Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
56
Name of the movie The Carbon Crooks
Country of origin Denmark
Director Tom Heinemann
Screenplay Tom Heinemann
Summary Na konci roku 2012 vypršela platnost Kjótského protokolu. Všechny země, které ho ratifikovaly, se zavázaly, že sníží objemy uhlíkových emisí a omezí skleníkové plyny. Otázka zní: Jak to udělaly? Jedním z řešení bylo koupit emisní povolenky, tzv. uhlíkové kredity. Takže pokud například bohatá země v rozvinutém světě má problémy s plněním závazků vyplývajících z Kjótského protokolu, jednoduše si nakoupí uhlíkové kredity v chudých zemích. Hokus-pokus a výpočty podle vzorců sedí. Navíc se systém obchodování s uhlíkovými kredity stal terčem gigantických krádeží a podvodů. Podle Europolu jen podvody na daních dosahují více než 5 miliard eur. A Dánsko bylo jedním z hlavních center jednoho z největších podvodů, jaký svět kdy viděl.
 
At the very end of 2012, the Kyoto Protocol expired. All the countries that ratifed the protocol have guaranteed that they will cut down on their carbon emissions and curb the greenhouse gasses. The question is: How did they do that? One of the solutions has been to buy carbon credits. If e.g. a rich country in the developed world has problems in reaching the goal set in the Kyoto Protocol, they just buy Carbon Credits in the poor countries. Hocus-pocus and the arithmetic fits. On top of that, the Carbon trading industry has been exposed to massive theft and fraud. According to Europol the tax fraud exceeds more than 5 billion euro. And Denmark was one of the main centers for one of the biggest frauds this world have ever seen.
Duration 57 min. Year of origin 2013
57
Name of the movie Gedeon Majunke: architekt Tater
Country of origin Czech Republic
Director Jakub Hromádko
Screenplay Jan Rybář, Jakub Hromádko
Summary  Obrazový dokument o tvorbě slovenského architekta Gedeona Majunkeho, který na přelomu 19. a 20. století vytvořil velkou část architektonického dědictví Vysokých Tater. Film vznikl jakožto první filmové cvičení studentů Filmové, fotografické a televizní školy ve Skalsku během tří týdenního studijního pobytu na Súkromné stredné umelecké škole filmové v Košiciach.
Duration 8 min. Year of origin 2013
58
Name of the movie Josefovské louky
Country of origin Czech Republic
Director Erik Richard H.
Screenplay Erik Richard H.
Summary  Absolventský dokument studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku přibližuje snažení Miroslava Hromádko o navrácení ptactva do prostředí údolí řeky Metuje. Z oblasti Náchodska totiž především druhy bahňáků zmizeli po zničení přirozených mokřadů výstavbou přehrady Rozkoš a nahrazením zavlažovacího systému řeky Metuje za chemická hnojiva. Od roku 2007 po letech plánování vyvíjí M. Hromádko spolu s Českou společností ornitologickou první soukromou rezervaci Josefovské louky, ve které má být původní ekosystém obnoven.
Duration 15 min. Year of origin 2014
59
Name of the movie Hot Afternoons Have Been in Montana
Country of origin USA
Director Ken Kimmelman
Screenplay Eli Siegel
Summary  Hot Afternoons Have Been in Montana is a dramatic montage combining photographs, live-action, and special effects to show how a hot afternoon in Montana is related to the whole world. It so deeply honors the earth--its land, its history, its people. It makes the past, the feelings of people alive. It is a homage to the meaning of the word relation on earth.
Duration 15 min. Year of origin 2010
60
Name of the movie Lukáš Jabůrek - sklářský designer
Country of origin Czech Republic
Director Hana Pinkavová
Screenplay Hana Pinkavová
Summary  Lukáš Jabůrek si splnil svůj SEN. Nejen že je vynikající brusič skla a designer,ale ve svých 28 letech se stal nejmladším uměleckým ředitelem velké české sklárny. Miluje a je hrdý na naši sklářskou tradici, obdivuje a cení tvrdou práci sklářů a pro slávu a pověst našeho skla věnuje veškerý čas. Je příkladnou mladou osobností, která dovede svou pozitivní energií a hořením pro věc nakazit své okolí.
Duration 26 min. Year of origin 2013
61
Name of the movie The Quest for Inspiration
Country of origin France
Director Mathieu Le Lay
Screenplay Mathieu Le Lay
Summary Film Úkol k inspiraci odhaluje svět fotografa přírodních scenérií, Alexandra Deschaumese. Hraním si se světly, barvami, tvary a kontrasty se Alexandre naučil povznést tyto scenérie až k jakémusi surreálnému vzhledu.

 The Quest for Inspiration is an immersion into the world of landscape photographer Alexandre Deschaumes. The artist portrays his world landscapes with a dreamlike and artistic vision. After many solitary wanderings through the autumnal forests, he has developed his own universe. Guided by the dreamlike and enchanting atmosphere of the wilderness, he tries to transform his emotions into some form of evocative beauty. Playing with lights, colors, shapes and contrasts, Alexandre has learned to magnify the natural landscape, giving a sometimes surreal appearance. His images, sometimes comparable to real paintings, emanate from mountain life and natural elements that compose it. And beyond the mountains, he is attracted by the great wilderness of Iceland. While preparing a new expedition to Patagonia, Alexandre must face the torments of nature in his quest for the ethereal image.
Duration 52 min. Year of origin 2012
62
Name of the movie ERIKIT, deník z cesty do jiného světa
Country of origin Czech Republic
Director František Mach
Screenplay František Mach
Summary  Film je cestou, která je jedním z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst kam lidská noha ještě nevkročila rychle ubývá, avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře, Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě.
Duration 50 min. Year of origin 2013
63
Name of the movie Alppikatu 25- Home to the Homeless
Country of origin Finland
Director Inka Achte and Marika Vaisanen
Screenplay Inka Achte and Marika Vaisanen
Summary  This film takes you through the corridors of a colossal institution in central Helsinki: A Salvation Army run homeless shelter inhabited by hundreds of men. Over 50000 men have lived in the building over the years, some staying for decades, some merely passing through. In the impersonal space that belongs to no one, five of these men open their inner worlds to us.
Duration 27 min. Year of origin 2012
64
Name of the movie Na poslední vartě
Country of origin Czech Republic
Director Jaroslav Večeřa
Screenplay Jaromír Šlosar
Summary  Filmový dokument - příběh tří žen, které se rozhodly po zrušení státní hranice na moravsko-slovenském pomezí zařídit malé bistro, v němž provozují občerstvení a směnárnu pro turisty a dálkové řidiče. Do projektu šly s velkým rizikem, zda se vůbec vyplatí zůstat v poloprázdné opuštěné budově celnice. O svém osudu vyprávějí s nadhledem, humorem a bistro Šance ironicky samy nazývají "U třech zoufalých..."
Duration 26 min. Year of origin 2013
65
Name of the movie ROTARY SOIL LOOSENER
Country of origin Poland
Director Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Screenplay Włodzimierz Markiewicz
Summary  The film presents a new cultivation tool for, so called, mulching tillage – rotary soil loosener. There have been discussed the principles of operation and working elements of the loosener. There have been shown many examples for its practical use: soil cultivation after root crops, weed control in stubbles, soil preparation for sowing after ploughing, and spring cultivation of the field which has been previously subjected to mulching operation. The film discusses the environmental and economic benefits achieved through the use of this modern cultivation tool.
Duration 10 min. Year of origin 2013
66
Name of the movie STUDIES ON THE OPERATING QUALITY OF AGRICULTURAL MACHINERY AND TOOLS
Country of origin Poland
Director Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Screenplay Włodzimierz Markiewicz
Summary  In the film there have been presented and discussed the examples of research studies on operating quality of selected tools and machines. The results of such studies are the valuable information for manufacturers - and for farmers it is an indication that enables taking the proper decision on the purchase of the most suitable machinery for their farm.
Duration 12 min. Year of origin 2013
67
Name of the movie Auf der nach dem Alten Russland - Kiew - Novgorod-Glorreiche Handelsstadt
Country of origin Germany
Director Peter Moers, Anna-Lena Maul
Screenplay Peter Moers, Anna-Lena Maul
Summary  No other Russian city can compete with Novgorod in the variety and age of its medieval monuments: the St. Sophia Cathedral, the Novgorod Kremlin, the Yaroslav's Court, where traders met for thousand years, coming back with treasures from China. Prosperity and learning shaped the city in a very special way: during the High Middle Ages, Novgorod was – alongside Constantinople – the only European city where not just the nobility and the clergy could read, but the common people as well. Together with the archaeologist Sergey Trojanowski we dig in Novgorod#s abundant ground and go on a journey into the past that has left its rich treasures. Also in the here and now, the great cultural heritage plays a big role for the inhabitants, they maintain their traditions with pride as shown: the birch bark expert Vladimir Jarish and the blacksmith of Novgorod‘s knife, Sergei Sasonow.
Duration 43 min. Year of origin 2013
68
Name of the movie Fluch der Meere - Plastik
Country of origin Germany
Director Max Mönch, Friedemann Hottenbacher
Screenplay Max Mönch, Friedemann Hottenbacher
Summary Miliony tun plastového odpadu skončí každým rokem v oceánu a vnáší je do řek, přístavu a lodí. Vědci se na tento fenomén podívali a přišli k alarmujícímu závěru. Plast obsahuje syntetické hormony, které jsou uvolněny v momentě, kdy se plast roztříští na malé částečky působení větru, vln a slunce. S touto problematikou je spojeno mnoho otázek, které se rozebírají v tomto filmu.

 Plastic floats. This is where our story begins. Millions of tons enter the ocean every year, pouring out from rivers and shores, ships and platforms. The world’s scientists have studied the phenomenon and come to alarming results. Plastic contains synthetic hormones that are released when plastic breaks down into tiny particles through wind, waves and exposure to the sun. Once in seawater, plastic absorbs toxic substances known as POPs, or persistent organic pollutants. This process allows toxins to accumulate in a density a million times higher than normal. What happens when fish and seabirds mistake the plastic for food? Scientists have found evidence that these toxins are entering the food chain, and ultimately winding up in our bodies. Worse still, plastic doesn’t biodegrade. Instead, it becomes trapped in massive maelstroms of garbage. Scientists have identified five of these so-called gyres. A few of them are larger than Spain and Portugal combined. The worl d’s biggest dumps are at sea. This is what we know so far. But many questions remain. Scientists have noticed that the amount of plastic in the gyres has remained constant for the past twenty years, leaving millions of tons unaccounted for. Where has the plastic gone? The world’s scientists are on the verge of solving a mystery that might uncover one of the biggest ecological disasters of our times.
Duration 52 min. Year of origin 2012
69
Name of the movie The Black Queen
Country of origin Bosnia and Herzegovina
Director Nisvet Hrustić
Screenplay Nisvet Hrustić; Screenplay associate Sead Hrustić, Professor
Summary  Black, wonderful, mysterious... thorny, unavailable, delicious... healthy, magnificent, powerful... Blackberry is the queen of forest fruits.
Duration 21 min. Year of origin 2013
70
Name of the movie OBSTWALD - Cesta Hrabětickým lesem
Country of origin Czech Republic
Director Andere Seite Studio (Radek a Zdeněk Květoňovi)
Screenplay Zdeněk Orlita
Summary  V prostoru Moravské brány se dodnes dochoval les, který je součástí prastarého hvozdu tvořícího kdysi rozsáhlé území Hranického újezdu. Les je na svých úbočích lemován vesnicemi Lučice, Blahutovice a Hrabětice a až do poloviny 19. století ležel na průsečíku tří panství, Hranického, Oderského a panství Německý Jeseník. S ohledem na skutečnost, že na jeho západním úbočí probíhá dnes hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje, zachoval si charakter lesa na hranici až do dnešních dnů. Osudy lesa a okolních vesnic sahají svými kořeny hluboko do středověku. Rozlehlé království stromů hrálo v životě lidí svou nezastupitelnou úlohu. Jeho pronikání do každodenního života lidí z vesnic rozložených po jeho okraji bylo přirozené nejen s ohledem na archetypální představu lesa jako součásti venkovského prostoru, ale rovněž kvůli jeho běžnému hospodářskému významu. Les byl pro něj zdroj em dřeva v různých podobách, lesních plodin nebo zvěře. Les vystupoval v příbězích, mýtech a pronikal do snů. Intenzita těchto pevných pout, vzájemného vztahu mezi vesnicí a lesem se odráží v pověstech tradujících se ještě ve 20. století. Na prahu dlouhého 19. století tvoří les na pomezí hranického a oderského panství i nadále velkou část životního prostoru pro desítky vesnických rodin. Staré mýty a vzpomínky na jeho hlubokou minulost přežívají především v představách těchto lidí od lesa. Lidé vstupovali do polidštěného lesa, který si i přes svou ochočenost uchovával zbytky divočiny. Původní animalita se vracela ve snech, vystupovala v představách a přespávala v nevědomí okolních lidí. Film byl vytvořen jako doprovodný snímek ke stejnojmenné výstavě probíhajhící v Muzeu Oderska (Odry, Moravskoslezský kraj, ČR) až do 10. 1. 2015.
Duration 14 min. Year of origin 2014
71
Name of the movie In Contact with the Earth
Country of origin Czech Republic, Thailand
Director Silvie Cifrincová
Screenplay Silvie Cifrincová
Summary  Krátkometrážní dokumentární snímek, nabízí krátký vhled do života v Thajských eko-komunitách.
Duration 10 min. Year of origin 2014
72
Name of the movie The Ghosts In Our Machine
Country of origin Canada
Director Liz Marshall
Screenplay John Price, Nick de Pencier, Iris Ng, Liz Marshall
Summary  Animals are hidden in the shadows of our highly mechanized world. THE GHOSTS IN OUR MACHINE is a cinematic crossplatform documentary that illuminates the lives of individual animals living within and rescued from the machine of our modern world. Through the heart and lens of acclaimed animal photographer JoAnne McArthur we become intimately familiar with a cast of nonhuman animal subjects.
Duration 92 min. Year of origin 2013
73
Name of the movie Vash- vish
Country of origin Armenia
Director SOS culture youth club
Screenplay SOS culture youth club
Summary  The film “Vash-Vish” tells us about the Alaverdi town and its environmental problems. The children of the SOS Culture youth club in Alaverdi try to find the main reason of the pollution of the Debet river running through Alaverdi, also the effects of the emissions occurred by the copper plant. By the way the title of the film is taken from poem “Saqo from Lori” written by a famous Armenian writer H. Tumanyan, in the introduction of which the author describes Debet gorge and the nature surrounding it. Many things have changed in the last years.
Duration 14 min. Year of origin 2013
74
Name of the movie Yesterday, today, tomorrow
Country of origin Armenia
Director Sunchild eco club
Screenplay Sunchild eco club
Summary Téměř každý zná řeku Verdi, ale pouze málo lidí bydlících okolo si uvědomuje, jaké jí hrozí nebezpečí. Bojí se o její budoucnost, o budoucnost čtyřkilometrové řeky, která ještě nedávno oplývala rybami a osvěžující vodou. 

Almost everyone knows the river Vedi, but very few people among the locals are aware that the river is currently endangered. Vedi river flows 4 km through the community of Urtsadzor. Nowadays this river that once was rich in fish poses a serious threat to animals and people. The main reason is people’s behavior. By unreasonably dumping their garbage into the river they disturb its natural state. The elders of the community often remember the river’s past, compare it with its present state and express their deep concern about its future.
Duration 10 min. Year of origin 2013
75
Name of the movie Albert Kavonen: Philosophies on Life, Nature and Wildlife Filmmaking
Country of origin Canada
Director Ava Karvonen
Screenplay Ava Karvonen
Summary  This documentary follows Albert Karvonen, as he walks the land around his woodland Alberta home, through the four seasons, reflecting on his life, his career as a wildlife filmmaker, and his philosophies on the environment. When the snow lies too deep to walk, he puts on his cross-country skis. He is more than a filmmaker, he is a patient teacher and naturalist, and can identify all of the plants and animals that share the forest. Filmed by his daughter, Ava Karvonen, this is also a story about aging, preparing for death and the legacy one leaves behind
Duration 48 min. Year of origin 2014

1...6789101112...23

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information