Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
114
Name of the movie The Last Catch
Country of origin Germany
Director Markus CM Schmidt
Screenplay Markus CM Schmidt
Summary The European blue fin tuna measures up to 5 metres long and weighs as much as 600 kg. Although it has long been established that overfishing has left the tuna stocks close to collapse, these days the whole swarm is captured while spawning, thus preventing the replenishing of resources. No other fish in the world fetches such high prices. In Japan, it feeds a profit-driven machinery of gigantic proportions. The fishermen, too, are facing imminent extinction.
Duration 85 min. Year of origin 2012
115
Name of the movie Sweet Poison
Country of origin Germany, Spain
Director Peter Heller
Screenplay Peter Heller
Summary Na základě tří příkladů z Mali, Keni a Tanzanie tento film poukazuje na to, že rozvojová pomoc nepřináší žádný výsledek. Není řešením. Je možné, že je skutečným problémem? Rozvojová pomoc může vést k závislosti, korupci a pasivitě. Ničí motivaci ke snaze chovat se ekonomicky a bojovat s chudobou prostřednictvím vlastních zdrojů. Rozvojová pomoc zajišťuje zaměstnanost v zemích Severu a rovněž přináší zisk bankám. Koneckonců, rozvojová pomoc není dar, je to jen byznys.
Focusing on three examples from Mali, Kenya and Tanzania the film demonstrates that development aid has had no effect. It is not a solution. Is it possibly the actual problem? Development aid can cause dependence, corruption and passivity. It destroys the incentive to operate economically and combat poverty with own resources. Development aid secures employment in the northern countries, and the banks make profits too. After all, development aid is not a gift, it is a business.
Duration 89 min. Year of origin 2012
116
Name of the movie Obec Petrovice
Country of origin Czech Republic
Director Kamil Šlapal
Screenplay Kamil Šlapal
Summary Dokumentární film o obci Petrovice u Blanska. Petrovice jsou útulnou vesnicí s jedinečnou atmosférou. Soudržnost místních obyvatel, kulturní tradice, snaha žít zde v souladu s okolní krajinou a přírodou - tohle vše, dělá z Petrovic neobyčejnou vesnici.
Duration 23 min. Year of origin 2012
117
Name of the movie Redemption Impossible
Country of origin Germany, Austria
Director Christian Rost, Claus Strigel
Screenplay Christian Rost, Claus Strigel
Summary "The chimpanzees show us what it means to be human," Jane Goodall. At the far end of Austria, right on the Czech border is one of the most special places on earth. As under a magnifying glass the moral challenges of our civilization are meeting here: guilt, responsibility and redemption. 40 chimpanzees are living in an overgrown former safari park, hermetically sealed off from the rest of the world. They are the survivors of the former laboratory of Immuno, a pharmaceutical company. Infected with HIV and hepatitis viruses. Traumatized, confused, and highly aggressive. They hate men and have every reason to do so. With them are four nurses. Some of them were their former jail wardens.
Duration 93 min. Year of origin 2013
118
Name of the movie Atomic Africa
Country of origin Germany
Director Marcel Kolvenbach
Screenplay Marcel Kolvenbach
Summary The film reveals the hidden agenda of the nuclear industry in Africa and the alarming consequences for people and the environment. Anti-nuclear activists in Africa are intimidated, persecuted and sometimes killed. In this film, critics of the nuclear industry speak out against the injustice and reveal the criminal activities of nuclear enterprises - from the illegal exploitation of the mines in the Congo to the controversial mining operations in the Sahara region. We travel through the desert on the "Uranium Highway" and show how the current war in Mali is related to fifty years of uranium mining that have destroyed people's livelihoods and pushed them into the hands of Al-Qaeda terrorists.
Duration 52 min. Year of origin 2013
119
Name of the movie Indičtí Gorkhové, nacionalistické hnutí v dárdžilingských horách
Country of origin Czech Republic
Director Vladan Hýl
Screenplay Eva Tenzin
Summary Když Britové roku 1947 opustili Indii, zanechali ji rozdrobenou ve stovky knížecích států a provincií. Až koncem 50. let došlo k její reorganizaci a vzniku federálních států na jazykovém a etnickém základě. Speciální komise zřízená za tímto účelem však nemohla brát ohled na požadavky všech etnických a jazykových skupin, kterých bylo v Indii několik set. Jednou ze skupin, která se nedočkala vlastní státnosti, byli i nepálsky mluvící obyvatelé dárdžilingských hor, kteří si říkají Gorkhové a odvozují svůj původ od válečníků najímaných Brity do koloniální armády. Gorkhové stále zůstávají součástí Západního Bengálska, jejich boj o stát Gorkhaland se však v posledních letech rozhořel s novou intenzitou...
Duration 8 min. Year of origin 2012
120
Name of the movie Sudety - protrhnout vrstvu lhostejnosti
Country of origin Czech Republic
Director Klára Řezníčková
Screenplay Monika Horsáková, Jiří Vávra, Mikuláš Odehnal
Summary Dokumentární snímek z cyklu výukových dokumentů s názvem Dějiny na vlastní kůži. Výpověď tří žen, které se staly obětí poválečného odsunu Němců.
Duration 12 min. Year of origin 2012
121
Name of the movie Big Willow
Country of origin USA
Director Jared Katsiane
Screenplay Jared Katsiane
Summary My big brother has been friends with Willow for a long time. But today he got real scared that she wouldn't be around much longer.
Duration 11 min. Year of origin 2013
122
Name of the movie Trať hledačů trilobitů
Country of origin Czech Republic
Director Ivan Stříteský
Screenplay Martin Slunečko, Vojtěch Turek
Summary Dokument přibližuje divákovi geologicky unikátní oblast středních Čech a život v prvohorních mořích na tomto území před 540 až 350 miliony let. Cestou ve stopách Joachima Barranda se seznámíme s touto světovou osobností světové paleontologie a vzácnými zkamenělinami odkázanými Národnímu muzeu, které ještě spatříme v původních vitrínách.
Duration 17 min. Year of origin 2012
123
Name of the movie Cesta za zlatem
Country of origin Czech Republic
Director Ivan Stříteský
Screenplay Libor Ambrozek, Veronika Štědrá
Summary Hojnost přírodního zlata bývala od historických dob pýchou Čech i Moravy. Hledat ho znamená poznávat podstatu neživé přírody, proměnlivou v geologickém i lidském čase. Nález zlata s pánví v ruce v říčním štěrku nám nejdříve dá okusit jak chutná zlatá horečka na vlastní kůži, a pak nám může pomoci srovnat si relativní hodnotu zlata a věcí, které nás v životě obklopují.
Duration 18 min. Year of origin 2012

1...1617181920212223

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information