Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
94
Name of the movie Pelansi. Story of an orangutan
Country of origin Indonesia, Great Britain, Spain
Director Alejo Sabugo
Screenplay Alejo Sabugo
Summary Indonéské deštné lesy čelí nejdramatičtějším zěmnám ve své historii. Plantáže na palmový olej, důlní průmysl a těžba dřeva jsou hnací silou odlesňování jedné z nejdůležitějších oblastí biologické rozmanitosti na Zemi. Ztráta životního prostoru nutí stále více volně žijících živočichů žít ve stále menších lesních porostech a přibližovat se k lidem. Nucená interakce mezi lidmi a divokou přírodou vede ke konfliktům mezi nejbližšími druhy – lidmi a orangutany. Toto je příběh orangutana Pelansiho, který se chytil do pasti. Po deseti dnech bez jídla a vody byl zachráněn týmem mezinárodních ochránců zvířat. Na začátku byla situace opravdu kritická, rozhodovalo se mezi životem a smrtí. Když se zvíře zotavovalo, rozhodli se lékaři amputovat orangutanovi ruku. Trvalo osm měsíců snahy a tvrdé práce, než se pelansi mohl vrátit zpět do volné přírody. Původní pelansiho les byl zničen olejovými plantážemi. Propuštěn tak byl v lese Ketapang na Borneu. Pelansi je příběh o bojovném duchu, o vůli k přežití a solidaritě mezi druhy. Film ukazuje boj skupiny lidí za záchranu mizejícího prostředí orangutanů. O snaze zastavit destruktivní spirálu lidské činnosti, na kterou nemusí doplatit jen orangutani.
Indonesian rain forests are going through the most dramatic times ever in their history. Palm Oil plantations, mining and logging industries, are driving the deforestation of one of the most important biodiversity areas on Earth. Habitat loss increasingly pushes wildlife to live in smaller pieces of a disappearing forest, forcing them to be closer to humans. The complelled interaction between wildife and humans triggers conflicts among the closest species in the area: humans and orangutans. Pelansi is the story of an orangutan who was trapped in a snare. After ten days with no food nor water, Pelansi was rescued by the team of International Animal Rescue. Following the first aids the situation was really critical, a matter of life or death. As soon as the animal was slightly better, the medical team decided to amputate the arm of the orangutan. It took eight months of rehabilitation and hard work before Pelansi set out on his way back to the wild. Unfortunatelly, Pelansi couldn’t go back to the forest he came from: it had been destroyed by a palm oil plantation. Instead, he was released in the last remaining piece of forest in Ketapang (Borneo). Pelansi is a story about the spirit of overcoming, about the desire to live and the strength of the animal instinct. It is also a story of solidarity between species. The film shows the struggle of a group of people who works to prevent orangutans from disappearing. Pelansi’s story is a wake up call about the destructive spiral of human activities, from which humans are not exempt.
Duration 30 min. Year of origin 2013
95
Name of the movie Výpravy za sluncem
Country of origin Czech Republic
Director Petr Kožušník
Screenplay Petr Kožušník
Summary Jak se žije lidem pod smogovou pokličkou a jak dlouho se dá vydržet v této pasti, kterou nemohou z nejrůznějších důvodů opustit?
Duration 26 min. Year of origin 2013
96
Name of the movie Nedej se - Smog bez hranic
Country of origin Czech Republic
Director Petra Všelichová
Screenplay Petra Všelichová
Summary Proč se dusí obyvatelé Věřňovic v srdci přírody na slezsko-polském pomezí?
Duration 26 min. Year of origin 2013
97
Name of the movie Evropan
Country of origin Czech Republic
Director Anna Teislerová
Screenplay Anna Teislerová
Summary Acques Rupnik - po otci Slovinec, po matce Francouz narozený v Praze. Známý politolog a historik specializující se na střední a východní Evropu. Tak jej známe zejména z období, kdy jako poradce Václava Havla působil co by francouzský občan na Pražském hradě. Glosy a postřehy současného světa, ale především jeho vlastního života v příjemném prostředí pařížských a dijonských uliček.
Duration 26 min. Year of origin 2013
98
Name of the movie Jsme na jedné lodi
Country of origin Czech Republic
Director Václav Kučera
Screenplay Václav Kučera
Summary Dokumentární film o lidech žijících v České republice, kteří svým komplexním pohledem a občanskou tvořivostí dokazují zázraky v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zdraví, soběstačnosti, komunitní i sociální práce. Hledají recept na to, jak se k naší zemi chovat jako dobrý hospodář - s láskou, s nápady, zodpovědně, eticky a udržitelně. Mezi hlavní hodnoty těchto lidí patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné životní tempo se zachováním možnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a přirozené rytmy, vysoká kvalita života v jeho spirituálním a seberozvojovém rozměru, oceňování klidu, času, prostoru a možnosti vyjádřit vlastní kreativitu. Vítejte v nových časech...
Duration 65 min. Year of origin 2013
99
Name of the movie Kdokolia
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Jirásek
Screenplay Pavel Jirásek
Summary Dokument Pavla Jiráska s názvem Kdokolia hledá skutečnou tvář předního českého malíře Vladimíra Kokolii. V mnoha pestrých obrazech zachycuje malířovu osobnost v jeho přirozeném prostředí v malé moravské vesničce Veverských Knínicích, ale také na pražské AVU. Kokoliovy umělecké aktivity jsou velice rozsáhlé. Není jen mezinárodně respektovaným malířem, grafikem a kreslířem, ale také pedagogem AVU, pravidelným blogerem, básníkem i textařem. V letech 1984 – 1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času ke špičce české alternativní a undergroundové hudby. Kokolia očima Pavla Jiráska je především srostlý s rurálním environmentem a tak se věnuje činnostem nutným k takovému životu jako je kompostování, zavařování nebo práci s dřevem. Na pozadí těchto prací odhalujeme jeho originální vidění světa.
Duration 80 min. Year of origin 2013
100
Name of the movie Na houby, Lysohlávky až nakonec
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Jirásek
Screenplay Pavel Jirásek
Summary S halucinogenními účinky hub není radno si zahrávat a na laického houbaře číhá i další nebezpečí – záměna se smrtelně jedovatými druhy! Zcela netradičně se do lesa vydává hned celá trojice laických průvodců. Maminka (Marie Ludvíková) s tatou (Arnošt Goldflam) vyzvednou vyléčeného kluka (Josef Polášek) přímo z nemocničního lůžka. Než se však dostanou k nálezu nechvalně proslulých lysohlávek, projdou ještě dlouhou a strastiplnou houbařskou cestu. Nejprve potkají předního fotografa hub Jaroslava Malého, který je seznámí se základními zásadami obrazového sběru. Mykolog Jan Borovička pak volí netradiční cestu po starých haldách plných olova a hlušiny, která zbyla v okolí Příbrami po dolování uranu. Informace, které si připravil, jsou nadmíru zajímavé. Houby nejenže dokážou absorbovat do své plodnice neuvěřitelné množství kovů, ale tato schopnost má v přírodě svoje opodstatnění – houby tak chrání kořeny stromů před chemickou kontaminací. Zároveň však Jan Borovička vyvrátí některé zažité mýty o domnělé radioaktivitě h ub. Tyto poplašné zprávy, které se vyrojily po havárii jaderné elektrárny Fukušima, nemají reálný základ.
Duration 26 min. Year of origin 2011
101
Name of the movie Na houby, Pavučince a čirůvky
Country of origin Czech Republic
Director Pavel Jirásek
Screenplay Pavel Jirásek
Summary Mykolog Jan Holec bude mít těžkou práci! Do lesa vyrážejí nejen tata (A. Goldflam) a kluk (J. Polášek), ale i jeho neukázněná děcka. Lesy na Kokořínsku však skýtají nejedno houbařské překvapení. Tahle situace nepotkala tatu (A. Goldflama) a jeho kluka (J. Poláška) poprvé. Vždyť už do jeskyní s nimi kdysi vyrazila trojice mírně nezvedených synků. A tentokrát jich bude ještě o jednoho víc: na výlet za houbami se vydává i jejich malá sestřička. Mykolog Jan Holec je naštěstí na houbařské výpravy s hyperaktivními dětmi zvyklý a vezme to jako příležitost poučit drobotinu o tom, jaký význam mají houby pro celý lesní ekosystém. Hned první houba, kterou v kopřivách nalezne, patří k našim nejvzácnějším – pavučinec olšový je zapsán do červené knihy ohrožených druhů. Na tomto druhu Jan Holec objasní nejen celou problematiku mnohdy zákeřně jedovatých pavučinců, ale udělá základní exkurs do role, kterou houby v přírodě zastávají.
Duration 26 min. Year of origin 2011
102
Name of the movie Všechny příští Černobyly
Country of origin Czech Republic
Director Ivo Bystřičan
Screenplay Ivo Bystřičan
Summary I po čtvrtstoletí je ukrajinská jaderná pohroma stále součástí života obyvatel České republiky. Je poučení z ní dostatečné, anebo se budou chyby opakovat?
Duration 51 min. Year of origin 2011
103
Name of the movie Intolerance -Vítr, který zplenil zemi
Country of origin Czech Republic
Director Ivo Bystřičan
Screenplay Ivo Bystřičan
Summary Obří větrné elektrárny likvidují magickou atmosféru rumunského Banátu, kde hospodaří česká menšina. Dokument z cyklu o problémech soužití ve společnosti.
Duration 26 min. Year of origin 2012
104
Name of the movie Like Fireflies
Country of origin Italy
Director Stefano e Mario Martone
Screenplay Stefano e Mario Martone, Vitaliana Curigliano, Sebastian Arellano
Summary V roce 1981 zprivatizoval Pinochet téměř všechny vodní zdroje v Chile a během následujících třiceti let byla práva na jejich vodu prodána velkým společnostem a hydroelektrárenským korporacím. Chilská Patagonie se nyní obává výstavby pěti velkých přehrad na řekách Pascua a Baker. Film „Jako svatojánské mušky“ vypráví příběhy třech žen, jejichž životy zničila nebo v budoucnu poškodí výstavba těchto přehrad, a i když všechny tři žijí stovky mil od sebe, všechny se snaží bojovat proti tomuto korporátnímu molochu, který se je snaží srazit na kolena ve jménu propagovaného pokroku. Film postihuje množství témat, jako např. globální politiku ve věcech energetiky a životního prostředí, plenění přírodních zdrojů, privatizování veřejného majetku, zejména vody. Jsou zde kladeny základní otázky týkající se přítomnosti a diváci sledují katastrofální důsledky korporátní filosofie pokroku na životy jednotlivých lidí, kteří si mohou být vzdálení nejen geograficky, ale i společensky.
In 1981, Pinochet privatized almost all of Chile’s water resources and in the following thirty years the rights to their water were sold to large companies and corporations for producing hydroelectric power. Now the construction of five large dams on the Pascua and Baker rivers is threatening Chilean Patagonia. Like Fireflies tells the stories of three women whose lives either have been devastated or will be badly affected by the construction of the dams and who, although they are hundreds of miles apart from each other, try to resist the corporate giant that is about to crush them and destroy their land by brutally imposing a conception of progress that they do not share. The film deals with a number of issues such as global policies for energy and the environment, the plundering of natural resources and the privatization of public assets, especially that of water. Some fundamental questions are posed about our present and viewers are shown the disastrous consequences that a corporate model of progress can have on the lives of people who may be very far from each other geographically and very different socially.
Duration 45 min. Year of origin 2013
105
Name of the movie A journey to the southern Selkups
Country of origin Russia
Director Nikolay Makarov
Screenplay Nikolay Makarov
Summary This is a film-travelling around Siberia. The aborigines of the area are the selkups. The river, fishing, the forest, the story of the people, their customs, language, songs, the shaman – you will find everything in this journey.
Duration 26 min. Year of origin 2012
106
Name of the movie Cesta orlosupů z ostravské zoo do Alp
Country of origin Czech Republic
Director Enrico Gombala
Screenplay Šárka Kalousková
Summary Zoologická zahrada Ostrava je od roku 2009 zapojena do mezinárodního projektu „Návrat orlosupa bradatého do Alp“. Jeho cílem je posílení divoké alpské populace tohoto majestátního dravce, jež byla v minulosti člověkem zcela vyhubena, vysazováním mláďat odchovaných v lidské péči do alpské přírody. Doposud poskytla Zoo Ostrava pro vypuštění osm mláďat. Film pojednává o odchovu a vypouštění dvou mláďat orlosupů, která se v ostravské zoo vylíhla v únoru 2012. Po dohodě s koordinátorem chovu orlosupů bradatých se jejich novým domovem stal přírodní park PARCO NATURALE ALPI MARITTIME v italských Alpách, kde byla odrostlá mláďata vypuštěna 19. května 2012.
Duration 12 min. Year of origin 2013
107
Name of the movie Jungle book bear
Country of origin Germany
Director Oliver Goetzl
Screenplay Oliver Goetzl
Summary JUNGLE BOOK BEAR The first Natural History production about India’s most elusive predator. A Film by Oliver Goetzl and Ivo Nörenberg. Narrated by David Attenborough. We all know him, we all love him: Baloo – Mowgli’s constant companion from the Jungle Book. Rudyard Kipling and even more the Walt Disney movie made this clumsy fellow world famous. The role models for Baloo are the Sloth Bears of India - surprisingly little is known about this secretive species. These in our days mostly nocturnal animals have never been portrayed in a natural history programme before. Over a period of three years Oliver Goetzl and Ivo Nörenberg not only were lucky enough to film these elusive creatures at daytime but got also behaviour that was even not known to scientists so far - e.g. the mouth feeding of cubs by their mothers.
Duration 50 min. Year of origin 2012
108
Name of the movie The Urals
Country of origin Germany
Director Oliver Goetzl
Screenplay Oliver Goetzl
Summary WILD RUSSIA - THE URALS The second episode of the series Wild Russia introduces the viewer to the Ural Mountains. Mysterious stone monuments mark the border between Europe and Asia: On a plateau in the northern Ural mountains the “Seven Strong Men” loom 50 metres high into the sky. The indigenous people regard “Manpupuner” as a place where ghosts gather. Extending over 2,000 kilometres from the coast of the Arctic Ocean to the Kazakh border, the foothills of the Ural mountains are covered in coniferous forests and softly blend into the adjacent steppe landscape. Hungry wolves roam the forest in search of prey, always wary of the larger solitary bears. Besides, mighty elks find their food here, even when the high snow cover already reaches the bear’s’ belly. For the first time, this film captures it was filmed how migrating elk swim through broad rivers in late winter to find new feeding grounds. Wild Russia shows the unique landscapes and the richness of the flora and fauna of the larges t country in the world, in breathtaking HD-quality.
Duration 44 min. Year of origin 2009
109
Name of the movie Sweden
Country of origin Germany
Director Oliver Goetzl
Screenplay Oliver Goetzl
Summary Skandinávská divočina - jmenovitě Švédsko, to je drsná krajina plná hlubokých lesů, skalnatých pohoří a především losů. Národní park Sarek je po většinu roku pokryt sněhem a ledem. Zvířata, která zde žijí se musela adaptovat na skutečně drsné životní podmínky a osvojila si řadu účinných loveckých taktik, které jim umožňují přežít krušné zimní měsíce. Pojďte se společně s námi podívat do krajin, kam lidská noha málokdy vkročí a kde platí pouze drsné zákony přírody....
Wild Scandinavia - Sweden Sweden – the country of skerries, forest and elks. The high plateaux of Sarek National Park are covered with snow for most time of the year. Specialists like the Great Grey Owl adapted to their frozen habitat – the predator can hear its prey beneath the snow. For elks, winter is a particularly difficult time, there’s not a green leaf to be found. During these months, they nearly lose a fifth of their body weight. At the time when Whooper Swans return to Sweden, most lakes are still frozen – but the pairs already defend their territories: Intruders are viciously attacked. In springtime, even the courtship of the Black Grouse is in full swing. The males abide by strict rules when fighting – their target is the rival’s red wattle: a fascinating animal behaviour, for the first time unraveled with a HD highspeed camera.
Duration 49 min. Year of origin 2011
110
Name of the movie Dům seniorů Kdyně
Country of origin Czech Republic
Director Kamil Šlapal
Screenplay Zuzana Šlapalová
Summary Film o Domě seniorů Kdyně. V České republice žije přes 1,5 milionu lidí starších 65 let a bude jich přibývat. O stárnutí se přitom často mluví jako o hrozbě a stáří je vnímáno jako něco negativního. Senioři tak často žijí na okraji společnosti, v zapomnění... V Domě seniorů Kdyně se snaží, aby mohli senioři navázat na život, na jaký byli dosud zvyklí a aby mohli prožít důstojný, klidný a kvalitní podzim života. Aby své dny nemuseli přežívat, ale mohli je naplno prožívat.
Duration 16 min. Year of origin 2013
111
Name of the movie Cesta domů
Country of origin Czech Republic
Director Kamil Šlapal
Screenplay Zuzana Šlapalová
Summary Dva krátké příběhy o pěstounských rodinách (Jana a Petr Luhanovi z Čelákovic a Alena a František Štefkovi z Tiché). V současnosti žije v České republice více než 11 tisíc opuštěných dětí, které většinou končí v kojeneckých ústavech či dětských domovech. Pěstounská péče může těmto dětem umožnit prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Dát jim lásku, zázemí a pocit bezpečí.
Duration 6 min. Year of origin 2012
112
Name of the movie František Zahrádka - Male for disposal
Country of origin Czech Republic
Director Klára Řezníčková
Screenplay Pavlína Válková, Monika Kozlová, Jiří Vávra, Mikuláš Odehnal
Summary Krátký dokumentární film ze vzdělávacího cyklu "Dějiny na vlastní kůži" portálu Moderní dějiny, zaznamenává životní příběh Františka Zahrádky, který strávil 13 let jako vězeň v komunistických pracovních táborech.
Duration 14 min. Year of origin 2012
113
Name of the movie Tokyo's Belly
Country of origin Germany
Director Reinhild Dettmer-Finke
Screenplay Reinhild Dettmer-Finke
Summary Datum 11. března 2011 se na věčné časy zapíše do Japonské historie jako jeden z nejtemnějších dnů. Byl to den, kdy kvůli zničující vlně Tsunami došlo k roztavení a následné explozi jaderných reaktorů v atomové elektrárně Fukushima. Tým německých filmařů natáčel v roce 2010 dokument o životě lidí v Tokiu. Nyní se – téměř dva roky po katastrofě - vrací zpět, aby zjistil jak tato katastrofa ovlivnila obyčejné lidi ; nejenom jejich osobní životy, ale také jejich práci. Japonský národ se doposud s touto katastrofou nevyrovnal a řada Japonců musela přehodnotit svůj vztah k vládě a k Japonské demokracii. Neupřímnost a neochota Japonské vlády regulovat jadernou energetiku vedla k celé řadě masivních občanských protestů. Zloba a frustrace v myslích Japonců stále zůstávají....
A film guide to understanding Japan - before and after the triple catastrophe of March 11, 2011.
Duration 70 min. Year of origin 2013

1...1617181920212223

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information