Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
216
Name of the movie O Christmas Tree
Country of origin Germany
Director Viktor Apfelbacher
Screenplay Viktor Apfelbacher, Andy Lehmann
Summary The Christmas tree is a piece of merchandise, which is in great demand. Across Europe approximately 70 million Christmas trees are sold every year. Many of them come from Denmark, where mainly Caucasian firs are cultivated. Their seeds grow in the area surrounding the small provincial town of Ambrolauri in Georgia. Even today, the cones of the Caucasian firs have to be collected in a very adventurous manner. Courageous workers climb to the top of the trees where the cones can be found. This job is both strenuous as well as highly dangerous, as the individual trees grow to heights of between 30 and 60 metres. Yet, hardly anyone uses a safety harness or a helmet, as they are too expensive. Even though terrible accidents are a regular occurrence, the people have no other choice as they are fully dependent on this work.
Duration 52 min. Year of origin 2013
217
Name of the movie Germany's Reunification - A Double-edged Sword
Country of origin Germany
Director Roland Blum
Screenplay Roland Blum
Summary Even before the 3rd October 1990 shared fundamental ideals were already uniting people with environmental concerns from both East and West, causing them to join forces immediately after the Fall of the Wall. GDR environmentalist groups provided important ideas for nature conservation policies in reunified Germany. In no other political sphere is the stamp of the East German citizens more clearly felt.
Duration 96 min. Year of origin 2014
218
Name of the movie Orlické hory - Království jelena lesního
Country of origin Czech Republic
Director Karel Kubišta
Screenplay Karel Kubišta
Summary Film vypráví život zvířat i rostlin v Orlických horách v průběhu ročního cyklu. Po vyhlazení šelem jako byl medvěd, vlk, orel nebo rys se nekorunovaným králem lesů i vrcholků těchto hor stal velký býložravec jelen lesní, jehož troubení hlavně v době říje je nezapomenutelnou hudbou pro každého, kde je uslyší... Ve filmu je to ale nejen příběh jelena, ale i další zvěře nebo rostlin, které na rozdíl od troubení jelena naopak zůstávají mnohým návštěvníkům hor utajené...
Duration 45 min. Year of origin 2013
219
Name of the movie Generation Waldsterben - The Forest Dieback Generation
Country of origin Germany
Director Reinhard Kungel
Screenplay Reinhard Kungel
Summary "The forest is dying!" - Who does not remember the horror stories of the early 80s. Was it all imagination? Or was the forest really coming to an end? For an entire generation the forest dieback was the favorite theme and at any rate, the main reason for their politicization. Forest decline, as the first major environmental challenge in the Federal Republic of Germany, has moved many minds sustainably and for so many baby-boomers it has marked the end of their youth. Filmmaker Reinhard Kungel has not only succeeded in creating a tribute to the forest, but also in drawing a very personal portrait of his generation and a cinematic sketch of the period of political awakening.
Duration 90 min. Year of origin 2014
220
Name of the movie Beyond The Wave
Country of origin Germany, Japan
Director Kyoko Miyake
Screenplay Kyoko Miyake
Summary Once avid supporters of the local nuclear plant and its managers, Aunt Kuniko and her community are on the verge of being permanently excluded from their homes in the aftermath of the nuclear catastrophe. Director Kyoko Miyake, having lived outside of Japan for more than a decade, feels compelled to revisit Fukushima. She wants to find out the fate of her family's home-town Namie, which with its golden beaches and friendly neighbours used to be her childhood idyll. Today, Namie is a shadow of its former self having been completely destroyed by the tsunami and, because of the threat of radiation from the nearby power plant, might never be rebuilt.
Duration 83 min. Year of origin 2013
221
Name of the movie A PLACE IN PARADISE
Country of origin Poland
Director Beata Hyzy-Czolpinska
Screenplay Beata Hyzy-Czolpinska
Summary Bialowieza Primeval Forest is the only lowland mixed forest in Europe. On it’s territory there is the exceptional place: the old forester’s house in which Simona Kossak had been living for 30 years. This biologist and professor of woodland sciences was known from uncompromising views and her wildlife conservation activities. The movie shows Simona Kossak in private, personal and intimate perspective; in the place where she lived surrounded by animals and huge trees; in the paradise without any civilization signs, away from city hustle, even without electricity…
Duration 2014 Year of origin 2048
222
Name of the movie Endless Road
Country of origin China
Director Huaqing Jin
Screenplay Huaqing Jin
Summary Endless Road Yan’s mother did not take her daughter’s advice and kept reporting the pollution issues caused by a paper-making factory in the village, even after suffering the revenge. Yan worried a lot about her mother and that the whole family would be torn to pieces. It was early spring in 2014, Yan’s mother started her petitioning around again. The train runs at the chilly night, it’s a long way as if there is no end.
Duration 39 min. Year of origin 2014
01
Name of the movie Boavista, on the verge of change
Country of origin Netherland
Director Edward Snijders
Screenplay Freek Titselaar
Summary Souostroví Kapverdy se mění v oblíbenou turistickou oblast. Kvůli těmto okolnostem se tvůrci filmu zaměřili na ostrov Boavista, třetí největší v souostroví Kapverd.
The archipelago of Cape Verde is becoming a huge tourist destination. These questions triggered the production of the documentary on the island of Boavista, the third largest in the Cape Verde archipelago.
Duration 26 min. Year of origin 2012
02
Name of the movie Mission Africa
Country of origin Monaco
Director Vivien Floris
Screenplay Vivien Floris
Summary Between May and June 2012, the VenturiEco-adventurer Xavier Chevrin went through a part of Southern Africa driving an electric vehicle self-sufficiency. A challenge in this vast space where 70% of people have no access to electricity. A 38-day adventure through six countries on 5800 km ... A technological and human challenge
Duration 52 min. Year of origin 2012
03
Name of the movie Sport Success
Country of origin Czech Republic
Director Jiří Vávra
Screenplay Jiří Vávra, Martin Erben, Klára Šebestová
Summary Základní myšlenka sportu spočívá v radosti z pohybu, z rozvoje vlastního těla i duše, z překonávání soupeřů i sama sebe. Motivace profesionálních sportovců byla takto prostá a ušlechtilá a sláva či peníze byly vítaným, avšak neplánovaným bonusem. Ale jak je tomu v současné konzumní společnosti, kde vítězí materiální hodnoty nad vším ostatním?
Duration 20 min. Year of origin 2013
04
Name of the movie White paradise
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Belgičtí vědci se vracejí do Antarktidy – a jedná se o historickou událost. Ale tomu všemu předchází impozantní lidské, vědecké a technologické dobrodružství: Výprava napříč nejextrémnějším kontinentem naší planety. Vybudovat stálou, inovativní a k čistotě ovzduší přátelskou základnu, to byla obrovská výzva – a Matiere Grise byl při tom, aby mohl vyprávět tento příběh.
Belgian scientists are back into the Antarctic, and this is a historical event. But before all it is a formidable human, scientific and technological adventure, through the most extreme continent of our planet. To build a permanent, innovative and non polluting research base was an enourmous challenge, and Matiere Grise was there to tell its story.
Duration 25 min. Year of origin 2011
05
Name of the movie Plane goes green
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Dokonce i v době, kdy se celý svět soustředí na hledání nejlepších cest jak produkovat trvale udržitelnou energii, letadla stále ještě létají na starý dobrý ovzduší znečišťující kerosin. A co kdyby revoluce vyšla ze stodoly, tak jako první letadlo ve Virginii před více než stoletím?
At a time when the world focuses on the best ways to work on sustainable energy, planes are still flying with the good old polluting kerosene. What if the revolution came out of a barn, like the first airplane in Virginia more than a century ago?
Duration 26 min. Year of origin 2011
06
Name of the movie Patagonia
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Charles Darwin učinil první pozorování, která ho vedla k slavné evoluční teorii, při cestě na Galapágy. První postřehy si nicméně přivezl z jiné cesty, tentokrát po Patagonii na úplném jihu Argentiny a Chile. Patagonie je úžasné místo, kde se příroda ukazuje ve vší své divokosti a které zároveň slouží jako barometr globálního oteplování. A tak dnes Charlese Darwina následují do Patagonie další vědci.
Its during a journey to the Galapagos that Charles Darwin made its first observation that led him to its famous theory of evolution. But its first insights came after another trip, this time in Patagonia, at the extreme south of Argentina and Chili. An amazing region, where nature unleashes all its wilderness. Today, other scientists follow the steps of Charles Darwin in this region that is also a barometer of global warming.
Duration 26 min. Year of origin 2011
07
Name of the movie Neem tree
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Mohl by být strom, sám o sobě, schopen léčit všechny nemoci? V Indii jeden takový zázračný strom existuje a je už od pradávných časů známý svými léčivými účinky. Jmenuje se nimba. V těch nejodlehlejších vesničkách stejně jako ve velkých high tech městech se mu přezdívá „lékárnou“. Jeho listy, kořeny a kůra jsou pravidelně využívány k léčbě různých onemocnění, zažívacích či kožních potíží jako je například ekzém. Jelikož je u nás neznámý, vzbuzuje u vědců velký zájem. Jaká jsou jeho tajemství? Vydejte se s námi na cestu do Indie, abychom tu roušku tajemství poodhalili…
Would a tree be able, by itself, to heal all diseases? In India, there’s a famous virtuous tree known since ancient times for its healing powers. Its name: the Neem. In the most remoted villages, but also in the huge high tech cities, this tree is called "the pharmacy". Its leaves, roots and bark are used regularly to treat a variety of diseases, including digestive disorders or skin illnesses like eczema. Unknown to us, it arouses the curiosity of researchers. What are its secrets? Follow us on our Indian tour to lift the veil...
Duration 8 min. Year of origin 2011
08
Name of the movie Solar kitchen
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg / Tatiana Schmitz
Screenplay Patrice Goldberg / Tatiana Schmitz
Summary Jak to v Indii dělají, že nasytí tak velkou populaci bez jakýchkoli technických či finančních potřeb? Jak můžeme vybudovat udržitelnější svět, který by přitom stále dobře fungoval? Představte si jídelnu šetrnou k životnímu prostředí, která je každý den schopna nasytit 50 tisíc lidí a to bez použití elektřiny. Je to možné díky solární energii a troše důvtipu…
In India, how do people do to feed a huge population without any technical or financial needs? How can we build a more sustainable world while remaining efficient? Imagine an ecological canteen, able to feed up to 50.000 persons every day without using electricity. This is possible thanks to solar energy and a bit of ingenuity…
Duration 6 min. Year of origin 2011
09
Name of the movie Voices of Transition
Country of origin France, Germany
Director Nils Aguilar
Screenplay Nils Aguilar
Summary ‘Voices of Transition’ is an enthusiastic documentary on farmers- and community-led responses to food insecurity in a scenario of climate change and peak oil. Those ‘voices’, recorded in Cuba, France and the UK, tell us of a future society where our deserts will once again be living soil and where independence from oil will help us to live a richer and more fulfilling life.
Duration 53 min. Year of origin 2012
10
Name of the movie Pollution
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg / Felice Gasperoni
Screenplay Patrice Goldberg / Felice Gasperoni
Summary Znečištění ovzduší – to není jen číslo ze statistiky. Zabíjí více a častěji, než bychom si mohli myslet. Mezi všemi jedovatými látkami, které ohrožují naše těla zaujímají drobné prachové částice první příčku. Ty jsou totiž tak jemné, že jsou schopny proniknou do nejhlubších tkání našich těl. Ve skutečnosti tyto mikroskopické částice existují od stvoření Země, protože je přirozeně vytvářejí sopky, prachové bouře, lesní požáry a vegetace. Ovšem v dnešní době má převážnou většinu jemných prachových částic, které vdechujeme na svědomí člověk a jeho činnost. Jaký je vliv znečištění na naše zdraví? Jsou plíce naším jediným ohroženým orgánem? Mohou být postiženi i mladí lidé? Provádějí se nějaké výzkumy, které by pomohly najít řešení?

Air pollution is not only a statistic: it kills more often than we think. Among the army of toxic substances that threaten our body, fine particles are ranked number one. They are so tiny that they are able to cross the deepest tissues of our body. In reality, those particles exist since the creation of the Earth because they are naturally produced by the volcanos, dust storms, forest fires and vegetation. But today, human activity generates most of the fine particles that we breathe. What is the impact on our health? Are our lungs the only threatened organs? Can young people be affected? Do researches exist in order to find solutions?
Duration 44 min. Year of origin 2011
11
Name of the movie A Magical Story
Country of origin Indonesia
Director Budiyanto
Screenplay Budyianto
Summary Storytelling a fairy tale is a tradition of our ancestors in Indonesia, but today's parents rarely did that tradition. Whereas, when we tell stories to the children, we can help the children to learn the moral values implied in the story. Fairy tales are magical, because fairy tale can heal trauma through change of our mind set. Arya, 5 years old, a child who has phobia of the rain and the darkness, in the end his recovered from his phobia after listening fairy tale about the rain which made by his private teacher. Besides, fairy tale can also be an effective communication media for Down syndrome child like Salwan 5 years old, who have difficulty to speak. Aryo 29 years old, was a volunteer behind their success story above. Aryo want to restore the fairy tale culture in Indonesia and make everyone to conserve the fairy tale culture for developing future generation. Aryo believe that fairy tale culture can create an intelligent nation's children.
Duration 17 min. 38 sec. Year of origin 2010
12
Name of the movie Mishrit Fasal
Country of origin India
Director Laxminarayan Davda
Screenplay Laxminarayan Davda
Summary A small and marginal farmer from a remote tribal village in the drylands of Central India narrates the story of his family, of realizing that the traditional practice of mixed cropping is probably the safest way of insuring food security in the uncertain times of changing climatic conditions. Traditional variety of sorghum, millets, maize along with varieties of lentils and vegetables ensures nutrition as well as food for the family through the year.
Duration 9 min. Year of origin 2012
13
Name of the movie SEMALU
Country of origin Belgium / Malaysia
Director Jimmy Hendrickx
Screenplay Jimmy Hendrickx
Summary Semalu which means Sensitive Plant in Malay, is a cinematic portrait of the children of Cheras, a suburb in Kuala Lumpur. A place in the middle of a transition period of modernization. Between a noisy landscape of construction works we see the youngest generation grow up. The ancestors of this children did not grew up here, they came live here to build a new future. 30 years ago this territory was still jungle and swamp. Far away from the jungle this new urban area will be the kids’ new playground. Here they discover themselves. Here they discover God.
Duration 20 min. Year of origin 2013

1...14151617181920...23

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information