Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
74
Name of the movie S Kopovmi na diviaky
Country of origin Slovakia
Director Rastislav Dobrovodský
Screenplay Rastislav Dobrovodský
Summary Kontroverzný dokument plný nevšedných scén z poľovačiek. Desiatky úlovkov, hlboké zážitky strelcov, ale najmä ťažká práca v pozadí lovu – v pohone. Obdivuhodné výkony, ktoré odvádzajú honci no hlavne lovecké psy. Tak možno v krátkosti popísať dokument S KOPOVMI NA DIVIAKY. Je o love diviakov a šeliem za pomoci slovenských kopovov, o tom aké vlastne sú tieto psy, o tom ako sa správajú vo svorke či pri kontakte so zverou. Hodinový dokument je plný vzrušenia, stupňujúceho sa napätia, ale aj krvavej smrti, bez ktorej sa skutočný lov nezaobíde.
Duration 60 min. Year of origin 2012
75
Name of the movie Gaston's way
Country of origin Czech republic
Director Martin Čech
Screenplay Martin Čech
Summary Příběh nejslavnějšího zvířete pražské ZOO. Každý ví, že Gaston byl spolu s několika dalšími lachtany povodní vyplaven do Vltavy, a že jako jediný z nich nepřežil. Málokdo ale ví, že po sobě zanechal dvouměsíčního syna Melouna. V rodinném dokumentu si přijdou na své milovníci zvířat, podvodních záběrů, drsného boje s přírodním živlem i nepatetické oslavy síly života. Život jde naštěstí dál…
Duration 27 min. Year of origin 2012
76
Name of the movie Krakonošova zahrada pod zkratkou KRNAP
Country of origin Czech Republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Ljuba Václavová
Summary Filmový portrét krajiny prvního národního parku v Čechách k jeho padesátiletému výročí je poetickou i věcnou oslavou této krásné oblasti, ale i podnětným návodem, jak v současnosti uskutečňovat ochranu české krajiny. Dokument, odehrávající se v současné podobě Krkonoš, připomene i minulost kraje našich nejvyšších hor, zničení značné části krkonošských lesů v období let normalizace a opětné vybudování zdravého lesa díky občanské a odborné pomoci holandské Nadace FACE v začátku devadesátých let.
Duration 28 min. Year of origin 2013
77
Name of the movie Konec světa byl a bude
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Bezouška
Screenplay Pavel Bezouška, Zbyněk Fiala
Summary Dokumentární film Konec světa byl a bude vychází z moudrosti Mayů, která se přes věky udržela v ústním podání. Podle starých mayských mudrců datum 21.12. 2012 neznamená kolaps civilizace. Tito proroci se obávají prvního dvacetiletí pět tisíc dvěstě let dlouhého cyklu Job Ajaw, který právě onoho data začíná. V tomto období světu hrozí zničující přírodní katastrofy, které budou důsledkem škod napáchaných člověkem na životním prostředí planety. Současní mayští nositelé tradic upozorňují, že svou budoucnost máme ve svých rukou. Volají po změně hierarchie životních hodnot, návratu ke spiritualitě a utlumení bezbřehého konzumu.
Duration 52 min. Year of origin 2012
78
Name of the movie Zeměloď pluje
Country of origin Czech Republic
Director Viliam Poltikovič
Screenplay Viliam Poltikovič
Summary Nekonvenční americký architekt indiánského původu Michael Reynolds proslul svým unikátním přístupem ke stavbě obytných domů. Hlavním mottem je nezávislost – nezávislost na ekonomice, na dodávce energií, vody. Jeho domy nepotřebují žádné inženýrské sítě, jsou postaveny tak, aby byly soběstačné ve spotřebě vody i energií, součástí je i zahrada – skleník pro pěstování zeleniny, ovoce. Domy jsou navíc levné, protože se ve velkém při stavbě používají recyklované materiály – pneumatiky, skleněné lahve, umělohmotné lahve, plechovky od nápojů. To ovšem nijak neovlivňuje kvalitu bydlení, každý dům je navíc esteticky velmi působivý originál. Je to tzv. Zeměloď, která svým obyvatelům poskytuje vše pro pohodlné levné a ekologické bydlení, stará se vlastně sama o sebe. Michael Reynolds postavil během tří týdnů v krásné přírodě u Sázavy první Zeměloď v Čechách, která má sloužit jako informační centrum a zájemci tam mohou i pobýt. Průběh stavby Zemělodi je základem filmu, který diváky seznámí s tímto inspirujícím a příkladným přístupem k zachování přirozeného života na Zemi. Vedle Michaela Reynoldse film provází i Jaroslav Dušek.
Duration 27 min. Year of origin 2012
79
Name of the movie Neztrácejme půdu pod nohama
Country of origin Czech Republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Václav Cílek, Ljuba Václavová
Summary Půda je slovo mnohoznačné. Úrodná či neúrodná zem, zastavěná, zničená, ale také rodná zem, rodná hrouda, tedy místo, kde se člověk narodil a kterou, stále ještě ve velké míře, neopouští. Ale většinou se o půdu ani nestará, protože během posledních století se to stalo zbytečností. V současnosti obhospodařuje půdu ve všech vyspělých zemích jen 4 % lidí. Půda má za sebou skoro půl miliardy let trvající evoluční vývoj a je nutností s ní dobře hospodařit, protože je to ona, která nás živí.
Duration 28 min. Year of origin 2013
80
Name of the movie The story of the forest
Country of origin Czech republic
Director Ljuba Václavová
Screenplay Ljuba Václavová
Summary Les může připomínat moře. Je velký, beztvarý, koruny stromů se pod větrem vlní jako voda. Krajina našeho státu, který má k moři daleko, byla vždy přirozeně zalesněna, ornou půdu i půdu pro svá obydlí museli lidé přírodě vzít. Brali ji lesu. Lidé dřívějších dob byli obklopeni lesem v míře, jakou již nechápeme, báli se ho, využívali ho a osídlovali různými bytostmi. Proto měl les odpradávna i svůj výtvarný symbol - na gotických stavbách nacházíme kamenný sochařský symbol lesa – démonickou postavu Zeleného muže. Z lesa člověk vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá je pod zemí. Jaká je historie lesa ve vývoji krajiny v toku času ?
Duration 28 min. Year of origin 2012
81
Name of the movie Ve stínu lebek
Country of origin Czech Republic
Director Eva Tomanová
Screenplay Eva Tomanová
Summary Ještě jsou na světě místa, kde nefunguje mobilní telefon. A jsou i taková, kde si vás domorodci dají k obědu. Nebezpečná expedice do tajemných pralesů Papui- Nové Guinei s cestovatelem Petrem Jahodou v režii Evy Tomanové. Papua – Nová Guinea, místo, které najdete na mapě světa někde mezi Asií a Austrálií. Většina z nás o ní slyšela, málokdo ji ale navštívil. Jedním z důvodů je samozřejmě odlehlost, tím druhým donedávna hojně praktikovaný zvyk přírodních národů, kterým je kanibalismus. I přes tohle riziko anebo možná právě proto si Petr Jahoda Papuu – Novou Guineu a její obyvatele zamiloval. Každoročně pořádá expedici do těch nejodlehlejších a nejdivočejších míst. Týdny nepohodlí a rizik bývají zpravidla vykoupeny setkáním s lidmi, jak sám říká, z „jiného světa“. Takzvaní stromoví lidé staví své domy vysoko nad zemí, jsou prozatím netknuti civilizací, a Petr Jahoda bývá často prvním bělochem, kterého jejich oči spatřily. Prozatím všechny své expedice přežil a z té poslední přivezl dokonce i unikátní záběry. Ty jsou cenným záznamem o světě, který ať chceme nebo ne, zachvátí dříve či později globalizace.
Duration 26 min. Year of origin 2011
82
Name of the movie The farmer and his prince
Country of origin Germany
Director Bertram Verhaag & Bernward Geier
Screenplay Bertram Verhaag
Summary “Is this what paradise looks like? With lush poetic images, Bertram Verhaag takes us on a trip to southern England, to Prince Charles’ organic farm. Be prepared to dismiss a many preconceptions after seeing this film; preconceptions against Prince Charles and against organic agriculture.” (ehp 17.6.2013) This film depicts a Prince, who has the vision to feed the world with organic agriculture and heal damaged nature. Alongside his charismatic farm manager David Wilson, he has been pursuing this goal for 30 years. Through poetically impressive images, this unique collaboration portrays how organic agriculture works, and the benefits that emanate from it. Bertram Verhaag observed these two visionaries over the course of five years - through all four seasons. The Prince of Wales already felt strongly about the concept of organic and sustainable farming long before the word “sustainability” was on everyone’s lips. More than 30 years ago, he realised that other farmers could only be swayed to cultivate their land without poisons and in harmony with nature, if they were presented with a practical example. This example turned into an exceptional success and now, farmers from all over the United Kingdom travel to the Duchy Home Farm, to gather the courage and knowledge they need, to convert to organic themselves. Prince Charles appears in an entirely unusual light, which forces the viewer to throw all prejudices towards him and organic agriculture overboard.
Duration 52 min. Year of origin 2013
83
Name of the movie On a River in Ireland
Country of origin Ireland
Director John Murray
Screenplay John Murray
Summary Řeka Shannon je nejvýznamnějším geografickým prvkem irské krajiny a zároveň nejdelší řekou v Irsku i ve Velké Británii. Řeka se ve své délce tří set čtyřiceti kilometrů vine samotným srdcem země a téměř rozděluje ostrov na dvě poloviny. Na své pouti Shannon protéká širokou paletou různých typů krajiny, kde na málo prozkoumaných slepých říčních ramenech ještě stále přežívají některé vzácné živočišné i rostlinné druhy, na jaké jinde v Irsku už téměř nenarazíme. Film Na řece v Irsku sleduje řeku od úsvitu do soumraku v průběhu všech ročních období, zachycuje její neustále se měnící nálady a prozkoumávající nespočetná říční ramena, ostrovy a jezírka, které společně vytvářejí tuto okouzlující vodní soustavu. Byla to vášeň pro divokou přírodu jejich rodné země, která přiměla společnost Crossing the Line, aby produkovala tento film. Snímek Na řece v Irsku pomáhá objevovat magii, která začíná na zápraží vašeho domu. Ledňáčci, netopýři druhu krátkoušan vodní, potápka roháč, zrzavé veverky... film představuje některé docela běžné řivočišné druhy, ale dívá se na ně novýma očima, aby byla objevena prostá krása tam, kde by někdo mohl na první pohled vidět jen docela obyčejnou irskou řeku. Toto není cesta od pramenů k moři – je to putování za křehkou krásou a nečekanými objevy, které takto zprostředkovává řemeslně skvěle zpracovaný hodinový dokumentární film.
The Shannon River is Ireland’s greatest geographical landmark and the longest river in Ireland and Britain. For 340 km, the river carves its way through the heart of the country, almost splitting the island in two. On its journey, the Shannon passes through a huge palette of rural landscapes, where on little known backwaters wild animals and plants still thrive as almost nowhere else in Ireland. On a River in Ireland follows the river from dawn to dusk over four seasons, capturing it’s ever changing moods and exploring the countless waterways, islands and lakes that make up this enchanting river system. It was a passion for their native wildlife that drove Crossing the Line to produce this film. On a River in Ireland showcases the magic that can be discovered on your doorstep. Kingfishers, Daubenton Bats, Great Crested Grebe and Red Squirrels – the film feature the humbler creatures. It looks at them through fresh eyes to reveal the simple beauty that can be found on what at first glance can appear to be just an ordinary river in Ireland. This is not a journey from source to sea, it is a voyage of delicate beauty and discovery brought together in a highly crafted one hour documentary.
Duration 58 min. Year of origin 2013
84
Name of the movie Anděl s polámaným křídlem
Country of origin Czech republic
Director Monika Kozlová
Screenplay Monika Kozlová
Summary I naše doba má své hrdiny, anděly, kteří žijí kolem nás. Krátký dokument o bytosti s nelehkým životním údělem, ale ohromnou sílou a energií pomáhat druhým. Pojďme společně zapomenout na malichernosti, a uvědomme si skutečné hodnoty toho, co máme.
Duration 19 min. Year of origin 2013
85
Name of the movie Sao Felix do Xingu: stor(ies) of occupation in the heart of Amazonia
Country of origin Brazil
Director Carolina F. da Cunha
Screenplay Carolina F. da Cunha
Summary In 1992, North-American anthropologist Marianne Schmink published "Contested Frontiers in Amazonia", a seminal book of Amazonian studies co-written with sociologist Charles H. Wood. Twenty years later, on occasion of the publishing of the Brazilian version of the book, the professor returns to the county of São Félix do Xingu, in the Amazonian state of Pará, to revisit the object of her studies in the 70's and 80's.
Duration 26 min. Year of origin 2013
86
Name of the movie Lament of Yumen
Country of origin China
Director Huaqing Jin
Screenplay
Summary Yumen City,where China's first oil field was found, was once the city of glories and dreams. Half a century passing by, its oil resources are depleted. The government and oil bases moved out and over 90,000 residents migrated, leaving it a nearly empty city.
Duration 27 min. Year of origin 2012
87
Name of the movie Kameny v pohybu
Country of origin Czech Republic
Director Ivan Stříteský
Screenplay Veronika Štědrá, Libor Ambrozek
Summary I ta největší pískovcová skála se skládá z pouhých zrnek křemene. Dokument vypráví o pouti pískového zrna prostorem i časem, o vzniku a zániku romantické krajiny Českého Švýcarska i o životě člověka v ní.
Duration 17 min. Year of origin 2012
88
Name of the movie Lednický park vypravuje
Country of origin Czech Republic
Director Ivan Stříteský
Screenplay Jiří Jilík
Summary Dokument je nejen pozváním do Lednice, ale ještě více inspirací pro postoje dnešního člověka ke krajině, ve které žije. Přesně v duchu slov, kterými se park vyjadřuje ke své kulturní podstatě: " Jsou dva druhy činností člověka. Jedny ho pomáhají uchovat při životě, neboť musí mít co jíst, pít, oblékat se. Jsou však i takové, které mu pomáhají uskutečnit jeho sny. Je to umění, které prochází věky, protože je nadčasové a oslovuje stále nové a nové generace. Co jiného jsem já sám, než uskutečněný sen :"
Duration 22 min. Year of origin 2013
89
Name of the movie Lady Urmia
Country of origin Iran
Director Mohammad Ehsnai
Screenplay Mohammad Ehsnai
Summary The film is a poetic documentary about Lake Urmia, in the Northwest of Iran, which is drying up completely. The environmental catastrophe will affect also neighboring countries such as Iraq and Turkey. The film is narrated in the voice of the Lake itself, crying for help and trying to gain international attention to its suffering.
Duration 30 min. Year of origin 2012
90
Name of the movie Kolobr
Country of origin Czech Republic
Director Marcel Petrov
Screenplay Marcel Petrov
Summary Příběh nadšence, který našel svou cestu, své poslání. Svou tvrdohlavostí, ale především pílí a osobní obětavostí vybudoval jedinečné muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem s unikátní sbírkou kočárů a luceren, jako odkaz našich předků pro další generace. Václav Obr se díky restaurování starých kočárů naučil doslova devatero řemesel.
Duration 12 min. Year of origin 2013
91
Name of the movie U verpánku
Country of origin Czech Republic
Director Anna Teislerová
Screenplay Anna Teislerová
Summary Manželé Kvasničkovi celý život věnovali řemeslu, které s příchodem baťovské výroby obuvi skomíralo a vytrácelo se z všeobecného povědomí, ševcovině. Dokument poodhalí nejen detaily a zákonitosti tohoto řemesla, ale především životní příběh a filozofii tohoto netradičního ševce.
Duration 14 min. Year of origin 2013
92
Name of the movie Strnadlové z Trojanovic
Country of origin Czech Republic
Director Jaroslav Večeřa
Screenplay Jaroslav Večeřa
Summary Nářečí v Trojanovicích není čistě valašské, ale obsahuje v sobě i stopy nářečí lašského, projevily se zde vlivy Ostravska a Slezska. Lidem ale zůstaly valašské zvyky a valašské chápaní skutečnosti a smyslu života, Drahomír Strnadel, potomek spisovatele Josefa Strnadla, nás provede historií tohoto regionu i vlastního rodu.
Duration 15 min. Year of origin 2013
93
Name of the movie Between Paris and Prague
Country of origin Czech Republic
Director Anna Teislerová
Screenplay Anna Teislerová
Summary Andrea Sedláčková, oceňovaná režisérka a střihačka a její příběh emigrace do samotného centra Paříže. Její pohled na svět plný paradoxů - azyl jí byl například udělen 17.11.1989 - a jeho odraz ve vlastní umělecké tvorbě.
Duration 26 min. Year of origin 2013

1...1617181920212223

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information