Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
81
Name of the movie SVATBA - Blízká setkání romského druhu
Country of origin New Zealand
Director Ilja Ruppeldt
Screenplay Ilja Ruppeldt
Summary

Dokumentární film zachycuje nejenom vystěhovalecký příběh skupiny českých a slovenských romů, ale také jejich konfrontaci s novým prostředím.

Duration 52 min. Year of origin 2012
82
Name of the movie Voices of Transition
Country of origin France, Germany
Director Nils Aguilar
Screenplay
Summary
Zemědělská velkovýroba s vidinou okamžitého užitku a bez respektu k dávným pravidlům zemědělského hospodaření, nese zodpovědnost za mohutnou a bezprecedentní erozi půdy. Když k tomuto obrázku přidáte klimatické změny a ubývání přírodních zdrojů, zdá se, že ani obyvatelé severní polokoule nebudou v brzké době v bezpečí před hladomorem. Tento film, optimistický, ale přitom nic nezastírající, ukazuje, že současnou krizi můžeme vnímat také pozitivně, jako výzvu ke změnám k lepšímu. Francouzští zemědělci a výzkumníci ukazují, jak zemědělsko-lesnické techniky, napodobující přirozené ekosystémy, přinášejí obrovské možnosti pro zemědělství. Zdá se, že bude jen otázkou času, kdy se naše v současnosti monokulturní pole promění v bohaté a biologicky různorodé lesy se zdroji potravy. V Anglii se nové hnutí zvané Města změn rozvíjí úžasným tempem. Jasně se ukazuje, že výroba potravin nemusí být jen záležitostí farmářů na vesnicích, ale může se klidně přestěhovat i do center velkých měst. Obyvatelé měst nemusí už plnit jen role konzumentů, ale naopak sehrávat důležitou úlohu při vzniku soběstačných místních komunit. Pád Sovětského svazu v roce 1990 a americké embargo způsobilo, že k takzvanému ropnému zlomu došlo mnohem dříve, než dojít mělo. Úbytek zdrojů přiměl Kubánce vymýšlet různá inovativní řešení, aby se ostrov stal soběstačnějším v oblasti potravinové výroby. Potraviny jsou tam nyní produkovány decentralizovaně, cestou podpory jednotlivých komunit.
Duration 52 min. Year of origin 2012
83
Name of the movie Srdíčko & štěstíčko
Country of origin Czech Republic
Director Jiří Vávra
Screenplay Mikuláš Odehnal, Jiří Vávra
Summary
Dokumentární film o jedné z nejpopulárnějších sportovních disciplín v ČR! Film je jakousi parafrází na současnou společnost, kdy se lidé při vykonávání čehokoli, na jakékoli úrovni, berou příliš vážně, což je někdy až komicky hloupé.
Duration 27 min. Year of origin 2012
84
Name of the movie Konference "Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin"
Country of origin Czech Republic
Director Mojmír Žáček, Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary
Ve dnech 28. a 29. března 2012 se na VŠB - TU Ostrava konal pátý ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na problematiku těžby a zpracování nerudních surovin, včetně využívání a recyklace odpadů z této oblasti a stavebních odpadů.
Duration 4 min. Year of origin 2012
85
Name of the movie Colourful Feathers
Country of origin Poland
Director Tadeusz Baraniecki
Screenplay Katarzyna Lewańska
Summary
Film o ptácích a jejich barevném peří, pohled do okouzlujícího světa plného nádherných ptáků. K vidění jsou následující druhy ptáků: Ledňáček, jeřáb obecný, chřástal vodní, sýkořice vousatá a mnoho dalších. Divák zde může pozorovat ledňáčka při páření i nahlédnout do jeřábí ložnice. Kameramanem je sedmnáctiletý tvůrce. Filmy natáčí asi tři roky a často stráví celou noc v lese, jen aby zachytil několik minut z ranního života ptáků.
Duration 14 min. Year of origin 2012
86
Name of the movie ČERNOBÍLÁ BAREVNÁ
Country of origin Czech Republic/Austria
Director Paul Rosdy
Screenplay Paul Rosdy
Summary

Tento film, určený široké veřejnosti, a především školní mládeži a studentům, sdílným způsobem seznamuje s padesátiletými výsledky české rekultivační školy, jejíž myšlenkou je dlouhodobá obnova všech těžbou narušených krajinných celků, tvorba lesních zemědělských a vodních ekosystémů, s ohledem na souznění člověka s přírodou. Stala se vzorem pro řešení rekiltivací v mnoha dalších zemích.

Duration 25 min. Year of origin 2009
87
Name of the movie Ostravské děje
Country of origin Czech Republic
Director Vladislav Kos, Jana Mrlínová, Ondřej Vavříček, Martin Strakoš
Screenplay Vladislav Kos, Jana Mrlínová, Ondřej Vavříček, Martin Strakoš
Summary

Netradiční prezentace města Ostravy. Na začátku bylo uhlí... Jak zpracování přírodního bohatství ovlivňuje život jednoho města. Průmysl, který vznikl na jeho zpracování se dnes stává kulturním dědictvím a co bude dál ?

Duration 22 min. Year of origin 2008
88
Name of the movie Využití větrné a vodní energie
Country of origin Czech Republic
Director Lumír Moučka
Screenplay Lumír Moučka
Summary

Krátký dokumntární film nás beze slov zavede do společnosti větrných a vodních mlýnů, turbín a náhodnů na Opavsku a Nízkém Jeseníku. Jsme schopni ještě těmto svědkům naší skvělé technické minulosti dopřát trochu pozornosti? Projekt Oživlý svět technických památek propaguje a prezentuje zajímavé lokality.

Duration 14 min. Year of origin 2012
89
Name of the movie Konference "Úpravnictví a ochrana životního prostředí"
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary

16. mezinárodní konference se soustředila na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředí.

Duration 5 min. Year of origin 2012
90
Name of the movie 2. workshop ICT VŠB-TU Ostrava
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava uskutečnil 2. pracovní workshop ICT, spojený s prezentací nově vzniklých pracovišť a laboratoří tohoto zcela unikátního projektu, financovaného z prostředků EU. Rozpočet projektu je bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Duration 5 min. Year of origin 2012
91
Name of the movie Konference "Energetika a životní prostředí"
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary Energetika a životní prostředí - dvě témata, jejichž řešení vyvolává - zvláště v posledním čtvrt století - silné emoce ve všechn částech společnosti. I proto katedra energetiky ostravské Vysoké školy báňské - Technické univerzity pořádá v rámci projektu Energetické forum mezinárodní konferenci Energetika a životní prosředí, která je zaměřená především právě na lepší využití průmyslových zrojů.
Duration 5 min. Year of origin 2012
92
Name of the movie Soutěž "Napájeni sluncem 2012",
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary Už po jedenácté Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava uspořádala soutěž Napájení Sluncem. Jednotlivá družstva musela ze speciální stavebnice sestavit svého pojízdného robota, kterého pohání jen sluneční energie ebo vodíkový článek.
Duration 4 min. Year of origin 2012
93
Name of the movie Postav si svůj solární panel
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary

Mezi nejdůležitější alternativní zroje energie - tedy zdroje, jejichž získávání a využívání nepoškozuje životní prostředí - se stále více řadí solární technologie. Fakulta elektrotechniky a informatiky ostravské Vysoké školy baňské - Technické univerzity proto už v roce 2001 přišla s programem Napájení slunce. Jednou z jeho aktivit je i projekt Postav si svůj vlastní solární panel, určeny středoškolákům.

Duration 5 min. Year of origin 2012
94
Name of the movie Ambasadoři přírodovědných a technických oborů VŠB-TU Ostrava
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary

Dvě desítky studentů hlučínského Gymnázia Josefa Kainara strávily příjemné první listopadové dopoledne ve Výzkumném energetickém centru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Posluchači pátého ročníku se zůčastnili soutěže v rámci projektu Centra podpory inovací nazvaného Ambasadoři přrodovědných a technických oborů.

Duration 4 min. Year of origin 2012
95
Name of the movie Den vody 2012
Country of origin Czech Republic
Director Zdeněk Diviš, Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary Už více než desetiletí si akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace připomíná, že na 22. březen připadá z rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů od roku 1992 Světový den vody. Popáté pak bylo součástí setkání i předání ceny generální ředitele společnosti nejlepším studentům oborů spojených s vodním hospodářstvím a životním prostředím Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Duration 3 min. Year of origin 2012
96
Name of the movie Konference "Mikrokogenerace"
Country of origin Czech Republic
Director Josef Polák
Screenplay Mojmír Žáček
Summary

Katedra tepelné techniky Fakulty metalurgie a materiálovéh inženýrství ostravské Vysoké školy báňské - Technické univezity a Asociace mikroturbín v rámci evropského projektu Evropské forum - taková je stručná organizační charakteristika konference Mikrokogenerace - technický prostředek decentrializace energetického hospodářství.

Duration 3 min. Year of origin 2012
97
Name of the movie Vlkulka aneb Karkulka a iné zvery
Country of origin Slovakia, Czech Republic
Director Matej Mazák
Screenplay Matej Mazák
Summary

O tom čo sa v nás občas skrývá.

Duration 5 min. Year of origin 2011
98
Name of the movie Padá hvězda, přej si něco
Country of origin Czech Republic
Director 5 min.
Screenplay Radim Staněk
Summary Krátký animovaný film zobrazuje lidskou nepoučitelnost a sebedestrukční sklony lidstva, navzdory vrozenému pudu sebezáchovy.
Duration Radim Staněk Year of origin 2009
99
Name of the movie Záhradník
Country of origin Slovakia, Czech Republic
Director Matej Mazák
Screenplay Matej Mazák
Summary

Zahradník pestuje svoje kvetiny veľmi svojským sposobom.

Duration 5 min. Year of origin 2009
100
Name of the movie 5 slov
Country of origin Czech Republic
Director Martina Němcová
Screenplay Martina Němcová
Summary

Krátký animovaný film, vznikl na základě vylosování náhodných slov. Pojednává o přírodě. která se bouří svými prostředky. Neustálým zasahováním, ji vědomě či nevědomě uližujeme. Co se může stát, uvidíte ve fiilmu.

Duration 3 min. Year of origin 2011

1...2345678...23

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information