Facebook logo

Přehled přihlášených filmů mezinárodního filmového festivalu EKOFILMTřízení sestupněTřízení vzestupně
01
Název filmu Poslední strážce
Země původu Španělsko, Česká republika
Režie Federico Szarfer
Scénář Daniel Wagensberg
Anotace A journey in search of personal identity reveals a history stretching from Spain all the way to the Czech village of Batelov, whose “Wild West” heroes have found eternal rest at the local Jewish cemetery. Grandfather Moritz, whose picture inspired the film, lives on in the memory of old “Sheriff” Mirabelski – a mediator of remarkable historical moments.
Stopáž 12 min. Rok výroby 2011
02
Název filmu Můj les
Země původu Belgie
Režie Sébastien Pins
Scénář Sébastien Pins
Anotace  “ With the view of a child, travel throughout the forest to discover its magic, its mysteries and its meetings…”
Stopáž 7 min. Rok výroby 2012
03
Název filmu Pět způsobů, jak zemřít
Země původu Kypr
Režie Daina Papadaki
Scénář Fanos Christophides
Anotace  Makis explores different ways of death, struggling to achieve the most ideal result.
Stopáž 15 min. Rok výroby 2013
04
Název filmu Žena z Fukušimi
Země původu Japonsko
Režie Yumiko Hayakawa
Scénář Yumiko Hayakawa
Anotace Today a disaster for Fukushima. One day a disaster for all… Setsuko Kida lost her way of life due to the Great East Japan Earthquake and subsequent Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant disaster on 11th March 2011. The Japanese government has claimed to have resolved the disaster, but even now irradiated water continues to flow directly into the sea. Even the very fear of radiation invisible to the eye has caused rifts in communities and families. Determined to prevent a second Fukushima, Setsuko has come to speak out. And as we hear her words what are we to think and how are we to live? Part 1 As a result of the nuclear disaster Setsuko Kida was forced from her home in Tomioka, Fukushima. Here she talks about her home and family, from the building of her house close to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, to her son working at the nuclear power station, to the changes in relations with her husband as a result of the nuclear accident, as well as her current thoughts towards “Japan” since becoming a “nuclear evacuee”. Up until now, having been sited by the media as "the mother of a nuclear plant worker", this film shifts the focus to highlight her changing relationship with her husband. Emerging from her self imposed isolation, Setsuko carries a new wind as she comes to raise her voice. Part 2 In July 2013, Setsuko stood as a candidate for the House of Councilors elections. What was driving Setsuko to take such a challenge? In heat exceeding 35 degrees centigrade, we follow her on the campaign trail through the crowded shopping streets of Ginza, Tokyo. Running for the election with an anti-nuclear message, the issues which she faces along this road may be said to be a reflection of wider Japanese society. From her husband opposing his “wife” joining the election, to the mass media's refusal to refer to her as a “refugee of nuclear disaster”. Here we observe the confrontation between a woman moved to speak out, and the structure of Japanese society which has continued to support nuclear power.
Stopáž 56 min. Rok výroby 2014
05
Název filmu ERIKIT, deník z cesty do jiného světa
Země původu Česká republika
Režie František Mach
Scénář František Mach
Anotace  Film je cestou, která je jedním z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst kam lidská noha ještě nevkročila rychle ubývá, avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře, Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě
The film is a journey, which is one of the underlying childhood dreams and promises of the fathers. Places where man has gone before rapidly declining, but northeastern Siberia lies behind traces of the past unimaginable wealth in the most extreme forms. A group of Czechs and Yakut is a journey through the heart of the Republic Sacha most remote mountains in the north, where the river comes the hardest available Siberia, Erikit. It then becomes a way of belonging to the world of spirits taiga, which bear the names of places where internet is an unknown word, and the nature of life decisions
Stopáž 50 min. Rok výroby 2013
06
Název filmu Bekendor
Země původu Ukrajina
Režie Anastasiya Kharchenko
Scénář Anastasiya Kharchenko
Anotace Film představuje zvláštní svět rybářské vesnice Bekendor v Besarábijské vinařské oblasti na Ukrajině a její každodenní radosti, starosti, klidný život, odvážné charaktery, skutečné lidské ctnosti a každodenní boj s mořem.
The film features the special world of the Bekendor fishing village of Bessarabian wine lands (Odessa region, Ukraine) with its daily joys and concerns, calm life and courageous characters, real human virtues and daily struggle with the sea.
Stopáž 30 min. Rok výroby 2013
07
Název filmu Zahrady sv. Jiří
Země původu Velká Británie
Režie Alistair Oldham
Scénář Alistair Oldham
Anotace The Asylum Seeker’s Allotment Project is enclosed by hedgerows in the St George area of Bristol. The allotment is used by political asylum seekers from all around the world, as a space where they can come together to learn horticultural skills and where they can enjoy a communal and peaceful space to offer some respite from their social alienation.
Stopáž 17 min. Rok výroby 2013
08
Název filmu Záchrana mořských ptáků
Země původu Autrálie
Režie Nick Hayward
Scénář Nick Hayward
Anotace Tým ochránců přírody cestuje napříč rozlehlým Pacifikem, aby zachránil svatyni mořských ptáků od krysího zamoření. Aby dosáhl svého cíle, bojuje s terénem a počasím.
A team of conservationist travel across the broad expanse of the Pacific Ocean, to save a vital seabird sanctuary from an infestation of invasive rats. They battle the terrain and the weather to achieve this goal.
Stopáž Rok výroby 2014
09
Název filmu Jardín de Piedras
Země původu Chile
Režie Víctor Cabrera / Cristian Caradeuc
Scénář Víctor Cabrera / Colectivo Pinte Paisajes
Anotace  Pinte is a small rural town located in the Valley of Huasco, north of Chile, a place inhabited by simple people, possessing valuable cultural traditions and a deep knowledge of the territory in which they live, but unfortunately it's disappearing. The effort of a group of young architects to implement a sustainable tourism project encourages community, however, the initiative will be seriously threatened by a factor that was not in his plans, but that will definitely change the fate of the project.
Stopáž 43 min. Rok výroby 2013
10
Název filmu KLUĎ v trojúhelníku smrti
Země původu Slovensko
Režie Jozef Jenčo
Scénář Jozef Jenčo
Anotace KLUĎ je divadlo, které vzniklo v obci Kladzany nacházející se přesně ve středu výrazně znečištěné oblasti na východním Slovensku nazývané trojúhelník smrti. Tento trojúhelník tvoří 3 fabriky - Bukóza Vranov - Chemlon Humenné - Chemko Strážske. V tomto filmu je zachycena smutno-směšná snaha divadla bojovat se znečištěním životního prostředí prostřednictvím divadla, která se překrývá s osudy jednotlivých divadelníků i obyvatel, kterých se tento problém bytostně dotýká. 
PEACEPEACE of Mind is a theater that originated in the village Kladzany located exactly in the middle of significantly polluted area in Eastern Slovakia called triangle of death. This triangle consists of three factories - Bukóza Vranov - Chemlon Humenne - Chemko. This film is captured sad-funny theater effort to fight environmental pollution through theater, which coincides with the fate of individual theater artists and residents that this problem is inherently concerned.
Stopáž 35 min. Rok výroby 2013
11
Název filmu Jeden rok z kamzíkova století
Země původu Česká republika
Režie Štěpán Mikulka
Scénář Štěpán Mikulka
Anotace In 2013, 100 years have now passed since the arrival of chamois to Jeseníky (1913-2013). Chamois in Jeseníkách in recent years, much debated, especially in terms of originality, or not original species. Although the discussions were often very stormy, finally managed to find for all parties engaging an acceptable solution. The actual chamois but after all this time did something similar not know. Beyond just "solved" its existence directly, in the mountains. A uneasy about his lot in life tells my film
 V roce 2013 uplynulo právě 100 let od přivezení kamzíka horského do Jeseníků (1913-2013). Kamzík horský v Jeseníkách byl v posledních letech velmi diskutovaným tématem, a to zejména co se týče původnosti, či nepůvodnosti druhu. I přesto, že diskuze byly mnohdy velmi bouřlivé, nakonec se podařilo najít pro všechny zaangažované strany přijatelné řešení. Samotný kamzík však po celý tento čas neměl o něčem podobném ani potuchy. Dál jen "řešil" svou existenci přímo, tedy v horách. A o jeho nelehkém životním údělu vypráví můj film
Stopáž 39 min. Rok výroby 2013
12
Název filmu Anima mundi
Země původu Norsko
Režie Skule Eriksen
Scénář Skule Eriksen
Anotace V této klidné a poetickým dokumentem z izolovaného výskytu buku v západní Norsko, filmový režisér Skule Eriksen zkoumá měnící se výrazy lesa přes rytmu, světla a nálady. 
In this quiet and poetic documentary from an isolated occurrence of beech in Western Norway, film director Skule Eriksen explores the changing expressions of a forest through rhythm, light and mood.
Stopáž Rok výroby 2014
13
Název filmu Morocco
Země původu Maroko
Režie Petr Kotula
Scénář Petr Kotula
Anotace  Jedná se o krátký cestovatelský sestřih, který má zachycovat vše podstatné, co se přihodilo na naší cestě.
It is the traveler's short cut that should be recorded everything important that happened on our way.
Stopáž 6 min. Rok výroby 2014
14
Název filmu Aladdin a kouzelná popelnice
Země původu Srbsko
Režie Zikica Jovanovic
Scénář Zikica Jovanovic
Anotace Více než 20 let, každé ráno Aladdin čistí jeho město. S pomocí svého koštěte a koše, které jsou magické, čistí odpad a necítí se unavený. Film má za cíl povznést ekologický smysl o prostředí. 
More than 20 years,every morning Aladdin is cleaning his city. With the help of his broom and a bin which are magical he cleans the garbage and does not feel tired. The film has the aim to rise ecological sence about the enviroment.
Stopáž 7 min. Rok výroby 2014
15
Název filmu Jak se do lesa volá
Země původu Česká republika
Režie Lenka Ivančíková
Scénář Lenka Ivančíková
Anotace  Jak se do lesa volá ... je klasický animovaný příběh inspirovaný nejen pohádkami a mýty východní Evropy, ale i její krásnými, strašidelnými lesy, kouzelnými bytostmi, lidovou moudrostí a hudbou. Chudý sedlák se vybere do lesa jen s jednoduchým přáním, ale brzy zapomene, pro co vlastně jel. Propadne ho chamtivost a sobeckost. Nicméně sedlák není v lese sám. Přebývat zde lesní bytosti a pokud je někdo vyruší, tak se z lesa ozývá ...
As You Sow ... is a classic animated story inspired not only a byword mythus Eastern Europe, but also its beautiful and spooky woods, fairy creatures, People's wisdom and music. The poor farmer was taken to the woods with only the desires simple, well soon forgets, for what actually went. Ambushes him by greed and selfishness. But the farmer is not alone in the woods. Being the creature from the woods, and if someone disturbs them and was heard from the mountain ...
Stopáž 6 min. Rok výroby 2013
16
Název filmu 2°Man & 2°Woman
Země původu Německo
Režie Oliver Hoffmann
Scénář Jan Schulz
Anotace Změny klimatu začali způsobovat opravdové potíže. Dvoustupňový muž a dvoustupňová žena se rozhodli zachránit svět. O čtyřicet let později se shodli na tom, že udělali úžasnou práci. Mohlo to být mnohem horší. Ale i superhrdinové musí někdy odpočívat...
 The climate change was beginning to cause real trouble. 2°Man & 2°Woman decided to save the world. 40 years later they agree: Yes, we did an awesome job. And it could have been much worse. But even superheroes have to retire sometime…
Stopáž 3 min. Rok výroby 2013
17
Název filmu Divoká Skandinávie - Finsko
Země původu Německo
Režie Oliver Goetzl
Scénář Oliver Goetzl
Anotace Film zachycuje krásy fauny a flóry ve východní Skandinávii - Finsku.

 It looks like a mosaic of water and woodland – FINLAND, the most eastern part of Scandinavia. Close to the Russian border, Finland still is home to rare animals: Brown bears and wolves roam the swampland, the Siberian Flying Squirrel lives in old woodpecker nest holes. This film shows animal behaviour that has never been filmed before: Oliver Goetzl and Ivo Nörenberg got the first ever made shots of a wild lynx in the finish wilderness, they did highspeed shots of Goldeneye chicks jumping out of their tree nest, they filmed exciting encounters of bears and wolves. “Wild Scandinavia – Finland” gives us also numerous insights of the fascinating life of wild forest reindeers, saimaa seals, flying squirrels, brown bears, wolves, wolverines, lynx, red-throated divers, black woodpeckers, goldeneye ducks, ospreys, capercaillies and shows the whole beauty of the aurora borealis – the magical northern lights.
Stopáž 52 min. Rok výroby 2011
18
Název filmu Divoká Skandinávie - Švédsko
Země původu Německo
Režie Oliver Goetzl
Scénář Oliver Goetzl
Anotace Švédsko - kraj nádherných lesů, přírody a fascinujících zvířat. Pozorujte jejich překvapující chování poprvé skrze vysokorychlostní kameru. 
Sweden – the country of skerries, forest and elks. The high plateaux of Sarek National Park are covered with snow for most time of the year. Specialists like the Great Grey Owl adapted to their frozen habitat – the predator can hear its prey beneath the snow. For elks, winter is a particularly difficult time, there’s not a green leaf to be found. During these months, they nearly lose fifth of their body weight. At the time when Whooper Swans return to Sweden, most lakes are still frozen – but the pairs already defend their territories: Intruders are viciously attacked. In springtime, even the courtship of the Black Grouse is in full swing. The males abide by strict rules when fighting – their target is the rival’s red wattle: a fascinating animal behaviour, for the first time unraveled with a HD highspeed camera.
Stopáž 49 min. Rok výroby 2011
19
Název filmu Kdyby zhasnul svět
Země původu Česká republika
Režie Žofie Milatová
Scénář Žofie Milatová
Anotace  Povšimněme si, jak přirozené je pro nás, že v noci není tma. V přírodě již stěží narazíme na noční tmu. Tma, jako nedostatkové zboží by se mohla stát novodobým kultem přírodní čistoty, který je souzen jen těm, kteří mají to štěstí a mohou žít (nebo aspoň občas přebývat) v rezervacích noční tmy. Ano, pro něco tak triviálního jako je noční tma dnes musíme zřizovat rezervace. Beskydy se 4. března 2013 staly druhou oblastí v České republice, která zachovává temnou noční oblohu. Beskydská oblast tmavé oblohy vznikla prostřednictvím memoranda obcí a institucí z podnětu aktivisty Jana Kondziolky, který je jedním ze dvou protagonistů tohoto dokumentu. Druhou klíčovou postavou je starousedlík Eduard Němec, který v dokumentu kontrastuje jako bezstarostný obyvatel Beskyd nepostižených umělým nočním osvětlením. O nejzákladnějších dopadech světelného znečištění na přírodu i člověka je v dokumentu zmíněno a je už jen na divácích, jak budou tmu a noc při noční procházce lampami osvíceným městem vnímat oni sami.
Notice how natural it is for us that the night is dark. In nature we find it hard to night darkness. Darkness, as a scarce commodity could become a modern cult of natural purity , who is on trial only for those who are lucky and can live (or at least occasionally dwell ) in reserves darkness of the night . Yes , for something as trivial as nocturnal darkness we must now establish reservations. Beskydy is March 4, 2013 became the second region in the Czech Republic, which keeps the dark night sky. Beskydská dark sky area was established through a Memorandum of municipalities and institutions of the initiative activist Jana Kondziolky , which is one of the two protagonists of this document. Another key figure is autochton Eduard German , which contrasts document as carefree inhabitants Beskydy unaffected by artificial night lighting. The most fundamental impact of light pollution on nature and man is mentioned in the document and it is up to viewers how the darkness and the night The night walk lamps enlightened city perceive themselves.

Stopáž 33 min. Rok výroby 2013
20
Název filmu Costa da Morte
Země původu Španělsko
Režie Lois Patiño
Scénář Lois Patiño
Anotace  Costa da Morte is a region in the northwest of Galicia (Spain), which was considered as the end of the world during the Roman period. Its dramatic name comes from the numerous shipwrecks that happened along history in this area made of rocks, mist and storms. We cross this land observing the people who inhabit it, fishermen, gatherers of shellfish, loggers... We witness traditional craftsmen who maintain both an intimate relationship and an antagonistic battle with the vastness of this territory. The wind, the stones, the sea, the fire, are characters in this film, and through them we approach the mystery of the landscape, understanding it as a unified ensemble with man, his history and legends.
Stopáž 84 min. Rok výroby 2013
21
Název filmu Dobrodružství tropické ekologie
Země původu Česká republika
Režie Katerina Mikulcova
Scénář Katerina Mikulcova
Anotace Dokumentární film odhaluje podíl českých vědců na výzkumu ekologie pralesů největšího tropického ostrova Nové Guineje. Spolu s hledáním odpovědí na význam fascinujícího bohatství rostlinných a živočišných druhů je práce českobudějovických vědců unikátní tím, že do ekologického výzkumu a ochrany lesů zapojuje i domorodce, kteří tyto pralesy obývají.
Stopáž 38 min. Rok výroby 2013
22
Název filmu MOTHER CROC
Země původu Německo
Režie Reinhard Radke
Scénář Steven Zorn, Sharmila Choudhury
Anotace Krokodýli – predátoři, ze kterých se během 250 milionů let vývoje staly vynikající „stroje na zabíjení“.
Film krokodýly představuje nejen jako nelítostné zabijáky, ale ukazuje i na jejich slabá místa.
Když dojde k páření, lovci se stávají kořistí a jsou sami loveni varany a paviány. Mají však překvapivé spojence. Pták známý jako dytík chrání hnízdiště nejen svá, ale i hnízdo krokodýlí matky.
Jsme svědky narození mláďat krokodýlů. Vidíme, jak laskavé jsou jejich matky a jak obtížně mladí krokodýli překonávají své první dny, než se z nich stanou obávaní plazi, tak jak je známe. Vysokorychlostní HD kamery s 2000 snímky za sekundu odhalí dosud neznámé strategie lovu. Režisérem tohoto filmu je Reinhard Radke, který je také hlavním kameramanem. Organizace GULO vytvořila veškeré vysoce zpomalené záběry a také snímky z dálkově ovládaných kamer.

 Crocodiles – 250 million years in the making to become the perfect “killing machines”. Besides their brutal image, the film also shows their soft spots. When it comes to breeding, the hunters are hunted themselves by monitor lizards and baboons. The film reveals surprisingly allies, a bird known as water thick-knee will defend both its own and the mother crocs nesting sites. We witness the birth of young crocodiles, see how caring their mothers are and how the little crocs overcome the dangerous first days to become the feared reptiles we all know. HD high-speed cameras with 2000 frames per second reveal unknown sides of their hunting strategies. Director of this GULO film production was Reinhard Radke, who also was in charge for the main camera. GULO did all super slow motions and the remote controlled camera images.
Stopáž 45 min. Rok výroby 2011
23
Název filmu SLOTH BEAR
Země původu Německo
Režie Oliver Goetzl
Scénář Oliver Goetzl
Anotace Indický medvěd pyskatý je velmi plaché a bázlivé stvoření. Přestože se o něm ví překvapivě málo, každý ho pozná díky Balúovi z Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Indického medvěda pyskatého si zamilujete stejně jako Balúa. Budeme ho sledovat v období sucha i za monsunových dešťů, jako mládě v jeskynním doupěti v Karnátace až do chvíle, kdy se z něj stane dospělý medvěd.
 
Indian sloth bears are very shy and and secretive creatures. Surprisingly little is known about them. Yet everyone knows sloth bears: "Baloo" from Rudyard Kipling's "Jungle Book" belongs to this species. And just as beloved Baloo, Indian Sloth bears are always likeable - from the dry season to the strongest monsoon and from their childhood in the rocky dens of Karnataka to the serious side of a bear's life.
Stopáž 50 min. Rok výroby 2012
24
Název filmu Na uteku
Země původu Slovensko
Režie
Scénář
Anotace  Dokumentarny film Na uteku je vypoved o radostiach a starostiach kazdodenneho zivota dlhokrkych zien na severe Thajska. Su obruce na ich krku modny doplnok alebo pozostatok krutych praktik z minulosti? Aka buducnost ich caka a preco hrozi ich kmenu vyhynutie? Film ma 22´19", je v slovenskom jazyku a vznikol pod hlavickou TV JOJ. Autorsky sa na nom podielali kameraman Ludo Hicar a reziser Michal Rybansky.
Stopáž 22 min. Rok výroby 2013
25
Název filmu Kaputtccino
Země původu Německo
Režie Kuesti Fraun
Scénář Kuesti Fraun
Anotace  A statement on consumption, on getting more than enough but not being comfortable with it
Stopáž 3 min. Rok výroby 2014
26
Název filmu Tělo plné štěstí
Země původu České republika
Režie Mikuláš Odehnal
Scénář Jiří Vávra, Mikuláš Odehnal
Anotace Proč se často cítíme tlustí a oškliví, i když nejsme? Může za to současná mediální realita, která nám neustále servíruje člověka jako nesmírně krásnou a po všech stránkách dokonalou bytost. Autor filmu se proto rozhodl, že se na 6 měsíců vloží do rukou odborníků v péči o vzhled, aby zjistil, zdali je člověk z masa a kostí vůbec schopen vyrovnat se svým vyretušovaným vzorům. Na pozadí svého osobního příběhu rozkrývá skrze odborníky a známé mediální reprezentanty rostoucí společenský problém, který má mnohdy až fatální důsledky. Podaří se mu stát se „klukem z plakátu“? S jakými následky? A je vůbec dokonalá krása skutečnou cestou ke štěstí? Pojďme to zjistit!
Stopáž 60 min. Rok výroby 2014
27
Název filmu Farmář a jeho princ
Země původu Německo
Režie Bertram Verhaag & Bernward Geier
Scénář Bertram Verhaag
Anotace „Takhle vypadá ráj? Prostřednictvím nádherných poetických obrazů nás Bertram Verhaag zavede na výlet do jižní Anglie, na biofarmu prince Charlese. Připravte se na to, že po zhlédnutí tohoto filmu upustíte od mnohých předsudků vůči princi Charlesi a ekologickému zemědělství.“ (červen 2013) Tento dokument představuje prince, který má vizi nasytit celý svět pomocí biozemědělství a uzdravit poničenou přírodu. Spolu se svým charismatickým správcem farmy Davidem Wilsonem o to usiluje už 30 let. Prostřednictvím poeticky působivých obrazů tato jedinečná dvojice ukazuje, jak ekologické zemědělství funguje a jaké výhody z něj plynou. Bertram Verhaag oba vizionáře sleduje v průběhu pěti let ve všech čtyřech ročních obdobích. Princ z Walesu byl osloven konceptem ekologického a trvale udržitelného zemědělství dříve, než začali všichni o „trvalé udržitelnosti“ mluvit. Už před více než 30 lety si uvědomil, že zemědělci by se dali přesvědčit k obdělávání půdy bez jedů a v harmonii s přírodou, pokud by uviděli v praxi fungující příklad. Takovýto příklad se setkal s mimořádným úspěchem a tak nyní zemědělci z celé Velké Británie cestují na farmu Duchy Home, aby nabrali odvahu a získali znalosti, které potřebují, a mohli tak sami přejít na bio. Princ Charles se objevuje ve zcela novém světle, což diváky nutí hodit všechny předsudky, které vůči princi a ekologickému zemědělství měli, přes palubu.

 “Is this what paradise looks like? With lush poetic images, Bertram Verhaag takes us on a trip to southern England, to Prince Charles’ organic farm. Be prepared to dismiss a many preconceptions after seeing this film; preconceptions against Prince Charles and against organic agriculture.” (ehp 17.6.2013) This film depicts a Prince, who has the vision to feed the world with organic agriculture and heal damaged nature. Alongside his charismatic farm manager David Wilson, he has been pursuing this goal for 30 years. Through poetically impressive images, this unique collaboration portrays how organic agriculture works, and the benefits that emanate from it. Bertram Verhaag observed these two visionaries over the course of five years - through all four seasons. The Prince of Wales already felt strongly about the concept of organic and sustainable farming long before the word “sustainability” was on everyone’s lips. More than 30 years ago, he realised that other farmers could only be swayed to cultivate their land without poisons and in harmony with nature, if they were presented with a practical example. This example turned into an exceptional success and now, farmers from all over the United Kingdom travel to the Duchy Home Farm, to gather the courage and knowledge they need, to convert to organic themselves. Prince Charles appears in an entirely unusual light, which forces the viewer to throw all prejudices towards him and organic agriculture overboard.
Stopáž 52 min. Rok výroby 2013
28
Název filmu Polárnik
Země původu Slovensko
Režie Pavol Barabáš
Scénář Pavol Barabáš
Anotace  Vo svete ho uznávajú, doma o ňom vie len málokto. Peter Valušiak, má za sebou zhruba dve desiatky výprav do polárnych oblastí sveta. V roku 1998 sa mu s troma Rusmi podaril (ako prvým v histórii) výkon z kategórie snov: prejsť bez cudzej pomoci od brehov Ruska naprieč zamrznutým morom Arktídy cez Severný pól až k brehom Kanady. Dlhé roky ho vábi ďalšia výzva, o ktorú sa už niekoľkokrát pokúšal. Chce prejsť naprieč Antarktídou cez Južný pól. Film Polárnik je portrétom človeka, ktorý sa pokúša prežiť sám na najchladnejšom kontinente.
Stopáž 55 min. Rok výroby 2014
29
Název filmu Sorcerer Children of Kinshasa
Země původu Belgie
Režie Marc-Henri Wajnberg
Scénář Marc-Henri Wajnberg
Anotace  "Sorcerer children of Kinshasa" follows a group of 9 to 12 year old children, accused of witchcraft and subjected to psychological and physical torture by unscrupulous priests. Still rejected by their parents they end up as homeless children. Facing a very uncertain future, music takes on a central role in their lives. Their "Rap" group, called “The Devil Doesn’t Exist”, is designed to draw them out of their situation and achieve a better quality of life and recognition as being normal children.
Stopáž 52 min. Rok výroby 2013
30
Název filmu Óda na rovinu
Země původu Srbsko, Slovensko, ČR
Režie Peter Serge Butko
Scénář Peter Serge Butko
Anotace  Film zobrazuje život, kulturu a atmosféru podunajské roviny obývané slovenskou menšinou v Srbsku, která zde již 150 let udržuje slovenskou kulturní a divadelní tradici. Odehrává se v několika rovinách: život mladých lidí ve Vojvodině, divadelní prostředí, soužití generací, příroda, krajina, lokální kultura a mystika. Skupina divadelníků pracuje na divadelním představení které obsahuje i projekce s původním lyrickým dokumentárním filmem. Skrýval v sobě neobyčejný pohled na život místních lidí. Proto se tvůrci po úspěšném divadelním představení rozhodli v projektu pokračovat a realizovat samostatný film, který zachytává části pozadí vzniku představení, dění kolem, výpovědi starých lidí, kulturu, mystiku… Ve filmu se objeví víc než 40 účinkujících.
Stopáž 55 min. Rok výroby 2013
31
Název filmu Na řece v Irsku
Země původu Irsko
Režie John Murray
Scénář John Murray
Anotace   Řeka Shannon je nejvýznamnějším geografickým prvkem irské krajiny a zároveň nejdelší řekou v Irsku i ve Velké Británii. Řeka se ve své délce tří set čtyřiceti kilometrů vine samotným srdcem země a téměř rozděluje ostrov na dvě poloviny. Na své pouti Shannon protéká širokou paletou různých typů krajiny, kde na málo prozkoumaných slepých říčních ramenech ještě stále přežívají některé vzácné živočišné i rostlinné druhy, na jaké jinde v Irsku už téměř nenarazíme. Film Na řece v Irsku sleduje řeku od úsvitu do soumraku v průběhu všech ročních období, zachycuje její neustále se měnící nálady a prozkoumávající nespočetná říční ramena, ostrovy a jezírka, které společně vytvářejí tuto okouzlující vodní soustavu. Byla to vášeň pro divokou přírodu jejich rodné země, která přiměla společnost Crossing the Line, aby produkovala tento film. Snímek Na řece v Irsku pomáhá objevovat magii, která začíná na zápraží vašeho domu. Ledňáčci, netopýři druhu krátkoušan vodní, potápka roháč, zrzavé veverky... film představuje některé docela běžné řivočišné druhy, ale dívá se na ně novýma očima, aby byla objevena prostá krása tam, kde by někdo mohl na první pohled vidět jen docela obyčejnou irskou řeku. Toto není cesta od pramenů k moři – je to putování za křehkou krásou a nečekanými objevy, které takto zprostředkovává řemeslně skvěle zpracovaný hodinový dokumentární film.
Stopáž 60 min. Rok výroby 2013
32
Název filmu Útěk na Vanuatu
Země původu Česká republika
Režie Libor Spacek
Scénář Libor Spacek a Petra Dolezalova
Anotace  S pokračováním našich “útěků” jsme navštívili opět několik výjimečných míst souostroví v Tichém oceánu - Vanuatu. Mnoho času jsme strávili natáčením nejen na souši, ale i pod vodní hladinou. Zažili jsme neobyčejná setkání s místními obyvateli a měli možnost nahlédnout do světů vzdálených kultur, tradic i životních hodnot. Několik dní jsme filmovali v přírodních rezervacích, natáčeli podmořský život a vraky ze 2. světové války, adoptovali jsme mořskou želvičku, navštívili vzdálené vesnice odloučené od okolního světa, brázdili moře na jachtě s našimi přáteli a ocitli se v čase vzdáleném od současné uspěchané doby. Hlavní produkce: Escape to Nature Námět a Scénář: Libor Špaček and Petra Doležalová Režie: Libor Špaček Kamera: Libor Špaček Druhá kamera: Tomáš Doležal Komentář napsala: Petra Doležalová a Tomáš Doležal Komentář četli: Jitka Moučková, Martin Stránský, Vladislav Beneš, Hana Shánělová Zvuk: KlenkaSound Střih: Vilém Šrail Hudba: Jiří Škorpík Koprodukce: Česká televize Vedoucí produkce: Lucie Plocková Výkonný producent: Robert Riedl Kreativní producentka: Alena Műllerová Dramaturgie: Ladislava Jírová Vyrobila Escape to Nature ve spolupráci tvůrčí producentské skupiny Aleny Műllerové, Česká televize © Escape to Nature a Česká televize 2014
Stopáž 52 min. Rok výroby 2014
33
Název filmu Slezský Detroit
Země původu Česká republika
Režie David Vigner
Scénář David Vigner
Anotace  Jaká je budoucnost krajiny a statisíce lidí, kteří pracovali či pracují v hornickém průmyslu?
Stopáž 14 min. Rok výroby 2013
34
Název filmu A World Preserved - With Beak and Talons
Země původu Polsko
Režie Marta Kadziela
Scénář Marta Kadziela Radoslaw Niziolek
Anotace Známý žurnalista Grzegorz Mistal se v doprovodu hvězd vydává poznávat přírodu a lidi, kteří se ji snaží zachránit.

 A series comprising eleven short documentary films that presents the most valuable protected species of animals and habitats in Poland and the ways in which they are actively protected. The host of the series is the well-known journalist, Grzegorz Mistal. In each episode he is accompanied by another star, someone known from television, films, or the theater. Together they head into the unknown to discover the secrets of nature and meet people whose passion is saving animals and plants that are disappearing.
Stopáž 27 min. Rok výroby 2014
35
Název filmu Terra X, Countdown to a Catastrophe, Ep. 1: Volcanoes
Země původu Německo
Režie Stefan Schneider
Scénář Stefan Schneider
Anotace Na světě je 1 900 sopek, které jsou považovány za aktivní. Některé z nich jsou dobře známé, jako například Nyiragongo v Demokratické republice Kongo. V nadmořské výšce 3 500 metrů zde bublá a vře láva o teplotě 1 000°C. Tato sopka každý den vychrlí tolik oxidu siřičitého, jako všechny ostatní sopky dohromady. Aby toho nebylo málo, nedaleko odtud se nachází jezero Kivu o rozloze 2 500 metrů čtverečních, které ve svých hlubinách ukrývá obrovské množství oxidu uhličitého a metanu. V sázce jsou miliony lidských životů.
Stopáž 44 min. Rok výroby 2012
36
Název filmu Terra X, Countdown to a catastrophe, Ep. 2: Storms
Země původu Německo
Režie Stefan Schneider
Scénář Stefan Schneider
Anotace Jak vznikají hurikány a jaký mají tito giganti vliv na celosvětové klimatické podmínky? Teprve nedávno se zjistilo, že více než 80 procent hurikánů pustošících východní Ameriku, vzniká nad africkými pouštěmi. V posledních letech vědci objevili další vztahy mezi různými přírodními jevy. Geofyzik Shimon Wdowinski z miamské univerzity tak objevil skutečně zajímavé spojení mezi velkými bouřemi a zemětřeseními.
Stopáž 44 min. Rok výroby 2012
37
Název filmu Terra X, Countdown to a catastrophe, Ep. 3: Earthquakes
Země původu Německo
Režie Stefan Schneider
Scénář Stefan Schneider
Anotace Jaký dopad mají ty obrovské větrné spirály na globální klima? Bylo dokázáno že přes 80 procent hurikánů ohrožujících východní pobřeží Spojených států se utvořilo nad Africkou savanou. A teď geofyzik Shimon Wdowinski z Miamiské univerzity zjistil, že velké bouřky spouští masivní zemětřesení.  

ZDF German Television Terra X “Wild Planet” - Storms How does a hurricane come to be? What impact do these giant whirlwinds make on the global climate? It has only recently been established that over 80 percent of the hurricanes that slam the East Coast of the United States are first formed above the African savannah. In recent years researchers have uncovered increasing numbers of mysterious interactions between different natural phenomena. Now geophysicist Shimon Wdowinski from the University of Miami has discovered a truly astonishing connection: major storms can trigger massive earthquakes.
Stopáž 44 min. Rok výroby 2012
38
Název filmu A World Preserved.Hot and Dry
Země původu Polsko
Režie Marta Kadziela
Scénář Marta Kadziela Radoslaw Niziolek
Anotace  Dry steppe-like meadows, where rare colorful, heat-loving plants bloom are called xerothermic fields. Also the most threatened habitat of many disappearing species. What can we do to prevent our losing them completely? A series comprising eleven short documentary films that presents the most valuable protected species of animals and habitats in Poland and the ways in which they are actively protected. The host of the series is the well-known journalist, Grzegorz Mistal. In each episode he is accompanied by another star, someone known from television, films, or the theater. Together they head into the unknown to discover the secrets of nature and meet people whose passion is saving animals and plants that are disappearing.
Stopáž 26 min. Rok výroby 2014
39
Název filmu Ocarina
Země původu Rusko
Režie Igor Poleschouk
Scénář Igor Poleschouk
Anotace  The first movie from the documentary cycle "OCARINA" tells about the village. Authors of the movie, tried to report extremely authentically, a current state of the people living in the Karelian villages, against social shocks which last 20 years, in the territory of Russia occur. Emotions of old men, the relation and views of youth of destructive processes, for their small Homeland, are natural and as it is impossible precisely transfer the general atmosphere of today's reality, without demanding any sociological polls and democratic procedures. Fight conditions for a survival in which to be the person, destroy lack of a choice and erase his individual traits, hope of revival of its native land in the Person … Movement of the power continues to destroy in people the most important - Belief …. And all this occurs against grandiose industrial projects, various shows and colourful slogans. ".
Stopáž 39 min. Rok výroby 2013
40
Název filmu Zakarpatia
Země původu Česká republika
Režie Martin Matulik
Scénář Martin Matulik
Anotace  Krátký nezávislý film navozující atmosféru Zakarpatské Ukrajiny. Život na venkově v kontrastu ruchu velkoměsta. Svérázná automobilová doprava, krásy panenské přírody i vzpomínka na vyvanulou slávu. Citlivé propojení Ukrajinských reálií spolu s mistrovským audio-vizuálním zpracováním zaručuje jedinečný, hluboký umělecký zážitek.
Stopáž 20 min. Rok výroby 2013
41
Název filmu Racek
Země původu Česká republika
Režie Noemi Valentíny
Scénář Noemi Valentíny
Anotace  Příběh o človíčkovi, který se celý svůj život stará o maják, o raccích samotě a vysvobození.
Stopáž 6 min. Rok výroby 2013
42
Název filmu Halloweenské stíny
Země původu Česká republika
Režie Iva Škrbelová
Scénář Iva Škrbelová
Anotace  Halloween je svátek duchů a strašidel, ale jen těch hodných a veselých, kteří straší jen dospělé lidi. Halloween, to je radost a plné pytle cukroví a na druhý den je nám všem parádně špatně.
Stopáž 4 min. Rok výroby 2013
43
Název filmu Trojúhelník
Země původu Česká republika
Režie liška Habartová, Lenka Zaydlarová
Scénář liška Habartová, Lenka Zaydlarová
Anotace  Za vším hledej ženu, praví okřídlené úsloví, a tento film nabízí jisté potvrzení jeho pravdivosti. Mystifikující příběh o tom, proč v oblasti Bermud mizí letadla, lodě, ba i žluté ponorky.
Stopáž 6 min. Rok výroby 2013
44
Název filmu Separace
Země původu Česká republika
Režie Václav Fronk
Scénář Václav Fronk
Anotace  Psychologické drama dvou mladých lidí, kteří nemohou být spolu, ale ani bez sebe.
Stopáž 16 min. Rok výroby 2013
45
Název filmu Ty se máš!
Země původu Česká republika
Režie Zuzana Brachaczková
Scénář Zuzana Brachaczková
Anotace  Krátký animovaný film o slepici, která si myslela, že to má na světě nejtěžší.
Stopáž 6 min. Rok výroby 2013
46
Název filmu Skála z písku
Země původu Česká republika
Režie Ondřej Javora
Scénář Ondřej Javora
Anotace  Uprostřed nekonečného oceánu se dva cizinci společně snaží přežít na pusté strmé skále. Avšak nejdříve se musejí vypořádat s nebezpečnými bouřemi, které zuří kolem i uvnitř nich.
Stopáž 8 min. Rok výroby 2013
47
Název filmu Exit
Země původu Česká republika
Režie Jan Kolář
Scénář Jan Kolář
Anotace  Zmatený hrdina se probouzí svázaný na židli v neznámém bunkru a nezbývá mu nic jiného, než se dostat ven. Avšak se tam něco změnilo …
Stopáž 8 min. Rok výroby 2013
48
Název filmu Epilog
Země původu Česká republika
Režie Václav Huleš
Scénář Václav Huleš
Anotace  Krátký film o tom, kam až nás může dovést pocit vnitřní nevyhnutelnosti. Film je nejkrásnější umění, protože požírá duše lidí, kteří jej vytvářejí.
Stopáž 17 min. Rok výroby 2013
49
Název filmu Expedition Germany - A timetravel through 500 million years (Part 1)
Země původu Německo
Režie Ralf Blasius
Scénář Ralf Blasius, Klaus Kafitz
Anotace Cestujeme zpátky do minulosti na poznávací cestu, abychom pochopili, jak 500 milionů let charakterizovalo přírodu Německa. Naší cestou Vás bude provázet profesor geologie, Colin Devey. 

From the distant loneliness of the nordic Wadden Sea over the diversity of the Central Uplands of Germany to the majestic Alps - the beauty of the many German landscapes is one of a kind. But how did Germany become to what we know today? We travel to the past on a journey of discovery in order to understand how 500 million years characterised our earth and Germany. This fascinating expedition leads us to the most beautiful and marvellous landscapes of our homeland. On a geologically journey through time this two-part documentary explores the development of our typical German landscapes. Our guide through 500 million years is Colin Devey who is a professor for geology at Geomar Kiel. From the institute’s expedition hangar he leads the audience with the help of a digital globe through the geologic eras.
Stopáž 45 min. Rok výroby 2013
50
Název filmu Kielings wilde Welt (Folge 1)
Země původu Německo
Režie Iris Gesang, Andreas Kieling
Scénář Iris Gesang, Andreas Kieling
Anotace Andreas Kieling se vydává napříč světem, aby divákům představil mimořádné zástupce zvířecího světa a poukázal na jejich extrémnosti. 


 Erneut bricht Andreas Kieling zu einer Expedition rund um die Welt auf. In drei Folgen reist er zu den schönsten Tierparadiesen dieser Erde und präsentiert dabei außergewöhnliche und charismatische Vertreter der Tierwelt. Extreme jeder Art stehen dabei im Vordergrund: die kargen Inseln am Rande der Antarktis, die üppigen Sumpfwälder und Hochgrasfluren im nördlichen Indien, hochalpine Regionen, Mittelgebirgswälder, das äthiopische Hochland und die Unterwasserwelt Australiens sind die Schauplätze der neuen Reihe „Kielings wilde Welt“. Andreas Kieling trifft auf seinen Reisen immer wieder auf Forscher und Spezialisten, die vor Ort in ungewöhnlichen Projekten für den Tier- und Naturschutz tätig sind und Andreas an ihrer spannenden Arbeit teilhaben lassen. Folge 1: Die Reise der „wilden Welt“ beginnt an der australischen Westküste. Das Ningaloo Riff ist das längste küstennahe Riff der Erde. Ein perfekter Lebensraum für unzählige Korallenarten und Tropenfische. Unangefochtener Star dieser Küste ist allerdings der Walhai, ein friedlicher Gigant. Andreas Kieling trifft sich mit Brad Norman, einem weltweit anerkannten Walhaiexperten. Brad hat ein System für die Identifikation der gepunkteten Riesen entwickelt. Alle Informationen werden in einer weltweiten Datenbank gesammelt. Bis heute wissen die Forscher nicht, wo die Walhaie ihre Jungen aufziehen und auf welchen Wegen sie zu ihren jährlichen Treffpunkten gelangen. Die nächste Etappe von Andreas liegt im Südosten Indiens. Im Rathambore Nationalpark hofft Andreas Kieling den seltenen bengalischen Tiger zu finden. Früher jagten die Maharadjas von Jaipur in den artenreichen Wäldern. Romantisches Überbleibsel ist das alte königliche Fort, über 1000 Jahre alt. An seinem Fuß liegt ein See, nicht nur in der Trockenzeit anziehend für Tiger. Und tatsächlich gelingt es Andreas Kieling ein weibliches Exemplar beim Baden zu filmen. Auf der Nordseeinsel Helgoland beobachtet Andreas Kegelrobben. Gut 450 Jahre lang war die Robbenart fast vollständig aus dem Wattenmeer verschwunden. Durch Naturschutzmaßnahmen kommen seit knapp 15 Jahren jeden Dezember auf Düne Süd wieder Junge zur Welt. Die kleine Insel bei Helgoland liegt Sturmflut geschützt und eignet sie sich deshalb besonders gut für die Aufzucht von Heulern. Von Helgoland geht’s auf die weit entfernten Falklandinseln: Fast am Kap Horn liegt der Archipel von 200 Inseln, zum Teil winzig klein. Die zerklüfteten Küsten sind ein Vogelparadies und besonders bei Felsenpinguinen beliebt. Der Tierfilmer trifft Klemens Pütz, der seit Jahren Felsenpinguine erforscht. Ihr Bestand nimmt seit Jahren weltweit kontinuierlich ab, nur noch rund 320.000 Paare sind übrig. Pütz bestückt einzelne Tiere mit Sendern, so kann er mehr über deren Ernährungsgewohnheiten herausfinden: wo sie nach Nahrung suchen, wie tief sie tauchen und was sie fressen. Ziel ist, Schutzmaßnahmen für bestimmte Meeresregionen vor den Falklandinseln einzurichten. Die letzte Etappe von Folge eins führt Andreas Kieling in den Simen Nationalpark im Nordwesten Äthiopiens. Die unvergleichliche Bergwelt mit ihren grasbewachsenen Berghängen ist ein Paradies für Spezialisten wie Dscheladas. Die Blutbrustpaviane sind die einzigen Primaten der Welt, die ausschließlich auf dem Boden leben und sich rein vegetarisch ernähren. Ihr Lieblingsgericht: Gras und Grassamen. Die furchterregenden Eckzähne kommen nur beim Showdown der Rivalen zum Einsatz.
Stopáž 45 min. Rok výroby 2013
51
Název filmu Im Zauber der Wildnis/Into the Wild
Země původu Německo
Režie J. Schliessler, N. Teuscher
Scénář J. Schliessler, N. Teuscher
Anotace  This two-part documentary explores the secret lives of Canada’s most spectacular National Parks: legendary Banff in the Rocky Mountains and unique Kluane in the lonely beauties of the Yukon Territory. National Parks preserve the natural serenity of the Earth, and their role is changing in a world more crowded and more geered towards its natural treasures than ever. A German-Canadian camera crew has managed to connect with the rangers, adventurers and scientists who live and work in these parks and to share in their activities behind the scenes. This brings them to locations unknown to general visitors and enables us to connect with the heartbeat that keeps Banff and Kluane going. Two fascinating films that remind us of questions on responsibility and love for the earths wellbeing and continuation and that let us enjoy the magnificence of these two sacred places.
Stopáž 45 min. Rok výroby 2013
52
Název filmu Im Zauber der Wildnis (part 2)
Země původu Německo
Režie J. Schliessler, N. Teuscher
Scénář J. Schliessler, N. Teuscher
Anotace

 This two-part documentary explores the secret lives of Canada’s most spectacular National Parks: legendary Banff in the Rocky Mountains and unique Kluane in the lonely beauties of the Yukon Territory. National Parks preserve the natural serenity of the Earth, and their role is changing in a world more crowded and more geered towards its natural treasures than ever. A German-Canadian camera crew has managed to connect with the rangers, adventurers and scientists who live and work in these parks and to share in their activities behind the scenes. This brings them to locations unknown to general visitors and enables us to connect with the heartbeat that keeps Banff and Kluane going. Two fascinating films that remind us of questions on responsibility and love for the earths wellbeing and continuation and that let us enjoy the magnificence of these two sacred places.

Stopáž 45 min. Rok výroby 2013
53
Název filmu Písek - Obrázky z města nad Otavou
Země původu Česká republika
Režie YiaWei Huang, Vítězslav Ureš
Scénář Václav Kinský
Anotace  Pojďme procestovat Písek v čase! Průvodcem vám bude loutkový Kašpárek, který to již déle nemohl vydržet a jednu kouzelnou noc obživ, aby vás provedl tímto krásným městem a ukázal jej v různých historických dobách a dějinných zvratů, které mnohdy úzce souvisí s dějinami českého národa. Představí vám rýžovače zlata, růst středověkého města, o vlásek přežije třicetiletou válku, setká se se spousty osobnostmi a mnoho dalšího!
Stopáž 19 min. Rok výroby 2013
54
Název filmu Homeland
Země původu Srbsko
Režie Dragan Stojmenovic
Scénář Dragan Stojmenovic
Anotace  Film is a visual symphony of shapes, colors and forms of the underwater world in motion. Geomorphology in accord with the mimicry of living creatures in their natural environment, in conjunction camera movement, reveals a harmonious display of wondrous visual composition of reefs and their diverse "population." The film shows the relationship of man with a wealth of water resources of our Blue planet and adjust to the conditions prevailing atmosphere of the underwater world. The film is a kind of appeal to the need for universal understanding of ecological values, under the banner: The underwater world is our true homeland!
Stopáž 6 min. Rok výroby 2014
55
Název filmu Zapomnění
Země původu Česká republika
Režie YiaWei Huang, Vítězslav Ureš
Scénář Václav Kinský
Anotace  Staré, úzké uličky města každou noc ožívají, aby ve své paměti odkryly časy minulé a osudy těch, kteří jimi procházeli. Okna starých domů se rozsvěcují, za nimi se procházejí černé siluety, stíny se pohybují tam, kde by mělo být světlo. Svědkem této události je i muž, který temnými uličkami prochází v momentě jejich procitnutí. Stíny si s ním hrají, straší, nebo jen prochází kolem něj nepovšimnuti. Muž se snaží utéct z tohoto místa a těm, kteří ho chtějí vzít s sebou zpátky do zapomnění.
Stopáž 7 min. Rok výroby 2011
56
Název filmu Uhlíkoví podvodníci
Země původu Dánsko
Režie Tom Heinemann
Scénář Tom Heinemann
Anotace Na konci roku 2012 vypršela platnost Kjótského protokolu. Všechny země, které ho ratifikovaly, se zavázaly, že sníží objemy uhlíkových emisí a omezí skleníkové plyny. Otázka zní: Jak to udělaly? Jedním z řešení bylo koupit emisní povolenky, tzv. uhlíkové kredity. Takže pokud například bohatá země v rozvinutém světě má problémy s plněním závazků vyplývajících z Kjótského protokolu, jednoduše si nakoupí uhlíkové kredity v chudých zemích. Hokus-pokus a výpočty podle vzorců sedí. Navíc se systém obchodování s uhlíkovými kredity stal terčem gigantických krádeží a podvodů. Podle Europolu jen podvody na daních dosahují více než 5 miliard eur. A Dánsko bylo jedním z hlavních center jednoho z největších podvodů, jaký svět kdy viděl.
 
At the very end of 2012, the Kyoto Protocol expired. All the countries that ratifed the protocol have guaranteed that they will cut down on their carbon emissions and curb the greenhouse gasses. The question is: How did they do that? One of the solutions has been to buy carbon credits. If e.g. a rich country in the developed world has problems in reaching the goal set in the Kyoto Protocol, they just buy Carbon Credits in the poor countries. Hocus-pocus and the arithmetic fits. On top of that, the Carbon trading industry has been exposed to massive theft and fraud. According to Europol the tax fraud exceeds more than 5 billion euro. And Denmark was one of the main centers for one of the biggest frauds this world have ever seen.
Stopáž 57 min. Rok výroby 2013
57
Název filmu Gedeon Majunke: architekt Tater
Země původu Česká republika
Režie Jakub Hromádko
Scénář Jan Rybář, Jakub Hromádko
Anotace  Obrazový dokument o tvorbě slovenského architekta Gedeona Majunkeho, který na přelomu 19. a 20. století vytvořil velkou část architektonického dědictví Vysokých Tater. Film vznikl jakožto první filmové cvičení studentů Filmové, fotografické a televizní školy ve Skalsku během tří týdenního studijního pobytu na Súkromné stredné umelecké škole filmové v Košiciach.
Stopáž 8 min. Rok výroby 2013
58
Název filmu Josefovské louky
Země původu Česká republika
Režie Erik Richard H.
Scénář Erik Richard H.
Anotace  Absolventský dokument studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku přibližuje snažení Miroslava Hromádko o navrácení ptactva do prostředí údolí řeky Metuje. Z oblasti Náchodska totiž především druhy bahňáků zmizeli po zničení přirozených mokřadů výstavbou přehrady Rozkoš a nahrazením zavlažovacího systému řeky Metuje za chemická hnojiva. Od roku 2007 po letech plánování vyvíjí M. Hromádko spolu s Českou společností ornitologickou první soukromou rezervaci Josefovské louky, ve které má být původní ekosystém obnoven.
Stopáž 15 min. Rok výroby 2014
59
Název filmu Hot Afternoons Have Been in Montana
Země původu USA
Režie Ken Kimmelman
Scénář Eli Siegel
Anotace  Hot Afternoons Have Been in Montana is a dramatic montage combining photographs, live-action, and special effects to show how a hot afternoon in Montana is related to the whole world. It so deeply honors the earth--its land, its history, its people. It makes the past, the feelings of people alive. It is a homage to the meaning of the word relation on earth.
Stopáž 15 min. Rok výroby 2010
60
Název filmu Lukáš Jabůrek - sklářský designer
Země původu Česká republika
Režie Hana Pinkavová
Scénář Hana Pinkavová
Anotace  Lukáš Jabůrek si splnil svůj SEN. Nejen že je vynikající brusič skla a designer,ale ve svých 28 letech se stal nejmladším uměleckým ředitelem velké české sklárny. Miluje a je hrdý na naši sklářskou tradici, obdivuje a cení tvrdou práci sklářů a pro slávu a pověst našeho skla věnuje veškerý čas. Je příkladnou mladou osobností, která dovede svou pozitivní energií a hořením pro věc nakazit své okolí.
Stopáž 26 min. Rok výroby 2013
61
Název filmu The Quest for Inspiration
Země původu Francie
Režie Mathieu Le Lay
Scénář Mathieu Le Lay
Anotace Film Úkol k inspiraci odhaluje svět fotografa přírodních scenérií, Alexandra Deschaumese. Hraním si se světly, barvami, tvary a kontrasty se Alexandre naučil povznést tyto scenérie až k jakémusi surreálnému vzhledu.

 The Quest for Inspiration is an immersion into the world of landscape photographer Alexandre Deschaumes. The artist portrays his world landscapes with a dreamlike and artistic vision. After many solitary wanderings through the autumnal forests, he has developed his own universe. Guided by the dreamlike and enchanting atmosphere of the wilderness, he tries to transform his emotions into some form of evocative beauty. Playing with lights, colors, shapes and contrasts, Alexandre has learned to magnify the natural landscape, giving a sometimes surreal appearance. His images, sometimes comparable to real paintings, emanate from mountain life and natural elements that compose it. And beyond the mountains, he is attracted by the great wilderness of Iceland. While preparing a new expedition to Patagonia, Alexandre must face the torments of nature in his quest for the ethereal image.
Stopáž 52 min. Rok výroby 2012
62
Název filmu ERIKIT, deník z cesty do jiného světa
Země původu Česká republika
Režie František Mach
Scénář František Mach
Anotace  Film je cestou, která je jedním z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst kam lidská noha ještě nevkročila rychle ubývá, avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře, Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě.
Stopáž 50 min. Rok výroby 2013
63
Název filmu Alppikatu 25- Home to the Homeless
Země původu Finsko
Režie Inka Achte and Marika Vaisanen
Scénář Inka Achte and Marika Vaisanen
Anotace  This film takes you through the corridors of a colossal institution in central Helsinki: A Salvation Army run homeless shelter inhabited by hundreds of men. Over 50000 men have lived in the building over the years, some staying for decades, some merely passing through. In the impersonal space that belongs to no one, five of these men open their inner worlds to us.
Stopáž 27 min. Rok výroby 2012
64
Název filmu Na poslední vartě
Země původu Česká republika
Režie Jaroslav Večeřa
Scénář Jaromír Šlosar
Anotace  Filmový dokument - příběh tří žen, které se rozhodly po zrušení státní hranice na moravsko-slovenském pomezí zařídit malé bistro, v němž provozují občerstvení a směnárnu pro turisty a dálkové řidiče. Do projektu šly s velkým rizikem, zda se vůbec vyplatí zůstat v poloprázdné opuštěné budově celnice. O svém osudu vyprávějí s nadhledem, humorem a bistro Šance ironicky samy nazývají "U třech zoufalých..."
Stopáž 26 min. Rok výroby 2013
65
Název filmu ROTARY SOIL LOOSENER
Země původu Polsko
Režie Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Scénář Włodzimierz Markiewicz
Anotace  The film presents a new cultivation tool for, so called, mulching tillage – rotary soil loosener. There have been discussed the principles of operation and working elements of the loosener. There have been shown many examples for its practical use: soil cultivation after root crops, weed control in stubbles, soil preparation for sowing after ploughing, and spring cultivation of the field which has been previously subjected to mulching operation. The film discusses the environmental and economic benefits achieved through the use of this modern cultivation tool.
Stopáž 10 min. Rok výroby 2013
66
Název filmu STUDIES ON THE OPERATING QUALITY OF AGRICULTURAL MACHINERY AND TOOLS
Země původu Polsko
Režie Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Scénář Włodzimierz Markiewicz
Anotace  In the film there have been presented and discussed the examples of research studies on operating quality of selected tools and machines. The results of such studies are the valuable information for manufacturers - and for farmers it is an indication that enables taking the proper decision on the purchase of the most suitable machinery for their farm.
Stopáž 12 min. Rok výroby 2013
67
Název filmu Auf der nach dem Alten Russland - Kiew - Novgorod-Glorreiche Handelsstadt
Země původu Německo
Režie Peter Moers, Anna-Lena Maul
Scénář Peter Moers, Anna-Lena Maul
Anotace  No other Russian city can compete with Novgorod in the variety and age of its medieval monuments: the St. Sophia Cathedral, the Novgorod Kremlin, the Yaroslav's Court, where traders met for thousand years, coming back with treasures from China. Prosperity and learning shaped the city in a very special way: during the High Middle Ages, Novgorod was – alongside Constantinople – the only European city where not just the nobility and the clergy could read, but the common people as well. Together with the archaeologist Sergey Trojanowski we dig in Novgorod#s abundant ground and go on a journey into the past that has left its rich treasures. Also in the here and now, the great cultural heritage plays a big role for the inhabitants, they maintain their traditions with pride as shown: the birch bark expert Vladimir Jarish and the blacksmith of Novgorod‘s knife, Sergei Sasonow.
Stopáž 43 min. Rok výroby 2013
68
Název filmu Fluch der Meere - Plastik
Země původu Německo
Režie Max Mönch, Friedemann Hottenbacher
Scénář Max Mönch, Friedemann Hottenbacher
Anotace Miliony tun plastového odpadu skončí každým rokem v oceánu a vnáší je do řek, přístavu a lodí. Vědci se na tento fenomén podívali a přišli k alarmujícímu závěru. Plast obsahuje syntetické hormony, které jsou uvolněny v momentě, kdy se plast roztříští na malé částečky působení větru, vln a slunce. S touto problematikou je spojeno mnoho otázek, které se rozebírají v tomto filmu.

 Plastic floats. This is where our story begins. Millions of tons enter the ocean every year, pouring out from rivers and shores, ships and platforms. The world’s scientists have studied the phenomenon and come to alarming results. Plastic contains synthetic hormones that are released when plastic breaks down into tiny particles through wind, waves and exposure to the sun. Once in seawater, plastic absorbs toxic substances known as POPs, or persistent organic pollutants. This process allows toxins to accumulate in a density a million times higher than normal. What happens when fish and seabirds mistake the plastic for food? Scientists have found evidence that these toxins are entering the food chain, and ultimately winding up in our bodies. Worse still, plastic doesn’t biodegrade. Instead, it becomes trapped in massive maelstroms of garbage. Scientists have identified five of these so-called gyres. A few of them are larger than Spain and Portugal combined. The worl d’s biggest dumps are at sea. This is what we know so far. But many questions remain. Scientists have noticed that the amount of plastic in the gyres has remained constant for the past twenty years, leaving millions of tons unaccounted for. Where has the plastic gone? The world’s scientists are on the verge of solving a mystery that might uncover one of the biggest ecological disasters of our times.
Stopáž 52 min. Rok výroby 2012
69
Název filmu Černá královna
Země původu Bosna a Hercegovina
Režie Nisvet Hrustić
Scénář Nisvet Hrustić; Screenplay associate Sead Hrustić, Professor
Anotace  Black, wonderful, mysterious... thorny, unavailable, delicious... healthy, magnificent, powerful... Blackberry is the queen of forest fruits.
Stopáž 21 min. Rok výroby 2013
70
Název filmu OBSTWALD - Cesta Hrabětickým lesem
Země původu Česká republika
Režie Andere Seite Studio (Radek a Zdeněk Květoňovi)
Scénář Zdeněk Orlita
Anotace  V prostoru Moravské brány se dodnes dochoval les, který je součástí prastarého hvozdu tvořícího kdysi rozsáhlé území Hranického újezdu. Les je na svých úbočích lemován vesnicemi Lučice, Blahutovice a Hrabětice a až do poloviny 19. století ležel na průsečíku tří panství, Hranického, Oderského a panství Německý Jeseník. S ohledem na skutečnost, že na jeho západním úbočí probíhá dnes hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje, zachoval si charakter lesa na hranici až do dnešních dnů. Osudy lesa a okolních vesnic sahají svými kořeny hluboko do středověku. Rozlehlé království stromů hrálo v životě lidí svou nezastupitelnou úlohu. Jeho pronikání do každodenního života lidí z vesnic rozložených po jeho okraji bylo přirozené nejen s ohledem na archetypální představu lesa jako součásti venkovského prostoru, ale rovněž kvůli jeho běžnému hospodářskému významu. Les byl pro něj zdroj em dřeva v různých podobách, lesních plodin nebo zvěře. Les vystupoval v příbězích, mýtech a pronikal do snů. Intenzita těchto pevných pout, vzájemného vztahu mezi vesnicí a lesem se odráží v pověstech tradujících se ještě ve 20. století. Na prahu dlouhého 19. století tvoří les na pomezí hranického a oderského panství i nadále velkou část životního prostoru pro desítky vesnických rodin. Staré mýty a vzpomínky na jeho hlubokou minulost přežívají především v představách těchto lidí od lesa. Lidé vstupovali do polidštěného lesa, který si i přes svou ochočenost uchovával zbytky divočiny. Původní animalita se vracela ve snech, vystupovala v představách a přespávala v nevědomí okolních lidí. Film byl vytvořen jako doprovodný snímek ke stejnojmenné výstavě probíhajhící v Muzeu Oderska (Odry, Moravskoslezský kraj, ČR) až do 10. 1. 2015.
Stopáž 14 min. Rok výroby 2014
71
Název filmu V kontaktu se Zemí
Země původu Česká republika, Thajsko
Režie Silvie Cifrincová
Scénář Silvie Cifrincová
Anotace  Krátkometrážní dokumentární snímek, nabízí krátký vhled do života v Thajských eko-komunitách.
Stopáž 10 min. Rok výroby 2014
72
Název filmu The Ghosts In Our Machine
Země původu Kanada
Režie Liz Marshall
Scénář John Price, Nick de Pencier, Iris Ng, Liz Marshall
Anotace  Animals are hidden in the shadows of our highly mechanized world. THE GHOSTS IN OUR MACHINE is a cinematic crossplatform documentary that illuminates the lives of individual animals living within and rescued from the machine of our modern world. Through the heart and lens of acclaimed animal photographer JoAnne McArthur we become intimately familiar with a cast of nonhuman animal subjects.
Stopáž 92 min. Rok výroby 2013
73
Název filmu Vash- vish
Země původu Arménie
Režie SOS culture youth club
Scénář SOS culture youth club
Anotace  The film “Vash-Vish” tells us about the Alaverdi town and its environmental problems. The children of the SOS Culture youth club in Alaverdi try to find the main reason of the pollution of the Debet river running through Alaverdi, also the effects of the emissions occurred by the copper plant. By the way the title of the film is taken from poem “Saqo from Lori” written by a famous Armenian writer H. Tumanyan, in the introduction of which the author describes Debet gorge and the nature surrounding it. Many things have changed in the last years.
Stopáž 14 min. Rok výroby 2013
74
Název filmu Včera, dnes, zítra
Země původu Arménie
Režie Sunchild eco club
Scénář Sunchild eco club
Anotace Téměř každý zná řeku Verdi, ale pouze málo lidí bydlících okolo si uvědomuje, jaké jí hrozí nebezpečí. Bojí se o její budoucnost, o budoucnost čtyřkilometrové řeky, která ještě nedávno oplývala rybami a osvěžující vodou. 

Almost everyone knows the river Vedi, but very few people among the locals are aware that the river is currently endangered. Vedi river flows 4 km through the community of Urtsadzor. Nowadays this river that once was rich in fish poses a serious threat to animals and people. The main reason is people’s behavior. By unreasonably dumping their garbage into the river they disturb its natural state. The elders of the community often remember the river’s past, compare it with its present state and express their deep concern about its future.
Stopáž 10 min. Rok výroby 2013
75
Název filmu Albert Kavonen: Philosophies on Life, Nature and Wildlife Filmmaking
Země původu Kanada
Režie Ava Karvonen
Scénář Ava Karvonen
Anotace  This documentary follows Albert Karvonen, as he walks the land around his woodland Alberta home, through the four seasons, reflecting on his life, his career as a wildlife filmmaker, and his philosophies on the environment. When the snow lies too deep to walk, he puts on his cross-country skis. He is more than a filmmaker, he is a patient teacher and naturalist, and can identify all of the plants and animals that share the forest. Filmed by his daughter, Ava Karvonen, this is also a story about aging, preparing for death and the legacy one leaves behind
Stopáž 48 min. Rok výroby 2014
76
Název filmu Moře není ryba
Země původu Brazílie
Režie ROSANI DA CUNHA GOMES
Scénář ROSANI DA CUNHA GOMES
Anotace  Poetry, environmental pollution and hope permeate the life story of Benedito – ex-fisherman in the Guanabara Bay, currently writer and poet – and his sons.
Stopáž 14 min. Rok výroby 2013
77
Název filmu Saving the Symbol of Nias
Země původu Slovensko
Režie Michal Gálik
Scénář Michal Gálik
Anotace  Jen několika druhům ptáků hrozí extinkce během naší generace. Jedním z nich je niasská majna - největší druh loskutáka na planetě. Představujeme vám krátký dokumentární film, který vám přiblíží krásu a kulturu ostrova Nias, představí nový projekt sdružení ISCP a ukáže, že najít poslední jedince tohoto druhu na světě není vůbec jednoduché.
Stopáž 21 min. Rok výroby 2014
78
Název filmu Sklizeň
Země původu Francie
Režie Paul Lacoste
Scénář Paul Lacoste
Anotace  South of France, mid-September. 20 men and women, all broken by life, gather to harvest the good Lord’s grapes. During the harvest, the twenty grape-pickers will endure heatwaves, sticky hands, clipper-induced blisters, waged grape battles and experienced short-lived friendships. They will face the October storms and will have passionate discussions. Somehow, a kind of a utopic community will emerge…
Stopáž 76 min. Rok výroby 2014
79
Název filmu Zrezivělé město
Země původu Slovensko
Režie Stanislav Králik, Růžena Rausová
Scénář Stanislav Králik, Růžena Rausová
Anotace Portrét skrachovaných komárňanských lodeníc, zobrazený cez obyvateľov Komárna, ktorých život je s nimi úzko spätý.
Stopáž 27 min. Rok výroby 2013
80
Název filmu Apitherapy
Země původu Belgie
Režie Patrice Goldberg
Scénář Erol Cetiner
Anotace  "Do you prefer honey or bee venom? " Honey and health have a long common history. The ancient Egyptians were using it to treat a variety of diseases. Today, it is best known for its soothing for a cold or a sore throat. But did you know that applied on some wounds, it can have amazing healing power? The hive is a real pharmacy. The research on the royal jelly, for example, seems to show a beneficial effect on the nervous system. The propolis, a resin which allows the bees to make their hive as sterile as an operating room, proves to be an excellent antiseptic. Even more surprising, the bee venom seems appropriate in certain muscle and joint diseases. In Romania, they do not hesitate to make soothing ointments. In some hospitals, they even practice apipuncture, a very special form of acupuncture where live bees replace needles ...
Stopáž 30 min. Rok výroby 2014

123

|

Kontaktní informace


Organizátor festivalu:

Občanské sdružení Perseus
Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
E-mail: produkce@ekofestival.cz

Novinky

Nestihli jste Ekofilm? Navštivte jeho ozvěny

 Kulturní centrum Průhon v Praze 6 se vrací k letošnímu jubilejnímu 40. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2014. Ve dnech 23. až 25. října pořádá Ozvěny Ekofilmu. „Festival nabízí širokou škálu zajímavých snímků. Hlavním tématem je především odpovědná spotřeba. Diváci budou seznámeni s tipy, jak žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. Program Ekofilmu bude vhodně doplněn o zábavně vzdělávací aktivity, do kterých se mohou zapojit návštěvníci jakékoliv věkové kategorie,“ zvou pořadatelé a dodávají, že vstupné na Ozvěny Ekofilmu je dobrovolné.

Více informací

Vplujte s námi do konce, čekají vás vítězné snímky

Mezinárodní filmový festival Ekofilm se dostal do závěrečných vod. Poslední kapkou bude dnešní promítání vítězných snímků. Přijďte se tedy podívat na filmy, které nejvíce uchvátily naši porotu. Promítání začíná v sále Domu kultury Akord v 17 hodin a končí v 21 hodin. A na co se můžete těšit? Především na vítězný snímek Stopy války. Dále uvidíte: Farmář a jeho princ, Dunaj – Amazonka Evropy, Zhrdzavené město, Volynští, Tělo plné štěstí, Kdyby zhasnul svět, TERRA X - Vulkány, Bouře, Zemětřesení, Bekendor, Uhlíkoví podvodníci, 2° žena a 2° muž, Ty se máš, Cesty víry a Vítr a Včera, dnes a zítra.

Více informací