, Sustainable Living - Eco-Cities
Country of origin Germany
Director Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Screenplay Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Summary Nová hamburská městská čtvrť Hafencity a ekologické město Tin an Jin v Číně jsou považována za modelové příklady měst zaměřených na trvale udržitelnou a k přírodnímu prostředí přátelskou výstavbu. V severním Německu pomalu ale jistě dostává tvar v rámci Evropy vůbec největší stavba realizovaná ve vnitřním prostoru města. Cílem je, aby se na břehu řeky Labe postupně vytvořila atmosféra životem pulsujícího velkoměsta. Na druhé straně, ekologické město Tin an Jin ve východní Číně začalo vyrůstat na zelené louce. Na toto satelitní městečko se ve světě pohlíží jako na test možností omezit nadměrnou energetickou spotřebu čínských měst.
Duration 26 min. Year of origin 2013
64
Name of the movie Ecopia - Intelligent Building, Sustainable Living - Worlds of Knowledge
Country of origin Germany
Director Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Screenplay Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Summary Školní budovy postavené v Burkině Faso z místního jílu se sofistikovaně navrženou střechou a ventilací nevyžadující žádnou energii; areál univerzity nacházející se částečně pod zemí a obklopený parkem; v Německu se nacházející virtuální vědecká laboratoř navržena počítačem, která se zabývá pracovním prostředím budoucnosti – to jsou tři projekty zaměřené na vzdělávání a respektující udržitelnost, které můžete shlédnout v tomto dokumentu spolu s ukázkami architektů při práci.
The architecture of the future is here, now. One key aspect of this new kind of architecture is "sustainability" -- and it's become a huge challenge for architects and engineers all over the world. In the five parts of the documentary series ECOPIA, we show you their visionary projects But what exactly does "sustainability" mean, as far as 21st century architecture is concerned? The definition is long and complex. It includes the use of environment-friendly construction materials, the recycling of these materials, the use of energy-efficient technology, and the impact that the project will have on the local culture. The Dortmund-based Gerber architecture firm is redesigning the King Fahad national library in Saudi Arabia to make it more energy efficient. But sustainable construction is still a relatively new phenomenon in the Middle East and other parts of the world. It's often difficult for architects to convince clients that these projects are worthwhile. In New York, we meet Blake Kurasek -- an architect who's come up with an alternative design for a skyscraper that would be used exclusively for growing food crops. Kurasek plans to build the 120-storey "eco-tower" right in the middle of Manhattan. In Asia, Singapore is on the cutting edge of sustainable construction. The architects at the WOHA firm have incorporated extensive "green space" into their projects. Their use of vegetation to enhance the environmental profile of residential- and hotel towers has been nothing less than revolutionary. In Bali, WOHA designed a luxury resort that was built exclusively with locally-available construction materials. For example, the facades of the China is also moving toward sustainable construction. In fact, it's specifically mentioned in the government's current five-year economic plan. A new international conference center and opera house in the seaport of Dalian was designed by Austrian architect Wolf D. Prix. The facility will keep energy use to an absolute minimum -- in part, through the use of thermal energy, natural ventilation and solar power. It's a futuristic concept that's aimed at allowing the structure to generate as much of its own energy as possible.
Duration 26 min. Year of origin 2013
65
Name of the movie Ecopia - Intelligent Building, Sustainable Living - The Sky’s the Limit
Country of origin Germany
Director Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Screenplay Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Summary Nikdy předtím nebylo na světě ve výstavbě a plánování tolik mrakodrapů najednou. Nyní přichází nová generace ultra moderních mrakodrapů navržených za účelem oživení městských center, šetrnosti ke klimatu a kontroly růstu měst. Ekologická výstavba se v dnešní době stala ekonomickou nezbytností zejména v asijských vzkvétajících megalopolích. Klíčovou otázkou je, zda je možné stavět výškové budovy, které by byly jak ekologické tak účelné. První certifikovaná kancelářská výšková budova, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí, momentálně vyrůstá ve městě Panama. Od Vertikálního farmaření v New Yorku po „Zahradní město“ Singaporu, ekologické mrakodrapy se rychle stávají jednou z klíčových technologií dneška.
The architecture of the future is here, now. One key aspect of this new kind of architecture is "sustainability" -- and it's become a huge challenge for architects and engineers all over the world. In the five parts of the documentary series ECOPIA, we show you their visionary projects But what exactly does "sustainability" mean, as far as 21st century architecture is concerned? The definition is long and complex. It includes the use of environment-friendly construction materials, the recycling of these materials, the use of energy-efficient technology, and the impact that the project will have on the local culture. The Dortmund-based Gerber architecture firm is redesigning the King Fahad national library in Saudi Arabia to make it more energy efficient. But sustainable construction is still a relatively new phenomenon in the Middle East and other parts of the world. It's often difficult for architects to convince clients that these projects are worthwhile. In New York, we meet Blake Kurasek -- an architect who's come up with an alternative design for a skyscraper that would be used exclusively for growing food crops. Kurasek plans to build the 120-storey "eco-tower" right in the middle of Manhattan. In Asia, Singapore is on the cutting edge of sustainable construction. The architects at the WOHA firm have incorporated extensive "green space" into their projects. Their use of vegetation to enhance the environmental profile of residential- and hotel towers has been nothing less than revolutionary. In Bali, WOHA designed a luxury resort that was built exclusively with locally-available construction materials. For example, the facades of the China is also moving toward sustainable construction. In fact, it's specifically mentioned in the government's current five-year economic plan. A new international conference center and opera house in the seaport of Dalian was designed by Austrian architect Wolf D. Prix. The facility will keep energy use to an absolute minimum -- in part, through the use of thermal energy, natural ventilation and solar power. It's a futuristic concept that's aimed at allowing the structure to generate as much of its own energy as possible.
Duration 26 min. Year of origin 2013
66
Name of the movie Ecopia - Intelligent Building, Sustainable Living - Modern Culture Temples
Country of origin Germany
Director Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Screenplay Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Summary Už jste někdy slyšeli o domech, které si samy pro sebe vyrábějí energii a dokážou být naprosto soběstačné? To není utopie, ale skutečnost! Kromě toho se pyšní - možná někdy výstředním - avšak skutečně originálním designem, který vyvolává vzrušené diskuze. Například v hlavním městě Saudské Arábie vyrostly obří deštníky, na kterých spolupracovali skuteční vizionáři na poli architektury. Pojďte se s námi podívat na jedny z nejimpozantnějších staveb světa, které se jednou zapíší do dějin moderní architektury.
The architecture of the future is here, now. One key aspect of this new kind of architecture is "sustainability" -- and it's become a huge challenge for architects and engineers all over the world. In the five parts of the documentary series ECOPIA, we show you their visionary projects But what exactly does "sustainability" mean, as far as 21st century architecture is concerned? The definition is long and complex. It includes the use of environment-friendly construction materials, the recycling of these materials, the use of energy-efficient technology, and the impact that the project will have on the local culture. The Dortmund-based Gerber architecture firm is redesigning the King Fahad national library in Saudi Arabia to make it more energy efficient. But sustainable construction is still a relatively new phenomenon in the Middle East and other parts of the world. It's often difficult for architects to convince clients that these projects are worthwhile. In New York, we meet Blake Kurasek -- an architect who's come up with an alternative design for a skyscraper that would be used exclusively for growing food crops. Kurasek plans to build the 120-storey "eco-tower" right in the middle of Manhattan. In Asia, Singapore is on the cutting edge of sustainable construction. The architects at the WOHA firm have incorporated extensive "green space" into their projects. Their use of vegetation to enhance the environmental profile of residential- and hotel towers has been nothing less than revolutionary. In Bali, WOHA designed a luxury resort that was built exclusively with locally-available construction materials. For example, the facades of the China is also moving toward sustainable construction. In fact, it's specifically mentioned in the government's current five-year economic plan. A new international conference center and opera house in the seaport of Dalian was designed by Austrian architect Wolf D. Prix. The facility will keep energy use to an absolute minimum -- in part, through the use of thermal energy, natural ventilation and solar power. It's a futuristic concept that's aimed at allowing the structure to generate as much of its own energy as possible.
Duration 26 min. Year of origin 2013
67
Name of the movie Ecopia - Intelligent Building, Sustainable Living - Tourism Goes Green
Country of origin Germany
Director Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Screenplay Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong
Summary Turismus je stále hlavním zdrojem příjmů mnoha zemí, nicméně příval turistů a stavba hotelových komplexů vyčerpává přírodní zdroje a mění ráz krajiny. Skupina architektů však přišla s revoluční myšlenkou skloubit luxusní design s ekologickou šetrností a energetickou soběstačností, které šetří přírodní zdroje a jsou šetrné k ekologickému prostředí. Pojďte společně s námi navštívit nejluxusnější turistická střediska, která odstartovala revoluci v moderní architektuře.
The architecture of the future is here, now. One key aspect of this new kind of architecture is "sustainability" -- and it's become a huge challenge for architects and engineers all over the world. In the five parts of the documentary series ECOPIA, we show you their visionary projects But what exactly does "sustainability" mean, as far as 21st century architecture is concerned? The definition is long and complex. It includes the use of environment-friendly construction materials, the recycling of these materials, the use of energy-efficient technology, and the impact that the project will have on the local culture. The Dortmund-based Gerber architecture firm is redesigning the King Fahad national library in Saudi Arabia to make it more energy efficient. But sustainable construction is still a relatively new phenomenon in the Middle East and other parts of the world. It's often difficult for architects to convince clients that these projects are worthwhile. In New York, we meet Blake Kurasek -- an architect who's come up with an alternative design for a skyscraper that would be used exclusively for growing food crops. Kurasek plans to build the 120-storey "eco-tower" right in the middle of Manhattan. In Asia, Singapore is on the cutting edge of sustainable construction. The architects at the WOHA firm have incorporated extensive "green space" into their projects. Their use of vegetation to enhance the environmental profile of residential- and hotel towers has been nothing less than revolutionary. In Bali, WOHA designed a luxury resort that was built exclusively with locally-available construction materials. For example, the facades of the China is also moving toward sustainable construction. In fact, it's specifically mentioned in the government's current five-year economic plan. A new international conference center and opera house in the seaport of Dalian was designed by Austrian architect Wolf D. Prix. The facility will keep energy use to an absolute minimum -- in part, through the use of thermal energy, natural ventilation and solar power. It's a futuristic concept that's aimed at allowing the structure to generate as much of its own energy as possible.

Duration 26 min. Year of origin 2013
68
Name of the movie The Silent Demise of a Species
Country of origin Germany
Director Anne Hoffmann
Screenplay Anne Hoffmann
Summary Vědci odhadují, že existuje více jak sedm tisíc různých druhů obojživelníků – a téměř třetina z nich je již dnes na seznamu ohrožených druhů. Jejich neobyčejně tenká kůže, která jim umožňuje vstřebávat kyslík a vodu je také činí náchylnými k jakýmkoli změnám v okolním prostředí. Po celém světě vymírají stovky druhů žab a tak se tým německých vědců vydává do jihozápadní Afriky, aby celé záhadě přišel na kloub. Podaří se jim zabránit v úplném vyhynutí těchto vzácných druhů žab?
There are an estimated 7,000 different species of amphibians -- and scientists say one-third of them are on the endangered list. Many species of frogs are especially at risk. Their unusually thin skin, which allows them to absorb oxygen and water, makes them particularly sensitive to climate change and environmental hazards. So frogs can serve as a natural kind of "early warning system." Frog species are dying out the world over -- and this phenomenon has gone largely unnoticed by the general public. We accompany two Berlin specialists as they search the rain forest that covers the slopes of Mount Manengouba in Southwest Province of Cameroon. They're trying to find out why so many frogs are dying, and how to protect those that still remain.
Duration 29 min. Year of origin 2012
69
Name of the movie Shark report from Fiji
Country of origin Netherlands
Director Edward Snijders
Screenplay Edward Snijders
Summary Zřízení mořské rezervace v zátoce Beqa Bay v souostroví Fidži přineslo užitek v řadě různých směrů. Nejen to, že útesy na území rezervace se dočkaly dokonalého ozdravění – také rybí populace přestaly být decimovány nadměrným a neregulovaným rybolovem. Navíc, špičkový predátor působící v této oblasti – žralok bělavý – se stal turistickou atrakcí, která je pro rezervaci zdrojem financí.
The establishment of a marine reserve in Fiji’s Beqa Bay has led to many remarkable benefits. Not only have the reserve’s reefs recovered their rigorous health, but fish populations have rebounded from overfishing. The top predator in the reserve, the bull shark, has also become a moneymaking tourist attraction.
Duration 8 min. Year of origin 2012
70
Name of the movie Ancestral Delicatessen
Country of origin Spain
Director Gabriel Folgado
Screenplay Gabriel Folgado
Summary „Všechno co existuje, je tvořeno časem, od galaxií po kaštany mění se pouze rytmus.“ José María Merino “La Sima“ (Propast)
“All that exists is made of time, from the galaxies to chestnuts; only the rhythm changes", José María Merino “LA SIMA”
Duration 15 min. Year of origin 2012
71
Name of the movie Creamen
Country of origin Spain, USA
Director Esther Casas
Screenplay Juan Bissone, Samina Virani & Eugene The Poogene
Summary Čtyři roztomilé postavičky filmu Creamen si získají naše srdce, když musejí postupně čelit nečekané zkoušce, která ohrožuje jejich samotnou existenci.
The four lovable and sweet main characters of Creamen capture our hearts as they gradually have to confront an unexpected challenge to their very existence.
Duration 11 min. Year of origin 2013
72
Name of the movie Mağara / The Cave
Country of origin Turkey
Director Erdem Simsek
Screenplay Erdem Simsek
Summary Animal stories that have been told around the fire. We made a cave wall our screen. But we were the people passed to the world of numbers from the world of words. We have forgot the stories already. We listened fire and turn off the lights.
Duration 18 min. Year of origin 2012
73
Name of the movie In God's Heart-Land
Country of origin Nepal
Director Pradip Pokhrel
Screenplay Ram P. Pokhrel, Laxman Pokhrel
Summary Every year there is Ton festival held in Tachi village in Nepal Himalayas. During that male goral is captured and ultimately sacrificed to the gods to secure the crops and village prosperity. The movie take us through the whole festival from the hunt for live animal to horrendous conclusion questioning legitimacy of local culture vis-á-vis nature protection.
Duration 28 min. Year of origin 2009
74
Name of the movie S Kopovmi na diviaky
Country of origin Slovakia
Director Rastislav Dobrovodský
Screenplay Rastislav Dobrovodský
Summary Kontroverzný dokument plný nevšedných scén z poľovačiek. Desiatky úlovkov, hlboké zážitky strelcov, ale najmä ťažká práca v pozadí lovu – v pohone. Obdivuhodné výkony, ktoré odvádzajú honci no hlavne lovecké psy. Tak možno v krátkosti popísať dokument S KOPOVMI NA DIVIAKY. Je o love diviakov a šeliem za pomoci slovenských kopovov, o tom aké vlastne sú tieto psy, o tom ako sa správajú vo svorke či pri kontakte so zverou. Hodinový dokument je plný vzrušenia, stupňujúceho sa napätia, ale aj krvavej smrti, bez ktorej sa skutočný lov nezaobíde.
Duration 60 min. Year of origin 2012
75
Name of the movie Gaston's way
Country of origin Czech republic
Director Martin Čech
Screenplay Martin Čech
Summary Příběh nejslavnějšího zvířete pražské ZOO. Každý ví, že Gaston byl spolu s několika dalšími lachtany povodní vyplaven do Vltavy, a že jako jediný z nich nepřežil. Málokdo ale ví, že po sobě zanechal dvouměsíčního syna Melouna. V rodinném dokumentu si přijdou na své milovníci zvířat, podvodních záběrů, drsného boje s přírodním živlem i nepatetické oslavy síly života. Život jde naštěstí dál…
Duration 27 min. Year of origin 2012
76
Name of the movie Krakonošova zahrada pod zkratkou KRNAP
Country of origin Czech Republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Ljuba Václavová
Summary Filmový portrét krajiny prvního národního parku v Čechách k jeho padesátiletému výročí je poetickou i věcnou oslavou této krásné oblasti, ale i podnětným návodem, jak v současnosti uskutečňovat ochranu české krajiny. Dokument, odehrávající se v současné podobě Krkonoš, připomene i minulost kraje našich nejvyšších hor, zničení značné části krkonošských lesů v období let normalizace a opětné vybudování zdravého lesa díky občanské a odborné pomoci holandské Nadace FACE v začátku devadesátých let.
Duration 28 min. Year of origin 2013
77
Name of the movie Konec světa byl a bude
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Bezouška
Screenplay Pavel Bezouška, Zbyněk Fiala
Summary Dokumentární film Konec světa byl a bude vychází z moudrosti Mayů, která se přes věky udržela v ústním podání. Podle starých mayských mudrců datum 21.12. 2012 neznamená kolaps civilizace. Tito proroci se obávají prvního dvacetiletí pět tisíc dvěstě let dlouhého cyklu Job Ajaw, který právě onoho data začíná. V tomto období světu hrozí zničující přírodní katastrofy, které budou důsledkem škod napáchaných člověkem na životním prostředí planety. Současní mayští nositelé tradic upozorňují, že svou budoucnost máme ve svých rukou. Volají po změně hierarchie životních hodnot, návratu ke spiritualitě a utlumení bezbřehého konzumu.
Duration 52 min. Year of origin 2012
78
Name of the movie Zeměloď pluje
Country of origin Czech Republic
Director Viliam Poltikovič
Screenplay Viliam Poltikovič
Summary Nekonvenční americký architekt indiánského původu Michael Reynolds proslul svým unikátním přístupem ke stavbě obytných domů. Hlavním mottem je nezávislost – nezávislost na ekonomice, na dodávce energií, vody. Jeho domy nepotřebují žádné inženýrské sítě, jsou postaveny tak, aby byly soběstačné ve spotřebě vody i energií, součástí je i zahrada – skleník pro pěstování zeleniny, ovoce. Domy jsou navíc levné, protože se ve velkém při stavbě používají recyklované materiály – pneumatiky, skleněné lahve, umělohmotné lahve, plechovky od nápojů. To ovšem nijak neovlivňuje kvalitu bydlení, každý dům je navíc esteticky velmi působivý originál. Je to tzv. Zeměloď, která svým obyvatelům poskytuje vše pro pohodlné levné a ekologické bydlení, stará se vlastně sama o sebe. Michael Reynolds postavil během tří týdnů v krásné přírodě u Sázavy první Zeměloď v Čechách, která má sloužit jako informační centrum a zájemci tam mohou i pobýt. Průběh stavby Zemělodi je základem filmu, který diváky seznámí s tímto inspirujícím a příkladným přístupem k zachování přirozeného života na Zemi. Vedle Michaela Reynoldse film provází i Jaroslav Dušek.
Duration 27 min. Year of origin 2012
79
Name of the movie Neztrácejme půdu pod nohama
Country of origin Czech Republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Václav Cílek, Ljuba Václavová
Summary Půda je slovo mnohoznačné. Úrodná či neúrodná zem, zastavěná, zničená, ale také rodná zem, rodná hrouda, tedy místo, kde se člověk narodil a kterou, stále ještě ve velké míře, neopouští. Ale většinou se o půdu ani nestará, protože během posledních století se to stalo zbytečností. V současnosti obhospodařuje půdu ve všech vyspělých zemích jen 4 % lidí. Půda má za sebou skoro půl miliardy let trvající evoluční vývoj a je nutností s ní dobře hospodařit, protože je to ona, která nás živí.
Duration 28 min. Year of origin 2013
80
Name of the movie The story of the forest
Country of origin Czech republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Ljuba Václavová
Summary Les může připomínat moře. Je velký, beztvarý, koruny stromů se pod větrem vlní jako voda. Krajina našeho státu, který má k moři daleko, byla vždy přirozeně zalesněna, ornou půdu i půdu pro svá obydlí museli lidé přírodě vzít. Brali ji lesu. Lidé dřívějších dob byli obklopeni lesem v míře, jakou již nechápeme, báli se ho, využívali ho a osídlovali různými bytostmi. Proto měl les odpradávna i svůj výtvarný symbol - na gotických stavbách nacházíme kamenný sochařský symbol lesa – démonickou postavu Zeleného muže. Z lesa člověk vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá je pod zemí. Jaká je historie lesa ve vývoji krajiny v toku času ?
Duration 28 min. Year of origin 2012

12

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information