Ekofestival.cz zde již není k dispozici. Místo toho navštivte ekofilm.cz.

Přírodní prostředí a kulturní dědictví vysvětleno

Přírodní prostředí je základem naší existence. Podporuje a umožňuje všechny aspekty naší společnosti, hospodářství a kultury.

Přírodní prostředí je neoddělitelně spjato s pocitem identity a místa, kde se nacházíme. Ovlivňuje naše zdraví a pohodu prostřednictvím duševních a fyzických interakcí, které s ním máme, a poskytuje čistý vzduch, který dýcháme, a sladkou vodu, kterou pijeme.

Ekologie a kulturní dědictví

Přírodní prostředí je součástí společného kulturního dědictví České republiky. Tímto termínem se často označuje to, co jsme zdědili po minulých generacích a o co se staráme ve prospěch generací budoucích.

V tomto plánu je tento termín používán pro označení našeho společného dědictví:

  • vzduch, půda a voda
  • biologická rozmanitost
  • významné krajiny
  • historické prvky.

Životní prostředí a naše společné kulturní dědictví jsou oporou pro pocit sounáležitosti komunit s místem, kde žijí. Těmito vazbami se zabývá výsledek sounáležitost a účast.

Kvalita přírodního prostředí znamená, že Česká republika byla vždy žádoucím místem k životu.
Umožnila lidem přežít a prosperovat a dalo vzniknout dalším aspektům kulturního dědictví, jako jsou příběhy, umění a znalosti, stejně jako silnému spojení s významnými místy, krajinou a stavbami. Například kulturní a historické památky jsou pro některé obyvatele Česka důležitým pojítkem, které také ukazuje, že díky stabilnímu životnímu prostředí, jsme byli schopni si tyto památky zachovat do dnešních časů.

Je to obzvláště složité v souvislosti s rostoucím počtem obyvatel a požadavky obchodních, zemědělských a průmyslových činností, které jsou součástí našeho hospodářství. proto je potřeba pokračovat v konstantní snaze o udržitelný rozvoj, ekologický progres a udržování přírody v dobrém stavu.